ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(Περί των Αποδείξεων της Θείας Ενάδας (Tevhid).)

Ο φιλοξενούμενος αυτής της γης ο οποίος έχει σταλεί σε αυτή τη γη για να φέρει πίστη, έχοντας ταξιδέψει σε ολόκληρο το σύμπαν στο στοχασμό του, και έχοντας ερωτήσει το Δημιουργό (Hâlık) Του από τα πάντα, και έχοντας αναζητήσει τον Κύριο Επιμορφωτή και Συντηρητή (Rab) του παντού, και έχοντας βρει τον θεό του στο σημείο της απαραίτητης οντότητας και σε βαθμό απόλυτης εμπειρικής πίστης (hakkalyakîn) είπε στο μυαλό του: «Έλα! Μαζί πάλι θα κάνουμε ένα ταξίδι όπου θα αγναντέψουμε τα ακράδαντα στοιχεία της Θείας Ενότητας του Απαραίτητου Υπάρχων (Vâcib-ül Vücud) Δημιουργού (Hâlık) μας».    

Πήγαν μαζί και παρατήρησαν στο πρώτο σταθμό ότι: Τέσσερεις ιερές πραγματικότητες έχουν καταλάβει όλο το σύμπαν και με έναν καταφανή τρόπο απαιτούν και καθιστούν την Θεία Ενότητα (Vahdet).   

***

Η Πρώτη Πραγματικότητα:  Είναι «Η Απόλυτη Θεότητα (Uluhiyet)»

Ναι, η έμφυτη αφοσίωση της κάθε ομάδας ανθρώπων με έναν τρόπο λατρείας, .οι έμφυτες υπηρεσίες των υπόλοιπων έμβιων όντων μα και των άψυχων ακόμα οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο μορφές λατρειών, .όλα τα υλικά και  πνευματικά αγαθά και οι προσφορές που βρίσκονται στο σύμπαν το κάθε ένα από τα οποία είναι μια αιτία ευχαριστιών και λατρειών που  μέσω αυτών Ο μοναδικός Αξιολάτρευτος καθοδηγεί τις ευγνωμοσύνες και προσκυνήματα προς τον Ίδιον, .και όλα τα αποστάγματα του αγνώστου και οι ενδείξεις του πνευματικού κόσμου όπως οι αποκαλύψεις και οι εμπνεύσεις που ανακοινώνουν τον μοναδικό Αξιολάτρευτο Θεό, βεβαίως και ξεκάθαρα μας επαληθεύουν την Απόλυτη Θεότητα και αποδεικνύουν την  ηγεμονία της. Εφόσον μια τέτοια πραγματικότητα θεότητας υφίσταται, τότε και βεβαίως αυτή η θεότητα δεν θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμμετοχή. Διότι, αυτοί που ανταποκρίνονται με ευχαριστίες και προσκυνήματα στην θεότητα, δηλαδή στον Αξιολάτρευτο, είναι οι ενσυνείδητοι καρποί που βρίσκονται στο ύψιστο σημείο αυτού του δέντρου του σύμπαντος. Το να ικανοποιήσουν κάποιοι άλλοι αυτούς τους ενσυνείδητους καρπούς, υποχρεώνοντας τους να στρέψουν τα βλέμματα τους προς αυτούς, και να τους κάνουν να ξεχάσουν τον πραγματικό τους Αξιολάτρευτο  -που φαίνεται γρήγορο  λόγω της μη ορατότητας Του- είναι μια τέτοια αντίθεση ως προς τους ιερούς σκοπούς και ιδιαιτερότητες της θεότητας που σε καμία περίπτωση δεν θα το επέτρεπε. Η σφοδρή επανειλημμένη απόρριψη του Shirk [οποιαδήποτε άλλης εταιρική ή εναλλακτικής λατρείας εκτός του Ενός και Μοναδικού Αλλάχ] στο Κουρ’άν και η απειλή της Κολάσεως προς αυτούς που Του αποδίδουν εταίρους (mushrik) πηγάζει από αυτή την όψη.                                                 

Η Δεύτερη Πραγματικότητα: Είναι «Η Απόλυτη Συντηρητική και Επιμορφωτική Κυριαρχία (Rububiyet)»

Ναι, η καθολική διαχείριση του σύμπαντος, ιδιαίτερα αυτή των έμβιων όντων, και ειδικότερα η επιμόρφωση και η σίτιση αυτών -που πραγματοποιείται παντού με τον ίδιο τρόπο και με μια απροσδόκητη μορφή-  μαζικά αλλά και αναμεταξύ τους, εκ μέρους ενός σοφού και ευσπλαχνικού αόρατου χεριού, και βεβαία είναι ένα απόσταγμα και φως της απόλυτης οικουμενικής επιμόρφωσης (Rububiyet), αλλά και μία ακράδαντη απόδειξη της επαλήθευσής της.

Άρα, εφόσον υφίσταται μια απόλυτη οικουμενική συντηρητική και επιμορφωτική κυριαρχία, (Rububiyet), τότε βεβαίως και αυτή η κυριαρχία δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε συγκυριαρχία και εταίρο. Διότι, ο σημαντικότερος σκοπός και επιδίωξη αυτής της συντήρησης και επιμόρφωσης (Rububiyet), -όπως η εκδήλωση της ωραιότητας του, η αναγγελία της τελειότητας του, η προβολή των πολύτιμων έργων τέχνης του και η παρουσίαση των επιδεξιοτήτων του-  συγκεντρώνεται και επικεντρώνεται  στα μικρότερα μέλη και στα έμβια όντα, συνεπώς  ένας αυτόνομος συμμέτοχος  που θα επέμβει στο παραμικρό πράγμα ή ον, θα καταστρέψει αυτούς τους σκοπούς και θα κατεδαφίσει αυτές τις επιδιώξεις. Και επειδή θα αποστρέψει τα βλέμματα των ενσυνείδητων υπάρξεων από αυτές τις επιδιώξεις και από Αυτόν που τα έχει επιδιώξει, και θα τα εγκαταλείψει στην αιτιοκρατία· και επειδή αυτή η κατάσταση είναι εντελώς αντίθετη και εχθρική προς τον σκοπότης συντήρησης και επιμόρφωσης (Rububiyet), βεβαίως και μια τέτοια απόλυτη οικουμενική κυριαρχία, συντήρηση και επιμόρφωση (Rububiyet) σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει το Shirk, δηλαδή οποιαδήποτε άλλη εταιρική ή εναλλακτική λατρεία εκτός του Ενός και Μοναδικού Αλλάχ.

Το γεγονός ότι το Κουρ’άν  μαζί με τα  πολυάριθμα εγκώμια, τους αίνους, τα εδάφια, και τις λέξεις ακόμη και με τα γράμματα του και μαζικά, διδάσκει και υποδεικνύει ακατάπαυστα  την συγκεκριμένη Θεία Ενάδα (Tevhid), ερείδεται  από αυτό το μέγα μυστήριο.

Η Τρίτη Πραγματικότητα: Είναι «Η Τελειότητα (Kemalât)»

     Ναι, όλες οι υψηλές εμβρίθειες αυτού του σύμπαντος, οι θαυμάσιες ομορφιές, οι δίκαιοι νόμοι, οι πάνσοφοι προορισμοί, στοιχειοθετούν ξεκάθαρα  την ύπαρξη της πραγματικότητας της τελειότητας, και ιδιαίτερα την τελειότητα του Δημιουργού (Hâlık) -Ο οποίος έχει πλάσει το σύμπαν εκ του μη όντος και το διαχειρίζεται με έναν από κάθε πλευράς θαυματουργό και πανέμορφο τρόπο-  και με έναν εξίσου ολοφάνερο τρόπο μαρτυρούν και  παρουσιάζουν την τελειότητα του ανθρώπου ο οποίος είναι ένας ενσυνείδητος καθρέπτης του Δημιουργού (Hâlık) Του.        

Άρα, εφόσον η πραγματικότητα της τελειότητας υφίσταται και εφόσον η τελειότητα του Δημιουργού (Hâlık) που έχει δημιουργήσει το σύμπαν μέσα στην τελειότητα είναι αποδεδειγμένη, και εφόσον η τελειότητα του ανθρώπου -που είναι ο σπουδαιότερος καρπός του σύμπαντος, ο χαλίφης-ηγέτης της γης, το σημαντικότερο  αριστούργημα και ο πιο αγαπημένος του Δημιουργού (Hâlık) Του-  είναι αλήθεια και πραγματικότητα… Τότε το Shirk, δηλαδή η αποδοχή οποιασδήποτες άλλης εταιρικής ή εναλλακτικής θεϊκής ύπαρξης εκτός του Ενός και Μοναδικού Αλλάχ, που μετατρέπει αυτό το τέλειο και εμβριθέστατο σύμπαν που παρατηρούμε με τα μάτια μας, σε έναν παροδικό, μάταιο, απροσδιόριστο τόπο, σε ένα παιχνίδι της τύχης, σε έναν παιδότοπο της φύσης, σε ένα τυραννικό σφαγείο των έμβιων όντων και σε έναν τρομερό τόπο θρήνου των ενσυνείδητων όντων… και επίσης μειώνει τον άνθρωπο -του οποίου η τελειότητα είναι φανερή στα έργα του- στο βαθμό του  πιο απεγνωσμένου, άθλιου και έσχατου ζώου… και συγκαλύπτοντας την τελειότητα  εκείνου του Δημιουργού (Hâlık) -ο οποίος κατέχει άπειρες ιερές τελειότητες κατά την μαρτυρία όλης της ύπαρξης που καθρεπτίζει την τελειότητα Του- ακυρώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας και δημιουργίας του… βεβαίως και δεν μπορεί να υπάρχει και  είναι αναμφισβήτητα αναληθής.

Για το λόγο ότι το Shirk είναι αντίθετο με την θεϊκή, την ανθρώπινη και την υπαρξιακή τελειότητα και ότι είναι καταστρεπτικό απέναντί τους, έχει αποδειχτεί και  διευκρινιστεί με ισχυρά και οριστικά τεκμήρια στην Πρώτη Εξέχουσα Θέση του δοκιμίου με το όνομα Δεύτερη Ακτίνα που πρόκειται  περί των τριών καρπών της θείας Ενάδας (Tevhid) του Αλλάχ.  Παραπέμποντας λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα εκεί,  το συντομεύουμε εδώ.                                 

Η Τέταρτη Πραγματικότητα: Είναι «Η Ηγεμονία (Hakimiyet)»

Ναι, κάποιος που παρατηρεί το σύμπαν αυτό με προσοχή, το βλέπει ως μια εξαιρετικά μεγαλοπρεπή και δραστήρια χώρα, ως μια πόλη που η διαχείριση της είναι εξαιρετικά εμβριθής και η ηγεμονία της εξαιρετικά ισχυρή. Και παρατηρεί επίσης ότι το κάθε τι και το κάθε είδος, υποτακτικά ασχολείται με ένα καθήκον. Σύμφωνα  με την παρομοίωση του εδάφιουوَ ِللهِ جُنُودُالسَّموَاتِوَاْلاَرْضِ που μας κάνει αισθητή την έννοια ενός στρατού του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab) -το οποίο αποτελείται από τα στρατεύματα των σωματιδίων, τη μεραρχία των φυτών, τα τάγματα των ζώων, μέχρι και τους στρατιώτες των άστρων-  και η επικράτηση   των  διαταγών περί της πλάσης, των αυταρχικών κανόνων, των εξαιρετικών νόμων  πάνω σε εκείνους τους μικρότερους υπαλλήλους  μέχρι και τους μεγαλύτερους στρατιώτες,  μας αποδεικνύουν ξεκάθαρα την ύπαρξη μιας απόλυτης ηγεμονίας και μιας οικουμενικής εξουσίας.        

