H ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

 

 

 

 

H ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στο Όνομά Του, να ’ναι Δοξασμένος!

Και δεν υπάρχει τίποτα που να μην Τον δοξάζει με αίνο

 

Εις το Όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Οικτίρμονος

    Δεν υπάρχει θεός παρά μόνον ο Θεός, Αυτός είναι Ένας, δεν έχει συνεταίρο. Δική του είναι η κυριαρχία και Δικός του ο αίνος. Μόνο Αυτός παρέχει τη ζωή, και μοιράζει το θάνατο, και είναι Ζωντανός και δεν πεθαίνει. όλα τα καλά βρίσκονται στο Δικό του χέρι, είναι Ισχυρός υπεράνω όλων των πραγμάτων, και μαζί Του τα πράγματα όλα έχουν το τέλος τους.[1]

[H πρόταση αυτή που εκφράζει Θεία Ενότητα, η οποία απαγγέλλεται κατ’ ακολουθίαν των πρωϊνών και βραδινών προσευχών, κέκτηται πολυάριθμων προσόντων και σύμφωνα με μιαν αυθεντική διήγηση, κατέχει τη θέση του Σπουδαιότερου Ονόματος. Περιέχει έντεκα φράσεις, σε κάθε μια από τις οποίες όχι μόνο υπάρχουν μερικά καλά νέα και κάποιος βαθμός επιβεβαιώσεως της Ενότητος της κυριότητος του Θεού, αλλά και μια όψη του μεγαλείου και της τελειότητος της Θείας Ενότητος από απόψεως του Σπουδαιότερου Ονόματος. Παραπέμποντας για μια πλήρη εξήγηση αυτών των μεγάλων και ευγενών αληθειών σε άλλα μέρη του Ρισάλε-ϊ-Νουρ, προς εκπλήρωση μιας υπόσχεσης θα γράψουμε προς το παρόν μια σύντομη, τύπου – ευρετηρίου περίληψη για αυτές, σε δύο Εξέχουσες Θέσεις και μία Εισαγωγή.]

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Να είστε σίγουροι για αυτό, ότι ο υψηλότερος στόχος της δημιουργίας και το πιο σημαντικό της αποτέλεσμα είναι η πίστη στο Θεό. Το υψηλότερα ιστάμενο αξίωμα στην ανθρωπότητα και η μεγαλύτερη της βαθμίδα είναι η γνώση του Θεού που περιέχεται εντός των ορίων της πίστης στο Θεό. Η πλέον ακτινοβόλος ευτυχία και γλυκυτάτη δωρεά για τζιν και ανθρώπινα όντα είναι η αγάπη του Θεού που περιέχεται μέσα στα όρια της γνώσεως του Θεού. Και η αγνότερη χαρά για το ανθρώπινο πνεύμα και η πληρέστερη απόλαυση για την καρδιά του ανθρώπου είναι η αγαλλίαση του πνεύματος που περιέχεται μέσα στα όρια της αγάπης του Θεού. Πράγματι, κάθε αληθινή ευτυχία, αγνή χαρά, γλυκές  δωρεές και αδιατάραχτη ευχαρίστηση βρίσκονται στη γνώση του Θεού και στην αγάπη του Θεού. δε μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτές.

Κάποιος που γνωρίζει και αγαπά το Θεό τον Παντοκράτορα μπορεί ενδεχομένως να λάβει ατέλειωτες δωρεές, ευτυχία, φώτα και μυστηριακές αποκαλύψεις, ενώ κάποιος που δεν Τον γνωρίζει και δεν Τον αγαπά αληθινά, πλήττεται πνευματικά και υλικά από ατέλειωτη αθλιότητα, πόνο και φοβίες. Ακόμη και αν ένα τέτοιο ανίκανο και άθλιο άτομο είχε ολόκληρο τον κόσμο δικό του, δεν θα άξιζε τίποτα για αυτόν, διότι θα του φαινόταν ότι ζούσε μια μάταιη ζωή ανάμεσα στην περιπλανώμενη ανθρώπινη φυλή σε ένα κακόμοιρο κόσμο χωρίς ιδιοκτήτη ή προστάτη. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει το πόσο κακόμοιρος και αμήχανος είναι ο άνθρωπος ανάμεσα στην περιπλανώμενη ανθρώπινη φυλή, σε αυτόν τον πελαγοπνιγμένο, φευγαλέο κόσμο εάν δεν γνωρίζει τον Ιδιοκτήτη του, αν δεν ανακαλύψει τον Αφέντη του. Αλλά εάν Τον ανακαλύψει και Τον γνωρίσει, θα αναζητήσει καταφύγιο στο Έλεος Του και θα στηριχθεί σε ένα τόπο αναψυχής και διασκέδασης, θα γίνει ένας χώρος συναλλαγής για τη μέλλουσα ζωή.

