Σκοπός του συλλόγου είναι:

          Α) Η καταπολέμηση της πνευματικής και ηθικής φθοράς στην κοινωνία που ζούμε με κάθε υλική και πνευματική οδό, η εργασία για την στήριξη της κοινωνικής ευημερίας και αρετής και η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το θέμα αυτό.

Β) Η προώθηση της συνήθειας του διαβάσματος σε κάθε άτομο αλλά ειδικότερα στους νέους και στα παιδιά.

          Γ) Η χωρίς αντάλλαγμα οικονομική στήριξη των μαθητών ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Δ) Η προσπάθεια για την δημιουργία μιας κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζουν ειρηνικά και ήρεμα οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές κουλτούρες.

Ε) Η τήρηση των αξιών της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και η δραστηριοποίηση μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. 

Ο σκοπός του Συλλόγου δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτικός. Κανένα από τα μέλη του δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Σύλλογο ως μέσο αυτοπροβολής.

 

Πραγματοποίηση σκοπού:

Η πραγματοποίηση του σκοπού θα επιδιωχθεί από το σύλλογο με κάθε νόμιμο πρόσφορο  μέσο.

Ειδικότερα:

Α) Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εγχώριο ή ξένο έντυπο που είναι σύμφωνο με το ιδεώδες του συλλόγου ή και αν διαπιστωθεί η ανάγκη, δημιουργώντας  δικό του έντυπο ή ηλεκτρονικό όργανο.

Β) Διοργανώνοντας ημερίδες παράλληλες με τους σκοπούς του συλλόγου, με ομιλητές από εντός ή εκτόςa της χώρας και αναπτύσσοντας φιλικές σχέσεις και συνεργασίες με εγχώριους ή αλλοδαπούς συλλόγους που έχουν τους ίδιους σκοπούς.

Γ) Διοργανώνοντας εκδρομές, κατασκηνώσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας.

          Δ) Διοργανώνοντας χοροεσπερίδες, εορτές και συναυλίες και

           Ε) Ιδρύοντας  παραρτήματα σε οποιαδήποτε  περιοχή της χώρας.

 

İlanlar
Said Nursi Kimdir?
Said Nursi Kimdir?

Said Nursi hakkında kısa bilgiler

Risale-i Nur Nedir?
Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur hakkında kısa bilgiler