Εφόσον υπάρχει μια απόλυτη ηγεμονία… τότε βεβαίως και η ύπαρξη του οποιουδήποτε εταίρου (Shirk) δεν μπορεί να είναι αληθής. Διότι σύμφωνα και με την ρητή πραγματικότητα που δηλώνει το εδάφιο لَوْكَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ اِلاَّاللهُ لَفَسَدَتَا όταν διάφορα δεσποτικά χέρια παρεμβαίνουν σε μια δουλειά,  αναστατώνουν. Όπως για παράδειγμα, εάν παραβρεθούν δύο βασιλιάδες σε μία χώρα ή ακόμα και δύο πρόεδροι σε μια κοινότητα, η τάξη θα καταστραφεί, και η διαχείριση θα γίνει άνω κάτω. Ωστόσο, από το φτερό μιας μύγας μέχρι και τα καντήλια του ουρανού και από τα κύτταρα του σώματος μέχρι και τους πύργους των ουρανών κυριαρχεί μια τέτοια τάξη ώστε ουδείς εταίρος (Shirk) δεν δύναται, ούτε όσο ένα σωματίδιο να παρέμβει.

Επίσης, η ηγεμονία είναι ένα αξίωμα υπεροχής, άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο αντίπαλο, διότι έτσι θα καταργήσει την υπεροχή του. Ναι, το γεγονός  ότι άνθρωποι -που χρειάζονται κιόλας πολλούς βοηθούς για να καλύψουν τις αδυναμίες τους- έχουν σκοτώσει ακόμα και τα ίδια τους τα παιδιά και αδέρφια στο δρόμο μιας  πρόσκαιρης, φαινομενικής και σύντομης ηγεμονίας, μας δείχνει ότι η ηγεμονία δεν δέχεται κανέναν αντίπαλο. Εάν μια τέτοια ταπεινότητα αντιδρά με αυτόν τον τρόπο για μια τόσο πρόσκαιρη ηγεμονία, τότε ο Απόλυτος Παντοκράτορας (Kadîr-i Mutlak) όλου του σύμπαντος δεν είναι σε καμία περίπτωση δυνατόν να καταδεχτεί τη συμμετοχή  και να επιτρέψει την παρέμβαση κάποιου άλλου, στην  πραγματική και ιερή Του κυριαρχία -που είναι το στήριγμα της θεότητας και της επιμορφωτικής και συντηρητικής Του ιδιότητας.

 Για το λόγο ότι, αυτή η πραγματικότητα, έχει αποδειχτεί με ισχυρά και οριστικά τεκμήρια στη Δεύτερη Εξέχουσα Θέση του δοκιμίου Δεύτερη Ακτίνα και σε πολλά σημεία του Ρισαλέ-ι Νούρ, την παραπέμπουμε σε αυτά.                        

Έτσι λοιπόν, έχοντας αντικρίσει αυτές τις τέσσερεις πραγματικότητες, ο περιηγητής μας κατανόησε πλέον σε βαθμό αυτόπτης μαρτυρίας τη Θεία Ενότητα και έλαμψε η πίστη του. Και εξέφρασε με όλη του τη δύναμη: لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ [δηλ. Δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μόνο ο Αλλάχ. Είναι ο Μοναδικός και δεν έχει εταίρους.] Και ως μια σύντομη επισήμανση του μαθήματος που έλαβε από αυτόν τον σταθμό στη Δεύτερη Ενότητα της Πρώτης Εξέχουσας Θέσης έχει ειπωθεί το εξής: 

 

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ ا لْوَاحِدُ اْلاَحَدُ الَّذِى دَلَّ عَلَى وَحْدَاَنِيَّتِهِ وَ وُجُوبِ وُجُودِهِ مُشَاهَدَةُ عَظَمَةِ هَقِيقَةِ تَبَارُزِ اْلاُلُوهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَ كَذَا مُشَاهَدَةُ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ تَظَاهُرِ الرُّبُوبِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُقْتَضِيَّةِ لِلْوَحْدَةِ...وَكَذَا مُشَاهَدَةُ عَظَمَةِاِحَاطَةِحَقِيقَةِالْكَمَالاَتِالنَّاشِيَةِمِنَالْوَحْدَةِ..وَكَذَا  مُشَاهَدَةُ عَظَمَةِ اِحَاطَة حَقِيقَةِ الْحَاكِمِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمَانِعَةِ وَالْمُنَافِيَةِ للِشِّرْكَةِ

Έπειτα, ο ενθουσιασμένος αυτός καλεσμένος, απευθυνόμενος στην καρδιά του είπε:

«Η συνεχής επανάληψη της φράσης لاَاِلَهَاِلاَّهُوَ [Λα ιλάχε ιλλα χού. Δεν υπάρχει άλλος θεός, εκτός από Αυτόν], από τους πιστούς και ιδιαιτέρα τους ταγματικούς οδοιπόρους της πίστης  (Εhl-i tarîkat) ως μια συνεχόμενη μνεία και ανακοίνωση της Θείας Ενάδας (Tevhid) του Αλλάχ, μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα και βαθμίδες αυτής της Θείας Ενάδας (Tevhid).

Και επιπλέον, η Θεία Ενάδα (Tevhid) είναι η πιο σημαντική, η πιο ευάρεστη, η πιο υψηλή ιερή υποχρέωση, ένα έμφυτο καθήκον και μια  λειτουργία πίστης. Τότε έλα! Πρέπει να ανοίξουμε ακόμη μια πύλη ενός άλλου σταθμού αυτού του  προς παραδειγματισμού τόπου ώστε να ανακαλύψουμε άλλο ένα επίπεδο. Διότι, η πραγματική Θεία Ενάδα (Tevhid) που αναζητούμε δεν είναι μια  επίτευξη που αποτελείται μόνο από συλλογισμούς. Αλλά  είναι η γνώση, που είναι η ίδια η έγκριση προερχόμενη από το πόρισμα των αποδείξεων, και η οποία είναι πολύ πιο πολύτιμη από τη γνώση που επιτυγχάνεται με συλλογισμούς και είναι, η γνώση που αντιστοιχεί  στην γνώση της επιστήμης της λογικής. Και η πραγματική Θεία Ενάδα (Tevhid) είναι μια τέτοια αδιαμφισβήτητη κρίση, έγκριση, και  αποδοχή έτσι ώστε μπορεί να βρει στο κάθε τι τον Απόλυτο Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab), και να δει στα πάντα έναν δρόμο που τον οδηγεί στον Δημιουργό (Hâlık) του, και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο να έχει  παρουσία  ενώπιον Του. Ειδάλλως, κάθε φορά για να βρίσκει τον Κύριο του τον Απόλυτο Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab) θα αναγκάζεται να σκίζει και να ανοίγει την κουρτίνα του σύμπαντος. Επομένως άντε, εμπρός!» και λέγοντας αυτά χτύπησε την πύλη του  μεγαλείου και της υπερηφάνειας. Εισήλθε στον σταθμό των πράξεων και έργων και στον κόσμο της εφεύρεσης και πλάσης και είδε ότι: Υπάρχουν «Πέντε Ευρύτατες  Πραγματικότητες»  που έχουν πολιορκήσει  όλο το σύμπαν και κυριαρχούν και  αποδεικνύουν ξεκάθαρα την Θεία Ενάδα (Tevhid) του Αλλάχ.                                

Η Πρώτη Πραγματικότητα:

Είναι η πραγματικότητα της μεγαλοπρέπειας και της υπερηφάνειας. Για το λόγο ότι, αυτή η πραγματικότητα, έχει αποδειχτεί με ισχυρά τεκμήρια στην Δεύτερη Εξέχουσα Θέση της Δεύτερης Ακτίνας και σε πολλά σημεία του Ρισαλέ-ι Νουρ, εδώ απλά θα επισημάνουμε το εξής:  

Αυτός ο οποίος πλάθει και διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο ταυτόχρονα τα αστέρια που βρίσκονται σε απόσταση χιλιάδων χρόνων μεταξύ τους… Αυτός ο οποίος σε μια στιγμή δημιουργεί με τον ίδιο τρόπο και μορφοποιεί τα αμέτρητα λουλούδια του ίδιου είδους που βρίσκονται στην ανατολή, τη δύση, τον βορά και νότο της γης… Αυτός ο οποίος σαν να αποδεικνύει μπροστά στα μάτια μας ένα αξιοθαύμαστο γεγονός του παρελθόντος και του αγνώστου, που δηλώνεται στο εδάφιο

هُوَالَّذِىخَلَقَالسَّموَاتِوَاْلاَرْضَفِىسِتَّةِاَيَّامٍ

δηλαδή, το γεγονός της δημιουργίας των ουρανών και της γης σε έξι ημέρες, πραγματοποιεί αξιοθαύμαστα όμοια γεγονότα… και την άνοιξη, σαν να μας παρουσιάζει εκατοντάδες χιλιάδες δείγματα της μεγάλης ανάστασης, δημιουργεί πάνω από διακόσιες χιλιάδες ομάδες φυτών και ζωών μέσα σε πέντε-έξι εβδομάδες, μέσα σε μια απόλυτη ευταξία, και μέτρο, τα διαχειρίζεται όλα μαζί ταυτόχρονα, χωρίς να μπερδευτούν, χωρίς να τους λείπει κάτι, χωρίς λάθη, και τα επιμορφώνει, τα ταΐζει, τα οργανώνει και τα στολίζει… επίσης Αυτός ο οποίος κατά την καταφανή διατύπωση του εδαφίου

يُولِجُالّيْلَفِىالنَّهَارِوَيُولِجُالنّهَارَفِىالّيْلِ

περιστρέφει τη γη,  δημιουργεί τις σελίδες της μέρας και της νύχτας, και τις γεμίζει με τα καθημερινά γεγονότα  και έπειτα τις αλλάζει… είναι λοιπόν Αυτός,  Ο Ίδιος ο οποίος ταυτόχρονα γνωρίζει και την πιο κρυφή και παραμικρή ανάμνηση των καρδιών και της διαχειρίζεται με τη βούλησή του.

Και για το λόγο ότι, η κάθε μια από τις προαναφερόμενες πράξεις στην ουσία είναι μία ολική πράξη, τότε αναγκαστικά, ο πράττων αυτής της πράξης,  είναι  ένας και  ισχυρός και κανείς άλλος εκτός από τον  Κάτοχο Μεγαλείου Δύναμης (Fail-iZulcelal) ο οποίος αδιαμφισβήτητα κατέχει μια τέτοια μεγαλοπρέπεια και υπερηφάνεια που ξεριζώνει τελείως και δεν αφήνει πουθενά, σε οτιδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, την όποια πιθανότητα της οποιασδήποτε συμμετοχής και παρέμβασης.