 

 

 

 

Πρώτη Εξέχουσα Θέση

 

    Καθεμιά από τις έντεκα φράσεις της ως άνω αναφερθείσας πρότασης που επιβεβαιώνει τη Θεία Ενότητα περιλαμβάνει καλά νέα. Και στα καλά νέα της καθεμιάς βρίσκεται μια θεραπεία, ενώ σε καθεμιά από τις  θεραπείες αυτές μπορεί να εξευρεθεί μια πνευματική χαρά.

  Η ΠΡΩΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Δεν υπάρχει θεός παρά μόνο Θεός»

   Η φράση αυτή περιέχει τα ακόλουθα καλά νέα για το ανθρώπινο πνεύμα, μια που υπόκειται σε αμέτρητες ανάγκες και στις επιθέσεις αναρίθμητων εχθρών. Από τη μια πλευρά βρίσκει ένα μέρος καταφυγής, μια πηγή βοηθείας, μέσω των οποίων είναι ανοιχτή σε αυτό η θύρα του θησαυροφυλακίου του ελέους που θα εγγυηθεί όλες του τις ανάγκες. Ενώ από την άλλη βρίσκει ένα σημείο στήριξης και δύναμης, μια που η φράση (αυτή) καθιστά σε αυτό γνωστό (στο πνεύμα δηλαδή) το Δημιουργό του και το Αληθινό Αντικείμενο Λατρείας ο Οποίος κατέχει μια απόλυτη δύναμη που θα το διασφαλίσει από το κακό και όλους του τους εχθρούς. του φανερώνει τον αφέντη του, και ποιος είναι ο κύριος του. Καταδεικνύοντας το γεγονός αυτό, η φράση διασώζει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου από ολοσχερή ερήμωση και το πνεύμα από οδυνηρή θλίψη. εξασφαλίζει μιαν αιώνια χαρά, μιαν ατέρμονη ευτυχία.

   Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΡΑΣΗ: «Αυτός είναι Ένας»

   Η φράση αυτή ανακοινώνει τα εξής καλά νέα, τα οποία είναι και θεραπευτικά και μια πηγή ευτυχίας:

   Το πνεύμα και η καρδιά του ανθρώπου, τα οποία συνδέονται με τα περισσότερα από τα όντα στο σύμπαν και φθάνουν στο σημείο να κυριεύονται από αθλιότητα και σύγχυση εξαιτίας της σχέσης αυτής, βρίσκουν στη φράση «Αυτός είναι Ένας» καταφύγιο και προστάτη που θα τα λυτρώσουν από όλη τη σύγχυση και την αμηχανία.

   Δηλαδή, είναι σαν να το «Αυτός είναι Ένας» λέει στον άνθρωπο: «Ο Θεός είναι Ένας. Μην εξαντλείσαι καταφεύγοντας σε άλλα πράγματα. μην εξευτελίζεις τον εαυτό σου και μην αισθάνεσαι ότι τους είσαι υπόχρεος. μην τα κολακεύεις και μην τους φέρεσαι δουλικά και ταπεινώνεσαι. μην τα ακολουθείς και δυσκολεύεις τα πράγματα για σένα. μην τα φοβάσαι και μην τρέμεις μπροστά τους. διότι ο Μονάρχης του σύμπαντος είναι Ένας, το κλειδί για όλα τα πράγματα βρίσκεται μαζί Του, τα ηνία όλων των πραγμάτων βρίσκονται στο χέρι Του, το κάθε τι θα επιλυθεί από το πρόσταγμα Του. Εάν Τον βρεις θα σωθείς από ατέλειωτες οφειλές, αμέτρητες φοβίες.»

   Η ΤΡΙΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Δεν έχει συνεταίρο»

   Όπως ακριβώς στη θεότητά Του και στην κυριαρχική Του εξουσία δεν έχει συνέταιρο, ο Θεός είναι Ένας και δεν μπορεί να είναι πολλοί, έτσι ακριβώς στην κυριότητα Του και στις ενέργειες Του και στη δημιουργικότητά Του δεν έχει συνέταιρο. Μερικές φορές συμβαίνει ο μονάρχης να είναι ένας, χωρίς να έχει συνέταιρο στην περιοχή της κυριαρχίας Του, αλλά στην εκτέλεση των υποθέσεων του οι υπάλληλοι του συμπεριφέρονται σαν συνεταίροι του. εμποδίζουν τον καθένα να παρευρεθεί ενώπιον της παρουσίας του, λέγοντας: «Να προσφεύγετε σε εμάς».