Εφόσον λοιπόν, μια τέτοια περηφάνια και μια τέτοια μεγαλειώδης δύναμη, υφίσταται και  βρίσκεται στο υπέρτατο σημείο της  πληρότητας και εμπερικλείει τα πάντα× τότε σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει… οποιαδήποτε αδυναμία ή ανάγκη στη δύναμη του, οποιοδήποτε ελάττωμα στην υπερηφάνεια του, οποιαδήποτε έλλειψη στην τελειότητά του, οποιοδήποτε όριο στην εμβέλεια  του και επίσης μια οποιαδήποτε συμμετοχή ή παρέμβαση (Shirk) που θα επιχειρούσε να δώσει τέρμα στην αιωνιότητά του. Σε καμία περίπτωση δεν θα επέτρεπε και δεν θα έδινε την παραμικρή ευκαιρία να συμβεί αυτό. Και κανένα μυαλό που δεν έχει  διαφθείρει τη φύση του, δεν δέχεται κάτι τέτοιο.

Να λοιπόν, για το λόγο ότι το Shirk [δηλαδή η αποδοχή οποιαδήποτε άλλης εταιρικής ή εναλλακτικής θεϊκής ύπαρξης εκτός του Ενός και Μοναδικού Αλλάχ],  προκαλεί την υπερηφάνεια Του και προσβάλλει την εξοχότητα της δύναμης Του και παραβαίνει τη μεγαλοπρέπεια Του, είναι ένα τέτοιο κακούργημα που το Θαυματουργό Κήρυγμα του Κουρ’άν, -με το παρακάτω εδάφιο-με σφοδρή απειλή προειδοποιεί ότι  τούτο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγχωρεθεί.          

اِنَّاللهَلاَيَغْفِرُاَنْيُشْرَكَبِهِوَيَغْفِرُمَادُونَذَلِكَ

Η Δεύτερη Πραγματικότητα:

Είναι το γεγονός ότι οι ενέργειες του Κύριου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab) που παρατηρούνται στο σύμπαν είναι απόλυτες,  περιεκτικές και εμφανίζονται σε άπειρες μορφές. Αυτό που περιορίζει και  περιστέλλει αυτές τις ενέργειες είναι μόνο η σοφία, η βούληση και οι ικανότητες των καθρεπτών. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η αδέσποτη τύχη, η ασυνείδητη φύση, η τυφλή δύναμη, και αυτές οι αδιάφορες ουσίες που σκορπίζονται παντού και προκαλούν ταραχές, να μπορούν να παρέμβουν και να ανακατευτούν  σε αυτές τις εξαιρετικά υπολογισμένες και με σοφία, με διορατικότητα, με ζωή ρυθμισμένες και ενισχυμένες ενέργειες. Αλλά χρησιμοποιούνται απλά ως ένα φαινομενικό πέπλο της δύναμης, κατά την εντολή, την προαίρεση και τη δύναμη του Μοναδικού Κατόχου Δύναμης των πράξεων (Fâil-i Zülcelal).                 

Θα επισημάνουμε τρία από τα άπειρα παραδείγματα: Θα παρουσιάσουμε τρία από τα άπειρα ευφυολογήματα των πράξεων που τονίζονται στα τρία συνεχόμενα εδάφια στην ίδια σελίδα της σούρα Ελ-Ναχλ [Η Μέλισσα].

Το Πρώτο Εδάφιο:

وَ اَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا...

(μέχρι και το τέλος του εδαφίου…). Ναι, η μέλισσα βάσει του χαρακτήρα και του καθήκοντος που κατέχει, είναι ένα τέτοιο θαύμα δύναμης που το όνομα της έχει δοθεί σε αυτήν τη μεγάλη σούρα. Διότι, το να καταγραφεί το τέλειο αυτό πρόγραμμα του σημαντικού αυτού καθήκοντος, στη μικροσκοπική αυτή κεφαλή της μικροκαμωμένης αυτής μηχανής μελιού, και να χορηγηθούν και να μαγειρευτούν τα γευστικότατα αυτά εδέσματα στο μικροκαμωμένο στομάχι της, και να τοποθετηθεί χωρίς να προκαλείται καμία βλάβη στην ίδια, στη μικροσκοπική λόγχη της το δηλητήριο με το οποίο μπορεί να βλάψει τα έμψυχα όντα ακόμα και να τα θανατώσει, χρήζουν μια απόλυτη προσοχή και γνώση, και μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με μια εξαιρετική σοφία, βούληση και απόλυτη ισορροπία και υπολογισμούς. Άρα λοιπόν, η  ασυνείδητη, χαοτική  και αδέσποτη, φύση, τύχη και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί ούτε να συμμετάσχει  ούτε να επέμβει.                 

Ιδού λοιπόν, η αποκλειστικότητα και η εμβέλεια αυτής της θαυματουργής από τρείς απόψεις θείας επιδεξιότητας και  πράξης του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab) που εφαρμόζεται σε όλες τις απειράριθμες μέλισσες της γης, με την ίδια σοφία, την ίδια προσοχή, τους ίδιους υπολογισμούς, την ίδια στιγμή, και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μας αποδεικνύουν  ολοφάνερα την Θεία Ενότητα (Vahdet).   

Το Δεύτερο Εδάφιο:

وَاِنَّ لَكُمْ فِى اْلاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ ِممَّا فِى بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

Το παραπάνω εδάφιο, είναι ένα λαμπρό διάταγμα παραδειγματισμού. Ναι η τοποθέτηση, στους μαστούς καταρχάς της αγελάδας, καμήλας, κατσίκας, του πρόβατου και όλων των μητέρων σαν να είναι εργοστάσια γάλακτος, και ιδιαίτερα η εκροή από εκείνους  τους  μαστούς  μέσα από το αίμα και φουσκί κατά αντίθεση ενός αγνού, καθαρού, γνήσιου, θρεπτικού, ευχάριστου και  κάτασπρου γάλακτος, χωρίς να λερωθεί και να αναμειχτεί, και παράλληλα η τοποθέτηση μιας ανιδιοτελούς στοργής -πιο ευχάριστης, πιο ελκυστικής, πιο γλυκιάς και πιο πολύτιμης και από το ίδιο το γάλα- στις καρδιές τους προς τα νεογέννητα τους, βεβαίως και προϋποθέτει  μια τέτοια ευσπλαχνία, σοφία, γνώση, δύναμη, βούληση και προσοχή που η θυελλώδης τύχη, οι απρόβλεπτες ουσίες και η τυφλή δύναμη δεν μπορούν να έχουν την παραμικρή πιθανότητα παρέμβασης.              

Ιδού λοιπόν, η θαυματουργή και πάνσοφη αυτή επιδεξιότητα του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab) και αυτή η θεία ενέργεια που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης σε εκατοντάδες χιλιάδες είδη και στις άπειρες καρδιές και μαστούς των μητέρων -την ίδια στιγμή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο,με την ίδια σοφία, ίδια προσοχή- και η εκδήλωση, η διαχείριση, η εκτέλεση, και η εμβέλεια αυτών,  μας αποδεικνύουν ευκρινέστατα την Θεία Ενότητα (Vahdet).

Το Τρίτο Εδάφιο:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَاْلاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِى ذَلِكَ َلآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Αυτό το εδάφιο, ελκύοντας την προσοχή προς τον χουρμά και το σταφύλι λέει το εξής: «Σε αυτά τα δύο φρούτα υπάρχει μια μεγάλη αποκάλυψη Ενάδας (Tevhid) ένα σημαντικό τεκμήριο και μια σπουδαία απόδειξη, για αυτούς που κατέχουν νου και συλλογίζονται» Ναι, αυτά τα δύο φρούτα μαζί με το ότι είναι, τροφή και θρέψη, οπωρικό και καρπός, και είναι η προέλευση των αρκετά απολαυστικών γευμάτων, και παρ’ όλο που τα δέντρα τους βρίσκονται σε μια ξερή άμμο και σε ένα στεγνό χώμα× εντούτοις αποτελούν τέτοια θαύματα δύναμης και αριστουργήματα σοφίας, και τέτοια σπουδαία χαλβαδοποιεία και ζαχαροπλαστεία, τέτοιες σπουδαίες μηχανές σιροπιού ή μελιού, και ταυτόχρονα είναι τόσο ευαίσθητες ισορροπίες, τέλειες ρυθμίσεις, εμβριθείς και εμπεριστατωμένα χειροτεχνήματα ώστε ο καθένας που κατέχει έστω και λίγο μυαλό, είναι υποχρεωμένος να πει «Ο μόνος που μπορεί να πλάσει αυτά με αυτόν τον τρόπο είναι Αυτός που έχει πλάσει όλο το σύμπαν.»

Διότι, για παράδειγμα στο κλαδάκι του αμπελιού που βλέπουμε και είναι όσο ένα δάχτυλο σε πάχος, υπάρχουν είκοσι τσαμπιά, και στο κάθε τσαμπί υπάρχουν τουλάχιστον εκατό μπαλονάκια γλυκού σιροπιού. Τώρα, η λεπτή, πανέμορφη, κομψή, έγχρωμη και προστατευτική, ένδυση της κάθε πρόσοψης  κάθε μπαλονιού… η τοποθέτηση του σκληρού σαν καρύδι σπόρου -που διατελεί ως μνήμη, πρόγραμμα και βιογραφία του-  στην ευαίσθητη και απαλή καρδιά του μπαλονιού... η κατασκευή ενός μελιού σαν το παραδεισένιο νερό  εν ονόματι ab-ı kevser και ενός γλυκού που λες και είναι “χαλβάς του παραδείσου” στο στομάχι αυτού του μπαλονιού… και ταυτόχρονα η δημιουργία όλων των αμέτρητων διαφορετικών ειδών σταφυλιού που υπάρχουν πάνω στη γη, με τον ίδιο τρόπο, την ίδια προσοχή, την ίδια σοφία, με την ίδια αριστοτεχνία και την ίδια στιγμή… μας φανερώνουν αναμφισβήτητα και ξεκάθαρα ότι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται αυτήν την ενέργεια είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος (Hâlık) και ότι αυτή η πράξη η οποία απαιτεί ατελείωτη δύναμη και άπειρη σοφία μπορεί να ανήκει μόνο σε Αυτόν.

Ναι λοιπόν, αυτοί οι τυφλοί, αδέσποτοι, ανοργάνωτοι, ασυνείδητοι, απροσδιόριστοι, εισβολείς και οι χαοτικές δυνάμεις, οι αιτίες και η φύση δεν μπορούν να παρέμβουν και ούτε να απλώσουν τα χέρια τους σε αυτούς τους ευαίσθητους υπολογισμούς, σε αυτά τα άριστα έργα τέχνης, και σε αυτή την πάνσοφη ευταξία. Απλώς, καθίστανται ως παθητικοί ως δέκτες και ως πέπλα, με την εντολή του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab).

Ιδού λοιπόν, όπως αυτά τα τρία ευφυολογήματα τα οποία στοιχειοθετούν τις τρεις πραγματικότητες περί της Θείας Ενάδας (Tevhid) των τριών προαναφερόμενων εδαφίων, έτσι και οι άπειρες αντανακλάσεις και διαχειρίσεις των ενεργειών του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab),  με ομοφωνία μαρτυρούν και διακηρύσσουν την  Θεία Ενότητα του Ενός και Μοναδικού (Vâhid-i Ehad)  Κατόχου Μεγαλείου Δύναμης Αλλάχ (Zât-ı Zülcelal).                                                              

Η Τρίτη Πραγματικότητα:

Είναι η δημιουργία η κατασκευή (icad) των υπάρξεων, ιδιαιτέρα των φυτών και έμβιων όντων, η οποία πραγματοποιείται με μια απόλυτη πληθώρα και απόλυτη ευταξία μέσα σε μια απόλυτη ταχύτητα… με μια άψογη αισθητική, επιδεξιότητα, υπεροχή και τάξη μέσα σε μια απόλυτη ευκολία και απόλυτη περιπλοκή… και αρκετά  πολύτιμα και απολύτως προνομιακά.

Ναι, η επίτευξη μιας τέτοιας πληθώρας με μια τέτοια ταχύτητα... μιας τέτοιας αριστοτεχνίας, και επιδεξιότητας και ευταξίας με μια τέτοια ευκολία και άνεση… των τόσο πολύτιμων και διαφοροποιημένων υπάρξεων  μέσα  σε  απέραντη αφθονία και περιπλοκή -χωρίς να μπερδευτεί να μπερδέψει και να θολώσει- μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την ισχύ μίας τέτοιας δύναμης ενός Μοναδικού Προσώπου, που τίποτα σε αυτή τη δύναμη δεν μπορεί να είναι δύσκολο. Και έτσι, σύμφωνα με  αυτή τη δύναμη, είναι απαραίτητο να είναι τόσο εύκολη και άνετη η πλάση και ζωοποίηση... των άστρων  όσο και των σωματιδίων… των μεγαλύτερων όσο και των μικρότερων… των αμέτρητων στελεχών ενός είδους όσο και των μοναδικών… του μεγαλοπρεπούς και  ευρύτατου συνόλου όσο και του μικρότατου στοιχείου αυτουνού… και η πλάση και ζωοποίηση όλης της γης όσο και ενός δέντρου… και η κατασκευή του τεράστιου σαν βουνό αυτού δέντρου όσο και του μικρού σαν νύχι σπόρου του… έτσι ώστε  να είναι δυνατή  η πραγματοποίηση όλων αυτών των ενεργειών τις οποίες βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας.

Να λοιπόν, με την αποκάλυψη, εξεύρεση, δήλωση και διεκπεραίωση αυτού  του σημαντικού μυστηρίου, του επιπέδου της Θείας Ενάδας (Tevhid), και  της τρίτης πραγματικότητας και της φράσης έγκρισης της  Θείας Ενάδας   (kelime-i Tevhid) -δηλαδή του μυστήριου ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ως προς την πραγματοποίηση του συνόλου με την μικρότερη μονάδα, και ότι το πολύ ισχύει το ίδιο με το λίγο- και αυτής της εκπληκτικής σοφίας, και αυτού του μεγαλειώδους αινίγματος, αυτού του ασύλληπτου από το νου γρίφου, και της σημαντικότερης αυτής αρχής του Ισλάμ, αυτού του βαθύτατου ερείσματος της πίστης, και αυτού του μεγαλύτερου θεμελίου της Θείας Ενάδας (Tevhid), ξεσκεπάζεται το μυστήριο του Κουρ’άν. Καθίσταται πλέον γνωστό το πιο κρυφό και άγνωστο αίνιγμα της δημιουργίας του σύμπαντος που έχει αφήσει τη φιλοσοφία ανήμπορη στην σύλληψή του.

Εκατοντάδες χιλιάδες φορές και όσα είναι τα γράμματα που υπάρχουν στο Ρισαλέ-ι Νούρ, είθε να είναι οι ευχαριστίες και δοξολογίες στον Πολυεύσπλαχνο Δημιουργό μου (Hâlık-ı Rahîm) που το Ρισαλέ-ι Νούρ έχει αποκαλύψει, δηλώσει και διεκπεραιώσει αυτό το μυστήριο και αυτόν τον παράξενο γρίφο. Κυρίως, στο τέλος της Εικοστής Δεύτερης Επιστολής στο θέμα

وَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ  στον Εικοστό Ένατο Λόγο στο θέμα περί της ανάστασης «Ο Πράτων είναι ο Πανίσχυρος», στην Εικοστή Ένατη Αναλαμπή στην Αραβική στα επίπεδα اَللهُ اَكْبَرُ περί των αποδείξεων της θείας δύναμης, έχουν διευκρινιστεί με τόσο οριστικές αποδείξεις όσο το δύο επί δύο ισούται με τέσσερα.

Για αυτό, αφήνοντας  την περιγραφή σε αυτά, ήθελα να δηλώσω συνοπτικά σαν ένα ευρετήριο τις βάσεις και τα στοιχεία που ανοίγουν αυτό το μυστήριο και να επισημάνω δεκατρία μυστήρια σαν δεκατρία σκαλιά. Κατέγραψα το πρώτο και το δεύτερο μυστήριο. Όμως, δύο ισχυρά υλικά και πνευματικά εμπόδια δυστυχώς, με ανάγκασαν να εγκαταλείψω τα υπόλοιπα.                            

Πρώτο Μυστήριο:

Εάν κάτι είναι αυθυπόστατο, το αντίθετο του δεν μπορεί να το προσβάλλει. Διότι, αυτό θα είναι συνεύρεση των αντιθέσεων, το οποίο είναι ανέφικτο και παράλογο. Βάσει αυτού του μυστηρίου λοιπόν, εφόσον η θεία δύναμη είναι αυθυπόστατη, και είναι στοιχειώδης αναγκαιότητα του Πανάγαθου Αλλάχ (Zât-ı Akdes), τότε η αδυναμία η οποία είναι αντίθετη αυτής της δύναμης δεν είναι δυνατόν να επέμβει σε Αυτόν τον Παντοδύναμο (Zât-ı Kadir).

Επίσης, εφόσον η ύπαρξη επιπέδων σε κάτι, προκύπτει μέσω της παρέμβασης του αντίθετου του. Όπως για παράδειγμα, τα επίπεδα της ισχύος και αδυναμίας του φωτός εξαρτώνται από την παρέμβαση του σκότους, οι υψηλές και χαμηλές βαθμίδες της ζέστης από την παρέμβαση του κρύου, και η σφοδρότητα και ελάττωση μιας δύναμης από την αντίθεση και εμπόδια που αντιμετωπίζει· τότε ασφαλώς και δεν μπορεί να υπάρχουν επίπεδα σε μια αυθυπόστατη δύναμη. Μπορεί και δημιουργεί όλη την ύπαρξη όπως ακριβώς μια και μόνο ύπαρξη.

Και εφόσον δεν υφίστανται επίπεδα στην αυθυπόστατη αυτή δύναμη, μα ούτε οποιαδήποτε αδυναμία και έλλειψη, τότε αναμφισβήτητα κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και καμία δημιουργία δεν Του είναι δύσκολη.

Και εφόσον τίποτα δεν Του είναι δύσκολο, τότε βεβαίως η δημιουργία της μέγας ανάστασης, Του είναι τόσο εύκολη όσο και η  άνοιξη… η δημιουργία της άνοιξης, Του είναι τόσο άνετη όσο και ένα μόνο δέντρο… και η δημιουργία του δέντρου, Του είναι τόσο άκοπη όσο και ένα λουλούδι… και εξίσου η δημιουργία του λουλουδιού είναι τόσο έντεχνη όσο και του δέντρου… η δημιουργία του δέντρου είναι τόσο θαυματουργή όσο και της άνοιξης… και δημιουργεί την άνοιξη τόσο θαυματουργά και πληθωρικά όσο και η ανάσταση… και τα πραγματοποιεί  μπροστά στα μάτια μας.

   Στο Ρισαλέ-ι Νούρ έχει εξακριβωθεί με οριστικές και ισχυρές πολλές αποδείξεις ότι: Εάν δεν υπάρχει η ενάδα και η μοναδικότητα, τότε η πλάση ενός λουλουδιού θα είναι τόσο δύσκολη όσο και του δέντρου ίσως και πιο δύσκολη, και  η πλάση του δέντρου όσο και της άνοιξης, και εκτός της δυσχέρειας θα παρακμάσουν ολοσχερώς από άποψη αξίας και τέχνης. Και η πλάση ενός έμβιου όντος που τώρα πραγματοποιείται σε ένα λεπτό, θα πραγματοποιούνταν τουλάχιστον σε ένα χρόνο, ίσως και ποτέ. Βάσει αυτού του προαναφερθέντος μυστηρίου λοιπόν: Αυτά τα φρούτα, τα λουλούδια, τα δέντρα, και ζωάκια, που παρόλο την αφθονία και πληθώρα τους είναι τόσο πολύτιμα, και παρόλη την ταχύτατη και εύκολη πλάση τους είναι τόσο καλλιτεχνικά, και εμφανίζονται τόσο καθορισμένα, αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους, τελούν τους αίνους τους, και ολοκληρώνοντας παραδίδουν τους σπόρους τους στους αναπληρωτές τους και φεύγουν.

Δεύτερο Μυστήριο:

Όπως, σύμφωνα με το μυστήριο  της φωτεινότητας  της  διαφάνειας και της υπαγωγής, και με τον αντικατοπτρισμό της αυθυπόστατης δύναμης, ένας μόνο ήλιος δίνει τη φωτεινή αντανάκλαση του σε έναν καθρέπτη, έτσι και με τη θεία  εντολή  μπορεί και στέλνει την ίδια φωτεινή και θερμή αντανάκλαση του, στους άπειρους καθρέπτες, στα λαμπερά πράγματα, και στις σταγόνες. Και αυτό είναι μια από τις εκτεταμένες ενέργειες εκείνης της αδέσμευτης δύναμης Του. Το λίγο και το πολύ είναι το ίδιο, δεν υπάρχει διαφορά.

Επίσης, όταν προφέρεται μία μόνο λέξη -λόγω της απεριόριστης δημιουργικότητας και απέραντης ευρύτητας- όπως εισέρχεται χωρίς κανέναν κόπο στο αυτί ενός ανθρώπου, έτσι ακριβώς με τη θέληση του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab), μπορεί και εισέρχεται στα κεφάλια των ενός εκατομμυρίων αυτιών χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στους χιλιάδες ή στον έναν ακροατή, είναι το ίδιο.

Επίσης, ένα μόνο φως όπως το μάτι, ή ένα πνεύμα όπως η άυλη φωτεινή ύπαρξη του Τζεμπραίλ (Γαβριήλ), -λόγω της απόλυτης ευρύτητας της ευσπλαχνικής εκδήλωσης των πράξεων του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab)- καθώς χωρίς καμία δυσκολία, με απόλυτη άνεση, μπορεί και παρατηρεί ένα σημείο, μπορεί και βρίσκεται σε έναν τόπο που έχει πάει, έτσι ακριβώς μέσω της θείας δύναμης, μπορεί και παρατηρεί χιλιάδες σημεία και βρίσκεται σε χιλιάδες τόπους ταυτόχρονα, χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Δεν τίθεται καμία διαφορά μεταξύ του λίγου και του πολύ.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, για τους λόγους ότι, η Προαιώνια Αυθυπόστατη Δύναμη (Kudret-i Zâtiye-i Ezeliye) είναι το πιο λεπτό, το πιο αγνό άυλο φως, και το φως όλων των φώτων, και ότι ο χαρακτήρας και η πραγματικότητα των υπάρξεων και η πεμπτουσία των υποστάσεων τους είναι λαμπερές σαν διαφανείς καθρέπτες, και ότι τα πάντα, από τα σωματίδια, τα φυτά, τα έμβια όντα, μέχρι και τα άστρα, τους ήλιους, και τις σελήνες, με μια απόλυτη υπακοή, υποταγή υπάγονται στη νομοθεσία της αυθυπόστατης αυτής δύναμης, και με μια απόλυτη πειθαρχεία υπακούν το διάταγμα αυτής της προ-αιώνιας δύναμης, βεβαίως και αναμφισβήτητα μια τέτοια δύναμη δημιουργεί τα πάντα σαν ένα απλό πράγμα και βρίσκεται μαζί τους. Η μια πράξη δεν θέτει εμπόδιο σε μια άλλη πράξη. Το μεγάλο με το μικρό, το πολύ με το λίγο, το ολόκληρο με το στοιχείο είναι απολύτως το ίδιο. Τίποτα δεν της είναι δύσκολο.