   Ωστόσο, ο Θεός ο Παντοκράτορας, ο Μονάρχης της Προ-Αιωνιότητος, δεν έχει συνέταιρο στην κυριαρχική Του εξουσία, όπως ακριβώς δεν έχει ανάγκη για συνέταιρους ή βοηθούς στην εκτέλεση της Κυριότητος Του. Χωρίς το πρόσταγμα και τη θέλησή Του, τη δύναμη και την ισχύ Του, ούτε ένα και μόνο πράγμα θα μπορούσε να επέμβει με κάποιο άλλο. Ο καθένας μπορεί να καταφεύγει σε Αυτόν άμεσα. Μιας και δεν έχει συνέταιρο ή βοηθό, δεν μπορεί να λεχθεί σε κάποιον που ζητά καταφύγιο, «Απαγορεύεται, δεν μπορείς να παρευρεθείς ενώπιον της παρουσίας Του.»

    Η φράση αυτή, επομένως, ανακοινώνει την εξής χαρμόσυνη αγγελία στο ανθρώπινο πνεύμα: το ανθρώπινο πνεύμα το οποίο έχει αποκτήσει πίστη μπορεί, χωρίς κώλυμα ή εμπόδιο, αντίσταση ή παρέμβαση, σε όποια κατάσταση (και αν βρίσκεται), για όποια του επιθυμία, οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε μέρος, να παρευρεθεί ενώπιον της παρουσίας του Ενός Πανιπερικαλλούς και Ένδοξου Θεού, του Ενός Θεού της δύναμης και της τελειότητος, ο Οποίος είναι ο Προ-Αιώνιος και Μετα-Αιώνιος Ιδιοκτήτης των θησαυροφυλακίων του ελέους, των θησαυροφυλακίων της μακαριότητος, και μπορεί να παρουσιάσει τις ανάγκες του. Ευρίσκοντας το ελεός Του και στηριζόμενο στη δύναμή Του, θα αποκτήσει απόλυτη ηρεμία και ευτυχία.

   Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Δική του είναι η κυριαρχία»

    Δηλαδή, η κυριότητα είναι ολότερα Δική του. Όσο για σένα, είσαι και Δική του περιουσία, είσαι κτήμα Του, αλλά και εργάζεσαι στην περιουσία Του. Η φράση αυτή ανακοινώνει τις εξής χαρούμενες και θεραπευτικές ειδήσεις:

   «Ω ανθρωπότητα! Μη φανταστείς ότι είσαι ο κύριος του εαυτού σου, διότι δεν έχεις κανένα έλεγχο σε κανένα από τις υποθέσεις που σε αφορούν. ένα  τέτοιο φορτίο θα ήταν βαρύ.  Ακόμη, δεν είσαι σε θέση να προστατέψεις τον εαυτό  σου να αποφύγεις καταστροφές, ή να κάνεις τα πράγματα αυτά που πρέπει. Στην όποια περίπτωση, μην υποφέρεις πόνο και οδύνη δίχως λόγο, η κυριότητα είναι αλλουνού. Ο Ιδιοκτήτης είναι και Παντοδύναμος και Παντελεήμων. στηρίξου στη δύναμη Του και μη διαδίδεις συκοφαντίες σε βάρος του ελέους Του! Διώξε τη λύπη σου μακριά, να ‘σαι χαρούμενη!  Άσε τα προβλήματα σου και βρες γαλήνη!»

   Λέει ακόμη: «Το σύμπαν, που αγαπάς, με το οποίο είσαι συνδεδεμένη και το οποίο σε θλίβει με την πρόκληση της σύγχυσης που προκαλεί και την οποία δεν είσαι σε θέση να διορθώσεις, είναι η περιουσία Ενός Παντοδύναμου και Ελεήμονος Θεού. Έτσι παρέδωσε την περιουσία στον Ιδιοκτήτη της, άφησέ την σε Αυτόν. Να προσελκύεις την ικανοποίησή Του, όχι τη σκληρότητά Του. Είναι και Πάνσοφος και Παντελεήμων. Έχει ελευθερία στη διάθεση της περιουσίας Του και τη διαχειρίζεται όπως Αυτός θέλει. Κάθε φορά που σε παίρνει ο φόβος, να λες όπως τον Αβραάμ Χακκί (Ibrahim Hakki): “Ας δούμε τι κάνει ο Αφέντης. οτιδήποτε κάνει Αυτός είναι το καλύτερο.κατάλαβε το καλά και μην επέμβεις!»