Επίσης, όπως έχει εξηγηθεί στον Δέκατο και Εικοστό Ένατο Λόγο, βάσει των μυστηρίων της ευταξίας, της ισορροπίας, της πειθαρχίας και της υπακοής, μπορεί και περιστρέφει και κινεί ένα πλοίο μεγάλο όσο εκατό κατοικίες, όπως ένα παιδί που με το ένα του δάχτυλο περιστρέφει και κινεί το παιχνίδι του.

Και επίσης, όπως ένας διοικητής θέτει σε επίθεση έναν στρατιώτη με μία διαταγή του, έτσι και με την ίδια διαταγή θέτει σε επίθεση και έναν οργανωμένο, υπάκουο μεγάλο στρατό.

Επίσης, εάν υποθέσουμε μια τεράστια και ευαίσθητη ζυγαριά στην οποία βρίσκονται δύο ισόβαρα βουνά στα δύο της ταψιά, και μια άλλη ζυγαριά στην οποία βρίσκονται δύο ισόβαρα αυγά. Τώρα, όπως ένα και μόνο καρύδι μπορεί και σηκώνει το ένα αυγό πάνω και το άλλο το κατεβάζει κάτω, έτσι ακριβώς, με έναν νόμο της σοφίας το ίδιο καρύδι μπορεί να σηκώσει το  τεράστιο βουνό πάνω και το άλλο να το κατεβάσει κάτω στα βάραθρα της γης.                                                                                                                                  

Έτσι ακριβώς λοιπόν, η Δύναμη του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab) -η οποία είναι αδέσμευτη, απέραντη, φωτεινή, αυθυπόστατη και αέναη- επειδή φέρει μαζί της μια απέραντη σοφία και μια απόλυτα ευαίσθητη θεία δικαιοσύνη οι οποίες είναι η πηγή, η προέλευση, το έρεισμα  και ο άξονας αυτής της ευταξίας, της πειθαρχίας, και ισορροπίας, και επειδή τα πάντα -το στοιχείο και το ολόκληρο, το μεγάλο και το μικρό- είναι υπάκουα στη διαταγή και υπόδουλα στη διαχείριση αυτής της δύναμης, τότε ασφαλώς όπως περιστρέφει και κινητοποιεί τα σωματίδια με ευκολία, έτσι και με μια ευταξία  του μυστηρίου της σοφίας  περιστρέφει και κινητοποιεί ακόμη και τα αστέρια.

Και όπως ζωοποιεί μια μύγα την άνοιξη με απόλυτη ευκολία, έτσι με την ίδια ακριβώς ευκολία και το ίδιο διάταγμα, και με το μυστήριο της σοφίας και της ισορροπίας που εμπεριέχει στη δύναμη Του, δίνει ζωή σε όλα τα είδη των μυγών, σε όλο το φυτικό βασίλειο, και σε όλες τις στρατιές των εντόμων, και τα διαβιβάζει στον τόπο της ζωής.

Επίσης, όπως την άνοιξη ζωντανεύει γρήγορα ένα δέντρο και δίνει ζωή στα κόκαλα του, έτσι και με την ίδια σοφή και δίκαιη αυτή  απόλυτη δύναμη, ζωοποιεί -όπως εκείνο το δέντρο στην άνοιξη- την τεράστια γη και το κηδευμένο έδαφος δημιουργώντας  εκατοντάδες χιλιάδες δείγματα ανάστασης.

Και με μια εντολή δημιουργίας ένυλων υπάρξεων (emr-itekvini), καθώς  ζωντανεύει όλη τη γη, έτσι και με το ακόλουθο εδάφιο δηλώνει

اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ

δηλαδή «Όλοι  οι άνθρωποι και τζιν, παρουσιάζονται μπροστά μας με ένα και μόνο διάταγμα και κάλεσμά μας, στον τόπο της ανάστασης»

Επίσης, με το διάταγμα,

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ

μας δηλώνει ότι, «Το τέλος του κόσμου (Kıyamet) και η ανάσταση είναι πράξεις που διαρκούν όσο ένα ανοιγοκλείσιμο των ματιών, ίσως και λιγότερο.»

Και με το διάταγμα του εδαφίου δηλώνει

مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

δηλαδή, «Ω Άνθρωποι, η δημιουργία, η ζωοποίηση, η ανάσταση και η διαιώνισή σας είναι τόσο εύκολη, όσο μία και μόνο δημιουργία. Δεν είναι καθόλου δύσκολο στη δύναμη μου». Με βάση των μυστηρίων αυτών των τριών εδαφίων, το ίδιο διάταγμα, με την ίδια ευκολία συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, τα τζιν, τα ζώα, τα άυλα όντα και τους αγγέλους στο μέγιστο τόπο ανάστασης και συγκέντρωσης και τα φέρνει μπροστά στο μέγιστο ζυγό. Καμία πράξη δεν εμποδίζει κάποια άλλη.

Παρόλο την ισχυρή θέληση μου, το Τρίτο, το Τέταρτο έως και το Δέκατο Τρίτο Μυστήριο, υποχρεώθηκα να τα αναβάλω για κάποια άλλη φορά.

Η Τέταρτη Πραγματικότητα:

Οι  οντότητες και οι εμφανίσεις των υπάρξεων, λόγω του ότι έχουν μια ενότητα και ένωση και ομοιότητα μεταξύ τους, και συνθέτουν μικρά και μεγάλα δείγματα η μία της άλλης και κάποιες είναι συνολικές και περιεκτικές και κάποιες άλλες αποτελούν μέλη και στελέχη αυτών, επίσης το ότι η σφραγίδα της φύσης τους είναι όμοια, και η επιδεξιότητα στην σύνθεσή τους συσχετισμένη, και ότι μεταξύ τους επικρατεί μια αλληλεγγύη και ακόμη ότι συμπληρώνουν τα έμφυτα καθήκοντα η μία της άλλης, και πολλά άλλα σημεία συνένωσης όπως αυτά, μας φανερώνουν ξεκάθαρα ότι με αυτόν τον τρόπο ανακοινώνουν την Θεία Ενάδα (Tevhid), και αποδεικνύουν ότι ο Πλάστης (Sâni) τους είναι  Ένας (Vâhid)· Από άποψη της συντήρησης και επιμόρφωσης του σύμπαντος, μας φανερώνουν ότι βρίσκονται σε μια τέτοια συνολική και ολική θέση που κανένας διαχωρισμός ή διαμελισμός  δεν είναι δεκτός.

Ναι, για παράδειγμα: Η δημιουργία-κατασκευή, διαχείριση, και σίτιση των άπειρων μελών των τετρακοσίων χιλιάδων ειδών του ζωτικού και φυτικού βασιλείου κάθε άνοιξη, όλα μαζί και συμμειγμένα, την ίδια στιγμή, με τον ίδιο τρόπο, χωρίς κανένα λάθος και σφάλμα, με απόλυτη σοφία και απόλυτη τέχνη… επίσης, η δημιουργία των μυγών που είναι τα μικρά δείγματα των πουλιών μέχρι και τους αετούς οι οποίοι είναι τα μεγάλα δείγματα αυτών και τα αμέτρητα είδη ενδιάμεσά τους· και η παροχή σε αυτά, των απαραίτητων μηχανισμών έτσι ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν, να ζουν και πετώντας να στολίζουν τον ουρανό, και η τοποθέτηση των διακρίσεων  στα πρόσωπα τους ως ένα θαύμα τέχνης, και μιας καθορισμένης σφραγίδας σοφίας στα σώματα τους, και από μια υπογραφή μοναδικότητας στην πειθαρχία των χαρακτηριστικών τους… επίσης, η αποστολή και επίσπευση των διατροφικών σωματιδίων στη βοήθεια των κυττάρων του σώματος, των φυτών στη βοήθεια των ζώων, των ζώων στη βοήθεια των ανθρώπων, και όλων των μητέρων στη βοήθεια των ανήμπορων νεογέννητων τους, με απόλυτη σοφία και ευσπλαχνία… και επίσης, η διαχείριση του κύκλου του γαλαξία μας, του ηλιακού μας συστήματος, των στοιχείων της γης, μέχρι και τα πέπλα της κόρης του ματιού, τα ροδοπέταλα, τα ζουμπούλια του καλαμποκιού που είναι σαν πουκάμισα, και τα σπόρια του πεπονιού… σαν να βρίσκονται σε ένθετους κύκλους, από τη μονάδα μέχρι και το σύνολο, με την ίδια ευταξία, με την ίδια άψογη τέχνη, με την ίδια ενέργεια, και με απόλυτη σοφία… ασφαλώς και όλα αυτά μας αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι:

Αυτός που εκτελεί όλες αυτές τις πράξεις είναι και Ένας και Μοναδικός και η σφραγίδα Του βρίσκεται στα πάντα.

Και χωρίς να βρίσκεται σε κανέναν τόπο, είναι όμως απανταχού παρόν.

Και όπως ο ήλιος, τα πάντα είναι μακριά από Αυτόν, ενώ Αυτός είναι κοντά στα πάντα.

Και καθώς τα μεγαλύτερα πράγματα όπως ο γαλαξίας μας και το ηλιακό μας σύστημα δεν Του είναι βάρος, έτσι και τα αιμοπετάλια στο αίμα, και οι αναμνήσεις της καρδιάς δεν μπορούν να κρυφτούν ή να μείνουν έξω από την διαχείριση Του.

Και τα πάντα, όσο μεγάλα και πολλά και αν είναι, το μικρότερο όπως και το λιγότερο, Του είναι τόσο εύκολο, που με μια άψογη άνεση δημιουργεί τη μύγα στο σύστημα του αετού, τον σπόρο στην ιδιότητα του δέντρου, το δέντρο σε μορφή ενός κήπου, τον κήπο με τέχνη μιας άνοιξης, και την άνοιξη, στην κατάσταση της ανάστασης. Και επιπλέον μας προσφέρει τα υπεράξια και πολύτιμα αυτά έργα τέχνης σε πολύ χαμηλή τιμή.

Και η τιμή που ζητά από μας είναι بِسْمِاللهِ «Μπισμιλλάχ-Στο όνομα του Αλλάχ» και «Ελχάμτουλιλλάχ-Δόξα τον Αλλάχ». Δηλαδή, η αποδεχούμενη τιμή των υπεράξιων αγαθών που μας προσφέρει είναι να εκφράζουμε το «Μπισμιλλάχιρ-Ραχμάνιρ-Ραχίμ - Στο όνομα του Αλλάχ, του Πολυεύσπλαχνου (Ραχμάν), του  Οικτίρμονος (Ραχίμ).» στην αρχή των οποιωνδήποτε ενεργειών, και το «Ελχάμτουλιλλάχ-Δόξα τον Αλλάχ» στο τέλος αυτών.