  Η ΠΕΜΠΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Δικός του είναι ο αίνος»

   Ο αίνος, ο έπαινος και η επευφημία Του ταιριάζουν, Του αρμόζουν. Δηλαδή, οι δωρεές είναι Δικές του. προέρχονται από το θησαυροφυλάκιο Του. Και όσο για το θησαυροφυλάκιο, είναι ατελείωτο. Η φράση αυτή, επομένως, αναγγέλλει τα εξής καλά νέα:

   «Ω ανθρωπότητα! Μην υποφέρεις και μη λυπάσαι όταν παύσουν οι δωρεές, διότι το θησαυροφυλάκιο του ελέους είναι ανεξάντλητο. Μην ενδιατρίβεις στη φευγαλέα φύση της ηδονής και μην σπαράζεις με πόνο, διότι ο καρπός της δωρεάς είναι ο καρπός ενός απέραντου ελέους. Αφού το δέντρο της είναι αθανές, όταν ο καρπός τελειώνει αντικαθίσταται από περισσότερους. Εάν σκεφτείς με ευγνωμοσύνη ότι μέσα στην απόλαυση της ίδιας της δωρεάς βρίσκεται μία ελεήμονα χάρη εκατό φορές πιο απολαυστικότερη, θα είσαι σε θέση να αυξήσεις την απόλαυση στο εκατονταπλάσιο.»

   «Σε ένα μήλο που ένας μεγαλοπρεπής μονάρχης σου προσφέρει υπάρχει μια απόλαυση μεγαλύτερη εκείνης των εκατό, καλύτερα χίλιων μήλων, διότι είναι αυτός που στην έχει δώσει και σε έχει κάνει να δοκιμάσεις την απόλαυση μιας βασιλικής χάρης. Με τον ίδιο τρόπο, μέσα από τη φράση “Δικός του είναι ο αίνος” θα σου ανοιχθεί η πόρτα μιας πνευματικής ευχαρίστησης χίλιες φορές γλυκύτερης από την ίδια τη δωρεά. Διότι η φράση αυτή σημαίνει να προσφέρεις αίνους και ευχαριστίες. δηλαδή, να αντιλαμβάνεσαι την απονομή της δωρεάς. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει να αναγνωρίζεις τον Απονομέα, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται στην απονομή της δωρεάς, και έτσι τελικά να στοχάζεσαι τη χάρη της ευσπλαχνίας Του και της συνέχισης εξ Αυτού της απονομής δωρεών.

   ΕΚΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Μόνο Αυτός παρέχει τη ζωή»

   Δηλαδή, ο δότης της ζωής είναι Αυτός. Αυτός ο οποίος γίνεται η αιτία ώστε η ζωή να συνεχίζεται με τη βοήθεια των μέσων συντήρησης είναι ξανά Αυτός. Ο συντηρητής των αναγκαιοτήτων της ζωής  είναι πάλι Αυτός. Και οι υψηλοί στόχοι της ζωής ανήκουν σε Αυτόν και τα σημαντικά της αποτελέσματα στηρίζονται σε Αυτόν και ενενήντα εννέα στους εκατό των καρπών της είναι Δικά Του. Έτσι, αυτή η φράση καλεί με τον τρόπο αυτό τον εφήμερο και ανίκανο άνθρωπο, εξαγγέλλει τη χαρμόσυνη αυτή αγγελία:

   «Ω άνθρωπε!  Μην βάζεις σε φασαρία τον εαυτό σου παίρνοντας τις βαριές ευθύνες της ζωής στους δικούς σου ώμους. Μην σκέπτεσαι την παροδικότητα της ζωής και αρχίσεις να θλίβεσαι. Μην παρατηρείς μόνο τους υλικούς και ασήμαντους καρπούς της και μετανιώσεις που ήρθες στον κόσμο αυτό. Ακριβέστερα, η μηχανή της ζωής στο πλοίο της ύπαρξης σου ανήκει στον Ένα Αεί-Ζώντα και Αυτάρκη Θεό, και είναι Αυτός ο Οποίος προμηθεύει τα αναγκαία για όλα της τα έξοδα και απαιτήσεις. Ακόμη, η ζωή σου έχει ένα σωρό στόχους και αποτελέσματα, που και αυτά, ανήκουν σε Αυτόν.»

   «Όσο για σένα, είσαι μόνο ένας τιμονιέρης πάνω στο πλοίο, γι’ αυτό κάνε το καθήκον σου σωστά και λάβε το μισθό και την ευχαρίστηση που τα συνοδεύουν. Σκέψου πόσο πολύ πολύτιμο είναι το πλοίο της ζωής και πόσο βαρύτιμα τα ωφελήματα του. έπειτα σκέψου πόσο πολύ Γενναιόδωρος και Ελεήμονας είναι ο Ιδιοκτήτης του πλοίου. Επομένως, πανηγύρισε και δώσε ευχαριστίες (στο Θεό) και γνώριζε ότι όταν εκτελείς το καθήκον σου ακέραια, όλα τα αποτελέσματα που παράγει το πλοίο θα μεταφερθούν από μια άποψη στο βιβλίο μητρώου των πράξεών σου, έτσι ώστε θα εξασφαλίσουν σε σένα μια αθάνατη ζωή, θα σε προικίσουν με αιώνια ζωή».

  Η ΕΒΔΟΜΗ ΦΡΑΣΗ: «Και μοιράζει το θάνατο»

   Δηλαδή, αυτός που προκαλεί το θάνατο είναι Αυτός. Σε απαλλάσσει από το καθήκον της ζωής, αλλάζει τον τόπο κατοικίας σου από αυτόν τον παροδικό κόσμο, και σε αποδεσμεύει από τον κάματο της υπηρεσίας. Δηλαδή, σε μεταφέρει από μια μεταβατική ζωή σε μια αθάνατη. Η φράση αυτή, λοιπόν, φωνάζει δυνατά τα εξής στα εφήμερα τζιν και τον άνθρωπο:

   «Ιδού τα καλά νέα για σας! Ο θάνατος δεν είναι εξόντωση ή ανυπαρξία ή εκμηδένιση. δεν είναι λήξη ή αφανισμός. δεν είναι αιώνιος χωρισμός ή μη-ύπαρξη ή κάποιο συμβάν οφειλόμενο σε συγκυρία. δεν είναι μια άνευ πρωτεργάτου εξάλειψη. Μάλλον, σου δίνεται απαλλαγή από τον Ποιητή, ο Οποίος είναι Πάνσοφος και Πανοικτίρμονας. είναι μια αλλαγή τόπου κατοικίας. Αποστέλλεσαι στην αιώνια μακαριότητα, το πραγματικό σου σπίτι. Είναι η πόρτα της ένωσης με τον Ενδιάμεσο Κόσμο, η οποία είναι το μέρος που θα συναντηθείς με το ενενήντα  εννέα της εκατό των φίλων σου».

  Η ΟΓΔΟΗ ΦΡΑΣΗ: «Και είναι Ζωντανός και δεν πεθαίνει»

  Δηλαδή, ο Κάτοχος του κάλλους, της τελειότητος και της μεγαλοδωρίας που είναι απείρως ανώτερα προς το κάλλος, την τελειότητα και τη μεγαλοδωρία που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε όλα τα όντα του σύμπαντος, και που ξυπνούν τον έρωτα, και ένα Αιώνιο Αντικείμενο Λατρείας, έναν Παντοτινό Αγαπημένο, μια και μόνη αποκάλυψη της Οποίας το κάλλος είναι επαρκές για να αντικαταστήσει όλους τους άλλους αγαπημένους (ο Κάτοχος αυτός) έχει μια σταθερή ζωή διαμέσου της προ-αιωνιότητος και της μετα-αιωνιότητος – μια ζωή απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ίχνος λήξης ή εφημερότητος και εξαιρεθείσα από οποιοδήποτε σφάλμα, ελάττωμα ή ατέλεια. Έτσι, η φράση αυτή διακηρύσσει στα τζιν και στον άνθρωπο, σε όλα τα σύνειδητα όντα και στους ανθρώπους της αγάπης και της φλογερότητος:

   «Ιδού τα καλά νέα για σας! Υπάρχει ένας Παντοτινός Αγαπημένος ο Οποίος θα γιατρέψει και θα δέσει τις πληγές σας που προκλήθηκαν από τους αμέτρητους χωρισμούς από εκείνους που αγαπάτε. Μια που υπάρχει και είναι αθανής, οτιδήποτε και αν συμβεί μη στενοχωριέστε για τους άλλους. Επιπλέον το κάλλος και η γενναιοδωρία, η αρετή και η τελείωση σε αυτούς, που είναι η αιτία της αγάπης σας, περνούν μέσα από πολλούς πέπλους, σκιές των αμυδρότερων σκιών της αποκάλυψης του αιωνίως σταθερού Κάλλους, του Αιωνίως Σταθερού Ηγαπημένου.  Μην θλίβεστε με το χαμό τους, διότι είναι ψευδο-καθρέφτες. Η αλλαγή των καθρεφτών  ανανεώνει και εξωραΐζει την εκδήλωση της ακτινοβολίας του Κάλλους. Αφού υπάρχει Αυτός, τα πάντα υπάρχουν».