Αρκούμαστε λοιπόν με αυτήν τη σύντομη επισήμανση αυτής της Τέταρτης Πραγματικότητας, αφότου έχει εξηγηθεί και αποδειχτεί στο Ρισαλέ-ι Νουρ.

Οι παρατηρήσεις του οδοιπόρου μας στην,

Πέμπτη Πραγματικότητα:

Η ύπαρξη μιας άψογης οργάνωσης στο σύνολο, στα στοιχεία, στα τμήματα και στην κάθε ύπαρξη του σύμπαντος… και ότι ο καθένας από τους υπάλληλους και τα υλικά  τα οποία αποτελούν τη βάση στη διαχείριση και  διοίκηση αυτής της τεράστιας χώρας και συσχετίζονται με το σύνολο  είναι αποκλειστικά και μοναδικά… και ότι τα ονόματα και οι ενέργειες  που δραστηριοποιούνται σε αυτήν τη μεγαλοπρεπή πόλη και τόπο, και με έναν ένθετο τρόπο μεταξύ τους και ατομικά, με ίδια χαρακτηριστικά αλλά και με έναν ενιαίο σκοπό, και μαζί με το ότι κατέχουν το ίδιο όνομα και την ίδια ενέργεια, η περιεκτικότητα και κάλυψη τους καλύπτουν τα πάντα και όλη την ύπαρξη… και επίσης, τα μέλη και τα είδη αποτελούν τη βάση για τη συντήρηση, την οικοδόμηση και την αναζωογόνηση  αυτού του στολισμένου παλατιού με έναν ένθετο μεταξύ τους τρόπο και ατομικά, με ίδια και ενιαία χαρακτηριστικά, και επιπλέον του γεγονότος ότι το ίδιο μέλος και το ίδιο είδος βρίσκονται παντού και διαδίδονται συμπεριλαμβάνοντας όλη τη γη και όλη την ύπαρξη… ολοφάνερα, αναμφισβήτητα και αναγκαστικάμε βεβαιότητα, στοιχειοθετούν και μας αποδεικνύουν, μας παρουσιάζουν  και μαρτυρούν ότι: Ο Πλάστης (Sani) και Διαχειριστής (Müdebbir) αυτού του σύμπαντος, ο Σουλτάνος και Επιμορφωτής (Mürebbi) αυτής της χώρας, ο Ιδιοκτήτης και ο Κτήτορας  αυτού του παλατιού είναι, ένας, μοναδικός, ενιαίος, και αμίμητος (Vâhid, Ehad). Δεν υπάρχει όμοιος ή αντίστοιχος Του και ούτε βοηθός ή συνεργός του. Δεν υπάρχει συνέταιρος ή αντίπαλος Του, μα ούτε και καμία αδυναμία ή ελάττωμα Του

Ναι, η οργάνωση είναι μια απόλυτη ενότητα  και απαιτεί έναν και μόνο ταξινόμο. Δεν καταδέχεται συνεταίρους (Shirk) που είναι αιτία σύγκρουσης.

Εφόσον υπάρχει μια πάνσοφη και εμπεριστατωμένη οργάνωση και ευταξία στα πάντα, είτε στο σύνολο είτε στα τμήματα -από το σύνολο του σύμπαντος, τις ημερήσιες και ετήσιες περιστροφές, μέχρι τα πρόσωπα των ανθρώπων, το σύστημα των αισθήσεων στον εγκέφαλο του, τα λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια στο αίμα του και την κυκλοφορία τους- τότε αναμφίβολα απολύτως τίποτα εκτός του  Κάτοχου Μεγαλείου Δύναμης (Kadir-i Mutlak), και Κάτοχου Σοφίας και Γνώσης (Hakim-i Mutlak) δεν μπορεί να παρέμβει και να αναμειχθεί στην πρωτοβουλία και κατασκευή τους. Απλά διατελούν μόνο δέκτες, και  κάτοπτρα και παθητικά αντικείμενα.

Και εφόσον, η ταξινόμηση, και ιδίως  με μια τέτοια συστηματοποίηση που ακολουθεί τις προθέσεις και περιφρουρεί τα οφέλη, μπορεί να είναι εφικτή μόνο με γνώση, σοφία, επιθυμία και βούληση. Τότε ασφαλώς και μια τέτοια πάνσοφη και ευεργετική ταξινόμηση, και αυτά τα αμέτρητα διάφορα ταξινομημένα ωφέλημα δημιουργήματα που παρατηρούμε μπροστά στα μάτια μας, σε ευκρινέστατο βαθμό μας τεκμηριώνουν και μαρτυρούν ότι, ο Δημιουργός (Halık) και Διαχειριστής (Müdebbir) αυτών των  υπάρξεων είναι ένας, είναι ο ίδιος ο πράτων και είναι αυτεξούσιος. Τα πάντα βγαίνουνε στην ύπαρξη με τη Δικιά του δύναμη, παίρνουν μια θέση ανάλογη με τη Δικιά του βούληση και μπαίνουν σε ένα ταξινομημένο σχήμα με τη Δικιά του θέληση.                    

Και εφόσον η φωτιστική θερμάστρα αυτού του ξενώνα της γης είναι μοναδική, το ημερολογιακό λυχνάρι της μοναδικό, το εύσπλαχνο σφουγγάρι και ο φλογερός μάγειρας της είναι μοναδικός, το ζωογόνο ποτό της μοναδικό, το χωράφι συντήρησης της μοναδικό… μοναδικό… μοναδικό… μοναδικό… έως και χιλιάδες μοναδικά… Τότε ασφαλώς και αυτές οι μοναδικότητες ξεκάθαρα  μας μαρτυρούν ότι, ο Πλάστης (Sâni) και Ιδιοκτήτης αυτού του ξενώνα είναι ένας και μοναδικός. Και είναι ένας τόσο ευγενής οικοδεσπότης, που εκστρατεύει αυτούς του υψηλούς και μεγάλους υπαλλήλους Του στην διάθεση και υπηρεσία των έμβιων ταξιδιωτών Του για την άνεσή τους.

Και εφόσον, τα ονόματα και οι τίτλοι Του όπως «Ο Πάνσοφος (Hakîm), Ο Πολυεύσπλαχνος (Rahîm), Ο Μορφοποιητής (Musavvir), Ο Διαχειριστής (Müdebbir), Ο Ζωοδόχος (Muhyî), Ο Επιμορφωτής (Mürebbi)»  και τα χαρακτηριστικά  όπως «η σοφία, η ευσπλαχνία, και η διατήρηση» και οι πράξεις όπως «η μορφοποίηση, η πρόνοια και η αγωγή» είναι ενιαία. Και παντού τα ίδια αυτά ονόματα, οι ίδιες αυτές πράξεις, με έναν ένθετο τρόπο μεταξύ τους, βρίσκονται σε ένα ύψιστο επίπεδο και με μεγάλη περιεκτικότητα. Και τελειοποιούν τις λεπτομέρειες των αλλήλων τους με έναν τέτοιο τρόπο, που λες και αυτά τα ονόματα και οι πράξεις  συνενώνονται  ως αποτέλεσμα, η δύναμη γίνεται η ίδια η σοφία, η ευσπλαχνία και η σοφία γίνεται η ίδια η  διατήρηση και η ίδια η ζωή.

Για παράδειγμα, τη στιγμή που εμφανίζεται η δραστηριότητα  του ζωοδόχου ονόματος σε ένα πράγμα, παρατηρείται αμέσως ταυτόχρονα, παντού και με τον ίδιο τρόπο η  δραστηριοποίηση και η διαχείριση πάρα πολλών ονομάτων όπως, του δημιουργού, του μορφοποίητη, και του σιτιστή. Άρα λοιπόν, ασφαλώς και βέβαια, και ξεκάθαρα αυτό μαρτυρεί ότι, ο κάτοχος αυτών των τόσο περικυκλοτικών ονομάτων, και ο κάτοχος των τόσο ευρύτατων  πράξεων  που παρατηρούνται ομοίως και παντού, είναι ένας, μοναδικός, ενιαίος, και αμίμητος (Vâhid, Ehad). To πιστεύουμε και το εγκρίνουμε!

Και εφόσον, τα απαραίτητα στοιχεία που είναι η ύλη και η ουσία αυτών των έργων τέχνης έχουν καλύψει όλη την επιφάνεια της γης.  Και τα όντα -τα οποία φέρουν και παρουσιάζουν διάφορες σφραγίδες ενότητας- το έκαστο από αυτά  του κάθε είδους παρόλο που είναι μόνο ένα, διαδίδονται σε όλη τη γη και πολιορκούν. Αυτό μας διαβεβαιώνει ότι, αυτά τα στοιχεία με όλο τους το περιεχόμενο, και αυτά τα είδη με όλα τους τα μέλη  είναι περιουσία ενός και ανήκουν στον ίδιο. Και είναι υπάλληλοι και έργα τέχνης ενός τέτοιου Ενιαίου και Παντοδύναμου, (Vâhid-i Kadîr), ο οποίος θέτει σε υπηρεσία αυτά τα μεγάλα πολιορκούντα στοιχεία ως απόλυτους υπηκόους υπηρέτες, και αυτά τα  διασπείροντα σε όλη τη γη είδη, ως ταξινομημένοι και οργανωμένοι στρατιώτες.                                                         

Αρκούμαστε λοιπόν και με αυτήν τη σύντομη επισήμανση αυτής της πραγματικότητας, αφότου έχει εξηγηθεί και αποδειχτεί και αυτή, στο Ρισαλέ-ι Νουρ. Με τη διαφώτιση της πίστης και την ευχαρίστηση και ικανοποίηση της Θείας Ενάδας (Tevhid) που έλαβε ο ταξιδιώτης μας από αυτές τις πέντε πραγματικότητες, ως μία σύνοψη και μετάφραση των αισθημάτων του λέει στην καρδιά του:

Κοίτα, αυτήν την έγχρωμη και λαμπρή σελίδα της βίβλου του σύμπαντος!

Δες, η χρυσή πένα της δύναμης τί έχει περιγράψει.

Δεν έχει μείνει  ούτε σημείο σκότους, για τους κατόχους αγαθών καρδιών,

Λες και τα εδάφιά Του ώ! Αλλάχ, με το ιερό φως έχει  γράψει.

Και να ξέρεις ότι:

Σελίδες της βίβλου του σύμπαντος, οι απρόσιτες αποστάσεις είναι,

Στίχοι της εποχής και των γεγονότων τα αναρίθμητα έργα είναι,

Έχουν  γραφτεί στην πραγματικότητα στο πάγκο του πεπρωμένου,       

Ένας υλοποιημένος λόγος είναι, η κάθε ύπαρξη του κόσμου.

Άκου επίσης,

چُو لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ بَرَابَرْ مِيزَنَنْدْ هَرْشَىْ دَمَادَمْ چُو يَدَنَدْ يَا حَقْ سَرَاسَرْ كُو يَدَنْدْ يَا حَىْ

نَعَمْ وَ فِى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ

λέγοντας, ακόμα και το ατίθασο  πάθος του (Nefs), μαζί με  την καρδιά του ενέκρινε και είπαν «Ναι, ναι.» 