  Η ΕΝΑΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Όλα τα καλά βρίσκονται στο Δικό του χέρι»

   Κάθε καλή πράξη που πράττετε μεταφέρεται στο “βιβλίο  μητρώου” Του. Κάθε δίκαιο έργο που κάνετε καταγράφεται από Αυτόν. Έτσι, η φράση αυτή καλεί τζιν και ανθρωπότητα με τα εξής καλά νέα:

   «Ω κακομοίρηδες! Όταν ταξιδεύετε στο μνήμα μην κλαίτε φωνάζοντας απελπισμένα, “Αλίμονο! Οτιδήποτε είχαμε δικό μας έχει καταστραφεί, όλες μας οι προσπάθειες πήγαν χαμένες. αφήσαμε την υπέροχη, αχανή γη και μπήκαμε στο μνήμα το στενό,” διότι κάθε τι δικό σας διαφυλάσσεται, όλες σας οι πράξεις καταγράφονται, κάθε υπηρεσία που έχετε προσφέρει καταχωρείται. Ο Ένας Θεός της Δόξης στο χέρι του Οποίου βρίσκονται όλα τα καλά και ο Οποίος είναι σε θέση να κάνει κάθε τι καλό να τελεσφορήσει, θα ανταμείψει την υπηρεσία σας: Σύροντας σας προς το μέρος του Εαυτού του, θα σας κρατήσει προσωρινά μόνο κάτω από το χώμα. Αργότερα, θα σας φέρει ενώπιον της Δικής του παρουσίας. Τι ευτυχία για εκείνους από εσάς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την υπηρεσία και το καθήκον τους.  ο μόχθος σας τέλειωσε, πορεύεστε προς την ανάπαυση και το έλεος! Η υπηρεσία και ο κόπος πέρασαν, πάτε για να παραλάβετε το μισθό σας!»

   «Πράγματι, ο Ένας Παντοδύναμος Θεός της Δόξης συντηρεί σπόρους και κόκκους, οι οποίοι είναι οι σελίδες του βιβλίου μητρώου των έργων της παρελθούσης άνοιξης και τα κιβώτια κατάθεσης των υπηρεσιών της, και τα διαφυλάττει και τα εκδίδει την ερχόμενη άνοιξη με λαμπρό τρόπο, μάλιστα, σε σημείο (που να είναι) εκατό φορές πιο πλούσια σε αφθονία από τα πρωτότυπα. Αυτός, λοιπόν, διαφυλάττει τα αποβησόμενα της ζωής σας κατά τον ίδιο τρόπο, και θα ανταμείψει την υπηρεσία σας με αληθινά πλουσιοπάροχο τρόπο».

  Η ΔΕΚΑΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Και είναι Ισχυρός υπεράνω όλων των πραγμάτων»

  Δηλαδή, Αυτός είναι Ένας, Αυτός είναι Μοναδικός, Αυτός έχει Δύναμη πάνω στο κάθε τι. Τίποτα απολύτως δεν είναι δύσκολο για Αυτόν. Το να δημιουργήσει την άνοιξη είναι τόσο εύκολο για Αυτόν όσο το να δημιουργήσει ένα λουλούδι, και Αυτός δημιουργεί τον Παράδεισο με τόση πολλή ευκολία όση δημιουργεί την άνοιξη. Τα αναρίθμητα τεχνουργήματα τα οποία ακατάπαυστα δημιουργεί κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάθε αιώνα, φέρουν μαρτυρία με απειράριθμες γλώσσες στην απέραντη Του δύναμη. Έτσι, και η φράση αυτή φέρνει καλά νέα:

   «Ω άνθρωπε!  Η υπηρεσία που έχεις προσφέρει και η λατρεία που έχεις επιτελέσει δεν πήγαν χαμένες. Ένα βασίλειο ανταμοιβής, μια κατοικία μακαριότητος, έχουν ετοιμαστεί για σένα. Ένας ατέλειωτος Παράδεισος σε περιμένει στη θέση του κόσμου σου αυτού του φευγαλέου. Να έχεις πίστη και εμπιστοσύνη στην υπόσχεση του Ένδοξου Δημιουργού τον Οποίο γνωρίζεις και τον Οποίο λατρεύεις, διότι είναι αδύνατο για Αυτόν να παραβεί την υπόσχεσή Του. Με κανέναν απολύτως τρόπο δεν υπάρχει ελάττωμα στη δύναμή Του. η ανικανότητα δεν μπορεί να παρέμβει στα έργα Του. Όπως ακριβώς δημιουργεί το μικρό σας κήπο, έτσι ακριβώς έχει τη δύναμη να δημιουργήσει τον Παράδεισο για σας, και τον έχει δημιουργήσει και σας τον έχει υποσχεθεί. Και επειδή Αυτός έχει υποσχεθεί, θα σας επιτρέψει, φυσικά, την είσοδο σε αυτόν».

   «Αφού βλέπουμε με τη βοήθεια της παρατήρησης ότι κάθε χρόνο στο πρόσωπο της γης Αυτός συγκεντρώνει και διασκορπίζει με απόλυτη τάξη και ισορροπία, με απόλυτα ορθή εκλογή χρόνου και ευκολία, περισσότερα από τριακόσιες χιλιάδες είδη και ομάδες ζώων και φυτών αναμφίβολα ένας τέτοιος Παντοδύναμος Θεός της Δόξας είναι ικανός στο να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή Του. Και όντας έτσι Απόλυτα Δυνατός δημιουργεί χαρακτηριστικά δείγματα της ανάστασης και του Παραδείσου σε χιλιάδες μορφές κάθε χρόνο».

   «Και μια που, υποσχόμενος αιώνια μακαριότητα με τη βοήθεια όλων των αποκεκαλυμμένων Του Βιβλίων, ανακοινώνει τα χαρμόσυνα μαντάτα του Παραδείσου.  και μιας και όλες Του οι πράξεις και τα έργα εκτελούνται με πιστότητα, φιλαλήθεια και σοβαρότητα. και αφού, μέσα από τη μαρτυρία των έργων τέχνης Του, όλες οι τελειώσεις καταδεικνύουν και καταμαρτυρούν στην άπειρη Του τελειότητα, χωρίς να υπάρχει από καμιά απολύτως άποψη οποιοδήποτε ελάττωμα ή σφάλμα σε Αυτόν. και μια που η παράβαση μιας υπόσχεσης, το να λέει κανείς ψέματα, η αναλήθεια και η εξαπάτηση είναι από τα πιο ειδεχθή χαρακτηριστικά, εκτός του ότι είναι ελαττώματα και σφάλματα. τότε κατηγορηματικά και αναμφίβολα, ο Ένας εκείνος Παντοδύναμος Θεός της Δόξας, ο Ένας εκείνος Πάνσοφος Θεός της Τελειότητος, ο Ένας εκείνος Παντελεήμων Θεός του Κάλλους, θα πραγματοποιήσει την υποσχεσή Του: θα ανοίξει τη θύρα στην αιώνια μακαριότητα. θα σας επιτρέψει την είσοδο, Ω άνθρωποι της πίστης,στον Παράδεισο, ο οποίος ήταν η αρχική κατοικία του προπάτορά σας Αδάμ».

 Η ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΦΡΑΣΗ: «Και μαζί Του τα πράγματα όλα έχουν το τέλος τους».

  Δηλαδή, τα ανθρώπινα όντα αποστέλλονται στον κόσμο αυτό, ο οποίος είναι το βασίλειο της δοκιμασίας και της εξέτασης, με τα σημαντικά καθήκοντα της συναλλαγής και της δράσης υπό την ιδιότητα υπαλλήλων. Αφού θα έχουν φέρει σε πέρας τη συναλλαγή τους, θα εκτελέσουν τα καθηκοντά τους και θα ολοκλήρωσουν την υπηρεσία τους, θα επιστρέψουν και θα συναντηθούν για άλλη μια φορά με το Γενναιόδωρο Αφεντικό τους και Ένδοξο Δημιουργό τους ο οποίος τα έστειλε κατά πρώτο λόγο στον κόσμο. Αφήνοντας το μεταβατικό αυτό κόσμο, θα τιμηθούν και θα ανυψωθούν ενώπιον της παρουσίας της μεγαλοπρεπείας της σφαίρας της μονιμότητος. Δηλαδή, όντας λυτρωμένοι από τη δίνη των αιτιών και τα ζοφερά πέπλα των μεσαζόντων, θα συναντηθούν με τον Ελεήμονα Συντηρητή τους χωρίς πέπλο στην έδρα της αιωνίας  Του μεγαλειότητος. Ο καθένας θα βρει το Δημιουργό του, το Αληθινό Αντικείμενο Λατρείας, το Συντηρητή, τον Κύριο και Ιδιοκτήτη του και θα Τον γνωρίσει απευθείας. Έτσι, η φράση αυτή διακηρύσσει τα εξής χαρμόσυνα νέα, τα οποία είναι σπουδαιότερα απ’ όλα τα άλλα:

   «Ω ανθρωπότητα!  Γνωρίζεις πού πηγαίνεις και που εξωθείσαι; Όπως διατυπώνεται στο τέλος του  Τριακοστού – Δεύτερου Λόγου, χίλια χρόνια ευτυχισμένης ζωής στον κόσμο αυτό δεν μπορούν να συγκριθούν με μια ώρα ζωής στον Παράδεισο. Και χίλια χρόνια ζωής στον Παράδεισο δεν μπορούν να συγκριθούν με μια ώρα θέασης της απόλυτης ωραιότητος του Ενός Περικαλλούς Θεού της Δόξης. Πορεύεσαι προς τη σφαίρα του ελέους Του, και της παρουσίας Του.»