Έτσι λοιπόν, έχοντας παρατηρήσει αυτές τις πέντε πραγματικότητες της Θείας Ενάδας (Tevhid), και ως μια σύντομη επισήμανση σχετικά με τον δεύτερο σταθμό της Δεύτερης Ενότητας της Πρώτης Εξέχουσας Θέσης ο φιλοξενούμενος αυτής της γης και ο περιηγητής αυτού του σύμπαντος   έχει πει  το εξής:  

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ اْلاَحَدُ الَّذِى دَلَّ عَلَى وَحْدَتِهِ فِى وُجُوبِ وُجُودِهِ مُشَاهَدَةُ حَقِيقَةِ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ فِى الْكَمَالِ وَ اْلاِحَاطَةِ.. وَ كَذَا مُشَاهَدَةُ حَقِيقَةِ ظُهُورِ اْلاَفْعَالِ بِاْلاِطْلاَقِ وَ عَدَمُ الِنِّهَايَةِ لاَتُقَيَّدُهَا اِلاَّ اْلاِرَادَةُ وَ الْحِكْمَةُ .. وَ كَذَا مُشَاهَدَةُ حَقِيقَةِ اِيجَادِ الْمَوْجُودَاتِ بِالْكَثْرَةِ الْمُطْلَقَةِ فِى السُّرْعَةِ الْمُطْلَقَةِ وَ خَلْقُ الْمَخْلُوقَاتِ

بِالسُّهُولَةِ الْمُطْلَقَةِ فِى اْلاِتْقَانِ الْمُطْلَقِ وَ اِبْدَاعُ الْمَصْنُوعَاتِ بِالْمَبْذُولِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ فِى غَايَةِ حُسْنِ الصَّنْعَةِ وَ غُلُوِّ الْقِيْمَةِ .. وَ كَذَا مُشَاهَدَةُ حَقِيقَةِ وُجُودِ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى وَجْهِ الْكُلِّ وَ الْكُلِّيَّةِ وَ الْمَعِيَّةِ وَ الْجَامِعِيَّةِ وَ التَّدَاخُلِ وَ الْمُنَاسَبَةِ .. وَ كَذَا مُشَاهَدَةُ حَقِقَةِ اْلاِنْتِظَامَاتِ الْعَامَّةِ الْمُنَافِيَةِ للِشِّرْكَةِ .. وَ كَذَا مُشَاهَدَةُ وَحْدَةِ مَدَارَاتِ تَدَابِيرِ الْكَائِنَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَةِ صَانِعِهَا بِالْبَدَاهَةِ .. وَ كَذَا وَحْدَةُ اْلاَسْمَاءِ وَ اْلاَفْعَالِ الْمُتَصَرِّفَةِ الْمُحِيطَةِ .. وَ كَذَا وَحْدَةُ الْعَنَاصِرِ وَ اْلاَنْوَاعِ الْمُنْتَشِرَةِ الْمُسْتَوْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ اْلاَرْضِ

 Έπειτα, ο περιηγητής του κόσμου καθώς περιπλανιόταν στους αιώνες, συνάντησε το μεντρεσέ δηλαδή τη σχολή του ανανεωτή της δεύτερης χιλιετίας τον Ιμάμη Ραμπανί Αχμέντ-ι Φαρουκί και μπήκε μέσα και τον άκουσε. Ο Ιμάμης δίδασκε και έλεγε:

«Το σημαντικότερο αποτέλεσμα όλων των δρόμων και ταγμάτων (tarîkat) είναι η αποκάλυψη των πραγματικοτήτων της πίστης.» και «η αποκάλυψη και διασαφήνιση μίας μόνο υπόθεσης περί της πίστεως, είναι προτιμότερο από χίλια θαύματα (Keramat) και πνευματικές τέρψεις.»

Και επισήμανε, «Οι σημαντικοί άνθρωποι των προηγούμενων εποχών έχουν πει ότι “Θα έρθει ένας από τους ειδήμονες του Λόγου και της επιστήμης του Λόγου (İlm-i Kelâm) και θα αποκαλύψει με απόλυτη σαφήνεια και λογικά στοιχεία, όλες τις πραγματικότητες και αλήθειες του Ισλάμ και της πίστης.” Θα επιθυμούσα να είμαι εγώ αυτός, ίσως και να είμαι.» Υποσημείωση* Επίσης διδάσκοντας έλεγε, «Η πίστη και η Θεία Ενάδα (Tevhid) είναι η βάση όλων των ωριμοτήτων της ανθρωπότητας, είναι η ουσία, το φως, και η ίδια η ζωή. Και σύμφωνα με την αρχή,  تَفَكُّرُسَاعَةٍخَيْرٌمِنْعِبَادَةِسَنَةٍ που εννοεί τον συλλογισμό περί της πίστης, η σημασία της σιωπηλής εξύμνησης που εφαρμόζουν οι ακόλουθοι του δρόμου των Νακσί  (Σουνιτικού τάγματος), βασίζεται σε αυτό το τρόπο συλλογισμού.»

Έχοντας ακούσει όλα αυτά προσεκτικά, ο ταξιδιώτης γύρισε στο ατίθασο  εαυτό του (Nefs) και είπε:

Εφόσον αυτός ο ήρωας της πίστης, πρωτοστάτης-ιμάμης τονίζει ότι, η ενίσχυση της παραμικρής μονάδας ως προς την ισχύ της πίστης είναι πολύ πιο πολύτιμη από μυριάδες γνώσεις και τελειότητες και πολύ πιο γλυκιά από το μέλι των πνευματικών απολαύσεων.

 Και εφόσον, εδώ και χίλια χρόνια οι συσσωρευόμενες εναντίων της πίστης και του Κουρ’άν επικρίσεις  και αμφιβολίες των Ευρωπαίων φιλοσόφων, βρίσκουν έναν τρόπο και επιτίθενται στην κοινότητα των πιστών, και προσπαθούν να βλάψουν τις αρχές και τα θεμέλια της πίστης, οι οποίες είναι το κλειδί, το εφόδιο, και η βάση μιας αιώνιας ευτυχίας, μιας αιώνιας ζωής, και ενός αιώνιου παραδείσου· τότε ασφαλώς, πρώτα από όλα πρέπει να μετατρέψουμε την μιμητική πίστη (iman-ı taklidi) μας σε πραγματική και επαληθευμένη πίστη (iman-ı tahkiki) και να την ενισχύσουμε.

Τότε εμπρός! Πάμε! Έλα, για να συμπληρώσουμε αυτά τα είκοσι εννέα επίπεδα πίστης που ανακαλύψαμε -το κάθε ένα από τα οποία είναι ισχυρό σαν βουνό- στα τριάντα τρία όπως άλλωστε είναι και οι άγιοι αριθμοί των άγιων εξυμνήσεων στα πέντε προσκυνήματα του σάλα-ναμάζ, και για να αγναντέψουμε και τον τρίτο σταθμό παραδειγματισμού, πρέπει να χτυπήσουμε και να ανοίξουμε την πύλη της θείας διαχείρισης και σίτισης των έμβιων όντων, με το κλειδί του بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   «Μπισμιλλάχιρ-Ραχμάνιρ-Ραχίμ - Στο όνομα του Αλλάχ, του Πολυεύσπλαχνου (Ραχμάν), του  Οικτίρμονος (Ραχίμ)».

Και έτσι, ικετεύοντας, χτύπησε την πύλη αυτού του τρίτου σταθμού  που είναι ένας συναρπαστικός τόπος συγκεντρώσεων και ένας τόπος με παράξενους συγκεντρωμένους και την άνοιξε με το بِسْمِاللهِالفَتّاحْ «Στο όνομα του Φεττάχ». Αντίκρισε τον τρίτο σταθμό, μπήκε και είδε ότι: Τέσσερεις καταπληκτικές και οικουμενικές πραγματικότητες σαν τον ήλιο φωτίζουν τον τόπο αυτό και προβάλουν την Θεία Ενάδα του Αλλάχ (Tevhid).

Η Πρώτη Πραγματικότητα:

Είναι η πραγματικότητα της «Αποκάλυψης των Μορφών (Fettahiyet)».

Δηλαδή, είναι η αποσφράγιση των άπειρων, ποικίλων και διάφορων άψογων μορφών από μια απλή ύλη, που με την αντανάκλαση του τίτλου του ο Αποκαλύπτων τις Μορφές (Fettah), εμφανίζονται με μιάς, όλα μαζί, και παντού με μία μόνο πράξη.

Ναι, όπως για παράδειγμα, η θεία δύναμη της δημιουργίας μέσω του τίτλου του ο Αποκαλύπτων τις Μορφές (Fettah) σε κάθε μιά ύπαρξη, όπως στα λουλούδια, έχει ανοίξει και έχει παραχωρήσει στις ποικίλες και αμέτρητες υπάρξεις που βρίσκονται σε όλο τον αμπελώνα του σύμπαντος, έναν αποκλειστικό ύφος και έναν εκλεκτό χαρακτήρα, έτσι ακριβώς, με έναν πολύ πιο θαυματουργό τρόπο, έχει απονείμει στο κάθε ένα μέλος από τα τετρακόσιες χιλιάδες είδη των έμβιων όντων πάνω στον κήπο της γης, από μία έντεχνη και πάνσοφα υπολογισμένη, καλλωπισμένη, και εκλεκτή μορφή. Με βάση τις δηλώσεις των εδαφίων,               

يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ*

اِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى اْلاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ *

هُوَ الَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى اْلاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

το ισχυρότερο τεκμήριο της Θείας Ενάδας (Tevhid), και το πιο καταπληκτικό θαύμα της δύναμης είναι η αποκάλυψη των μορφών. Και σύμφωνα με αυτήν την σοφία, η πραγματικότητα της πράξης της αποκάλυψης των μορφών  έχει αποδειχτεί και  διευκρινιστεί  επανειλημμένα με διάφορους τρόπους στο Ρισαλέ-ι Νουρ, και ιδιαιτέρα στο Δεύτερο Επίπεδο της Πρώτης Πύλης και  στο Έκτο και Έβδομο Επίπεδο αυτού του δοκιμίου. Παραπέμποντας την σε αυτά, εδώ τονίζουμε το εξής:

Σύμφωνα με τη μαρτυρία και τις επισταμένες έρευνες της επιστήμης, της φυτολογίας και της ζωολογίας,  υπάρχει μια τέτοια περιεκτικότητα, κάλυψη και τέχνη στηνπράξη της αποκάλυψης των μορφών, που  τίποτα εκτός από έναν Ενιαίο και Μοναδικό (Vâhid-i Ehad) και Απόλυτα Δυνατό (Kadîr-i Mutlak) -ο οποίος  μπορεί και βλέπει τους άπαντες μέσα στα πάντα και διαπράττει τα πάντα- δεν μπορεί να κατέχει αυτήν την τόσο περιεκτική και ευρύτατη πράξη. Διότι, αυτή η πράξη της αποκάλυψης των μορφών απαιτεί μια απόλυτη σοφία και γνώση, μια απόλυτη προσοχή και περιεκτικότητα μιας απόλυτης δύναμης που να καλύπτει τα πάντα κάθε στιγμή. Και μια τέτοια δύναμη μπορεί να υφίσταται μόνο σε Αυτόν ο Οποίος διαχειρίζεται όλο το σύμπαν.             