   «Η ωραιότητα και το κάλλος σε όλα τα δημιουργήματα του κόσμου αυτού και στους εικονικούς εκείνους αγαπημένους από τους οποίους είσαι τόσο τσακισμένος και καταβασανισμένος (πνευματικά) και για τους οποίους αισθάνεσαι τόση σφοδρή επιθυμία, είναι μοναχά μια ψευδοσκιά της αποκάλυψης του κάλλους Του και της ωραιότητος των Ονομάτων Του. και όλος ο Παράδεισος με όλα του τα ανεξιχνίαστα παράδοξα, μία και μόνη αποκάλυψη του ελέους Του.  και πάσα διακαής επιθυμία και έρωτας και πνευματική έλξη και αιχμαλωσία του νου, μοναχά μια αναλαμπή της αγάπης του Ενός Αιώνιου Αξιολάτρευτου Θεού και Παντοτινού Ηγαπημένου. Και πορεύεσαι προς τη σφαίρα της παρουσίας Του. Και καλείσαι να εισέλθεις στον Παράδεισο, ο οποίος είναι ένα αιώνιο υπαίθριο πανηγύρι. Μια που έτσι έχουν τα πράγματα, δεν είναι θρηνώντας που θα μπεις στο μνήμα, αλλά χαμογελώντας με προσδοκία».

   Η (πιο πάνω) φράση ανακοινώνει επίσης και αυτά τα καλά νέα: «Ω ανθρωπότητα! Μη γίνεσαι έμφοβη φρονώντας ότι πορεύεσαι στον αφανισμό, τη μη-ύπαρξη, την ανυπαρξία, το σκότος, τη λήθη, την αποσύνθεση και τη διάλυση, και ότι θα πνιγείς στην πολλαπλότητα. Δεν πορεύεσαι στον αφανισμό, αλλά στη μονιμότητα. Εξωθείσαι όχι προς τη μη-ύπαρξη αλλά προς τη διηνεκή μονιμότητα. Πρόκειται να εισέλθεις όχι στο σκότος, αλλά στον κόσμο του φωτός. Και επιστρέφεις στον πραγματικό σου ιδιοκτήτη, στην έδρα του Προ-Αιώνιου Μονάρχη. Δεν θα πνιγείς στην πολλαπλότητα, θα βρεις ανάπαυση στη σφαίρα της Ενότητος. Προορίζεσαι όχι για χωρισμό, αλλά για ένωση».

Μπεντιουζζαμάν Σαΐντ Νουρσί

*          *          *

Μετάφραση: Από την Αγγλική στην Ελληνική, από τον  κύριο Κώστα Τροκκούδη

 Ο Εικοστός Τρίτος Λόγος

Τριάντα Τρία Παράθυρα

 Οι Σύντομοι Λόγοι

Η Αναγκαιότητα της Προσευχής[1] Bukhasi, Adhan 155; Tahajjud 21; ‘Umra 12; Jihad 133; Bad’ al-Khalq 11; Maghazi 29; Da’wat 18, 52; Riqaq 11; I’tisam 3; Muslim, Dhikr 28, 30, 74, 75, 76; Witr 24; Jihad 158; Adab 101; Tirmidhi, Mawaqit 108; Hajj 104; Da’wat 35, 36; Nasa’I, Sahw 83-6; Manasik 163, 170; Iman 12; Ibn Maja, Tijara 40; Manasik 84; Adab 58; Du’a 10, 14, 16; Abu Da’ud, Manasik 56; Darimi, Salat 88, 90; Manasik 34; Isti’dhan 53, 57; Muwatta’, Hajj 127,243; Qur’an 20, 22;  Musnadi i, 47; ii, 5; iii, 320; iv, 4; v, 191; al-Hakim, al-Mustadrak i, 538.

İlanlar
Said Nursi Kimdir?
Said Nursi Kimdir?

Said Nursi hakkında kısa bilgiler

Risale-i Nur Nedir?
Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur hakkında kısa bilgiler