Ναι, για παράδειγμα, όπως δηλώνουν τα προαναφερόμενα εδάφια, η πλάση και η διαμόρφωση των προσώπων μέσα σε τρία στάδια σκότους στις μήτρες των μητέρων από μια απλή ύλη -και το καθένα ξεχωριστά, με τέλειους υπολογισμούς, με τέλεια αρμονία, καλλωπισμένα, ταχτοποιημένα και χωρίς να μπερδευτούν, χωρίς κανένα λάθος, χωρίς περιπλοκές- αυτή η εν ονόματι  Αποκάλυψη των Μορφών (Fettahiyet) λοιπόν, με την ίδια δύναμη πάνω σε όλη τη γη, με την ίδια σοφία και γνώση, και την ίδια τέχνη που συμπεριλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, τα ζώα και τα φυτά, είναι η πιο ακράδαντη απόδειξη  για την Θεία Ενότητα του Αλλάχ (Vahdaniyet). Διότι, η περικυκλωτικότητα είναι μια ενότητα, και δεν αφήνει περιθώρια παρέμβασης. Και οι Δεκαεννιά Πραγματικότητες της Πρώτης Πύλης που μαρτυρούν  την απαραίτητη Θεία Οντότητα του  (Αλλάχ) όπως με την ύπαρξη τους τεκμηριώνουν την ύπαρξη του Δημιουργού (Hâlık), έτσι και με την περιεκτικότητα τους επίσης μαρτυρούν την Θεία Ενότητα Του (Vahdet).

Η Δεύτερη Πραγματικότητα:

Είναι αυτή που παρατήρησε ο ταξιδιώτης μας στον τρίτο σταθμό και είναι η πραγματικότητα της «Ευσπλαχνίας» (Rahmaniyet) 

Δηλαδή, παρατηρούμε με τα ίδια μας τα μάτια, ότι υπάρχει κάποιος, ο Οποίος έχει γεμίσει όλη τη γη με χιλιάδες δώρα, την έχει μετατρέψει σε ένα τραπέζι ευσπλαχνίας όπου εκατοντάδες χιλιάδες ξεχωριστά απολαυστικά εδέσματα έχουν ταξινομηθεί πάνω του, και έχει μετατρέψει το εσωτερικό της γης σε έναν ενιαίο τόπο αποθήκευσης των χιλιάδων πολύτιμων αγαθών της Στοργικότητας (Rahîmiyet) και Ηγεμονίας (Hakîmiyet) Του. Και με την περιστροφή της γης, κάθε έτος, σαν ένα εμπορικό καράβι φορτώνει τις καλύτερες από τις χιλιάδες προμήθειες οι οποίες είναι απαραίτητες για τους ανθρώπους και τις ζωές τους, από τον κόσμο του αγνώστου σαν ένα πλοίο ή τρένο, ενώ κάθε άνοιξη, μας αποστέλλει τα εφόδια και τα ενδύματα μας σαν ένα βαγόνι που τα μεταφέρει. Μας περιποιείται με απόλυτη στοργή. Και μαζί με αυτά για να επωφεληθούμε από όλα αυτά τα δώρα και αγαθά, μας έχει δώσει επίσης, εκατοντάδες και χιλιάδες ορέξεις, ανάγκες, αισθήματα, ευαισθησίες, και διάθεση.                             

Ναι, όπως έχει εξηγηθεί και αποδειχτεί στην Τετάρτη Ακτίνα, στην ερμηνεία του εδαφίου Hasbiye όπου εκφράζεται ο εφησυχασμός που προέρχεται  από την καταφυγή στην κηδεμονία του Αλλάχ, μας έχει δώσει ένα τέτοιο στομάχι που απολαμβάνει αμέτρητα αγαθά.

Και μας έχει χαρίσει μια τέτοια ζωή, που μέσω των αισθημάτων της, επωφελείται -σαν ένα τραπέζι αγαθών-  από τα άπειρα αγαθά αυτού του μεγάλου υλικού κόσμου.

Και μας έχει απονείμει μια τέτοια ανθρωπότητα, που μέσω των οργάνων όπως ο νους και η καρδιά, τέρπεται από τις άπειρες προσφορές του εγκόσμιου και πνευματικού κόσμου.

Και μας έχει γνωστοποιήσει ένα τέτοιο Ισλάμ που λαμβάνει αέναο  πνευματικό φως από τα θησαυροφυλάκια  του ορατού  και του αόρατου κόσμου.

Και μας έχει υποδείξει μια τέτοια πίστη  που μας κάνει να επωφελούμαστε και να φωτιζόμαστε από τα απεριόριστα  πνευματικά φώτα  και δωρεές των κόσμων της γης και του υπερπέραν.

 Το σύμπαν αυτό, λες και είναι ένα παλάτι που έχει στολιστεί από τη μεριά της ευσπλαχνίας με άπειρες αξιοπερίεργες αντίκες και  πολύτιμα αντικείμενα. Και τα κλειδιά που ανοίγουν τα σεντούκια και τους σταθμούς αυτού του παλατιού, έχουν παραχωρηθεί στα χέρια του ανθρώπου, και όλες οι ανάγκες και τα αισθήματα που θα τον κάνουν να επωφεληθεί από όλα αυτά, έχουν τοποθετηθεί στη φύση (fıtrat) του.                         

Βεβαίως και μια τέτοια ευσπλαχνία -που έχει καλύψει τον επίγειο αυτό κόσμο, τον κόσμο του υπερπέραν και τα πάντα- ασφαλώς και είναι ο αντικατοπτρισμός της Θείας Μοναδικότητας (Ehadiyet) Του μέσα στην Ευρύτατη Θεία Ενότητα (Vahidiyet).

Δηλαδή, όπως το φως του ήλιου για παράδειγμα που φωτίζει τα πάντα, όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται απέναντι του, αποτελεί ένα παράδειγμα ως προς την Θεία Ενότητα που φαίνεται στο σύνολο (Vahidiyet)· έτσι και οι  αντανακλάσεις του ηλίου, των εφτά χρωμάτων του, της θερμότητας του, του φωτισμού του πάνω σε όλα τα λαμπερά και διάφανα πράγματα ξεχωριστά -ανάλογα  με τα χαρακτηριστικά του κάθε αντικειμένου-  είναι ένα παράδειγμα ως προς την Θεία Μοναδικότητα (Ehadiyet) του Αλλάχ. Και αυτός που θα παρατηρήσει λοιπόν αυτό το εκτεταμένο φως του ηλίου ασφαλώς και θα παραδεχτεί ότι «Ο ήλιος της γης είναι ένας-ενιαίος και μοναδικός». Και με την παρατήρηση της φωτεινής και θερμής αντανάκλασης του ηλίου πάνω σε όλα τα λαμπερά αντικείμενα ακόμα και στις σταγονίτσες, δηλαδή, την αποκλειστική και μοναδική αντανάκλαση του ηλίου μαζί με όλες τις ιδιότητές του πάνω στο κάθε πράγμα ξεχωριστά, μπορεί να πει ότι ο ήλιος είναι κοντά σε όλα, και βρίσκεται στους καθρέπτες όλων των καρδιών.               

Έτσι ακριβώς λοιπόν: Όπως, η απέραντη περιεκτικότητα της ευρύτατης ευσπλαχνίας του Πολυεύσπλαχνου Κατόχου Τέλειου Κάλλους  Αλλάχ (Rahman-ı Zülcemal) μας παρουσιάζει την Ευρύτατη Θεία Ενότητα (Vahidiyet) αυτού του Πολυεύσπλαχνου (Rahman) -και ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κανένας συνέταιρος και συμμέτοχος του… έτσι και ο έμβιος οικουμενικός συσχετισμός  που φέρει η κάθε ύπαρξη ο οποίος τους παρέχεται από τον Πολυεύσπλαχνο (Rahman), και το ότι τα πάντα, ιδιαίτερα τα έμβια όντα και ειδικότερα ο άνθρωπος, πίσω από το πέπλο της ευσπλαχνίας κατέχουν τους περισσότερους τίτλους και ιδιότητες του φωτός του Πολυεύσπλαχνου (Rahman) -και κατά κάποιο τρόπο την αντανάκλαση της παρουσίας Του… μας αποκαλύπτει και μας αποδεικνύει την Αποκλειστικότητα της Θείας Μοναδικότητας (Ehadiyet) αυτού του Πολυεύσπλαχνου (Rahman), και ότι είναι δίπλα στα πάντα και ότι είναι Αυτός που δημιουργεί και πράττει την κάθε λεπτομέρεια των πάντων.       

Ναι, όπως ο Πολυεύσπλαχνος (Rahman), μέσω της ευρύτατης Θείας Ενότητας (Vahdet) και της συμπόνιας Του, παρουσιάζει το μεγαλείο της μεγαλοπρέπειας Του στο σύνολο του σύμπαντος και πάνω στη γη· έτσι και με την αντανάκλαση της Θείας Μοναδικότητας Του (Ehad) πάνω στο κάθε έμβιο ον, ιδιαιτέρα στον άνθρωπο, και με το ότι συγκεντρώνει όλα τα δείγματα των αγαθών σε αυτό το άτομο και τα τοποθετεί αυτά σε όλα τα τεχνάσματα και στον εξοπλισμό του και τα ταξινομεί, και με το ότι του παρέχει ως οικία  το σύνολο του σύμπαντος χωρίς να το διαχωρίσει… μας ανακοινώνει το κάλλος της ιδιαίτερης στοργής Του, και μας γνωστοποιεί ότι έχει επικεντρώσει τις πολυποίκιλες  προσφορές Του  πάνω στον άνθρωπο.                 

Και όπως για παράδειγμα, ο σπόρος του κάθε πεπονιού, είναι το επίκεντρο όλου εκείνου του πεπονιού, ασφαλώς και Αυτός που έχει φτιάξει τον σπόρο, είναι Αυτός που φτιάχνει και το πεπόνι, και έπειτα, με τους ειδικούς υπολογισμούς της γνώσης Του και τους αποκλειστικούς νόμους της σοφίας Του περί του πεπονιού αφαιρεί το σπόρο από αυτό, το συλλέγει και τον υλοποιεί. Και απολύτως τίποτα, εκτός από τον Έναν και Μοναδικό δεξιοτέχνη αυτού του πεπονιού δεν μπορεί να φτιάξει αυτόν τον σπόρο. Και είναι αδύνατο να το κάνει.

Έτσι ακριβώς λοιπόν, μέσω της εκδήλωσης της Θείας Ευσπλαχνίας (Rahman), το σύμπαν γίνεται σαν ένα δέντρο ή ένα αγρόκτημα, και η γη ένας καρπός ή ένα πεπόνι, και τα έμβια όντα και ο άνθρωπος ισχύουν σαν ένας σπόρος. Άρα βάσει αυτού του γεγονότος, ο Δημιουργός (Hâlık) και Απόλυτος Επιμορφωτής και Συντηρητής (Rab) του μικρότερου έμβιου όντος, χρήζει να είναι και ο Δημιουργός (Hâlık) όλης της γης και του σύμπαντος.

Εν συντομία: Όπως μέσω της ευρύτατης πραγματικότητας της «Αποκάλυψης των Μορφών» (Fettahiyet), η διαμόρφωση και η αποκάλυψη όλων των άψογων μορφών από μια απλή ύλη, αναμφισβήτητα μας αποδεικνύουν την Θεία Ενότητα (Vahdet)… έτσι και η πραγματικότητα της «Ευσπλαχνίας»  (Rahmaniyet) με την άψογα οργανωμένη διατροφή και τον τακτικό εφοδιασμό όλων των έμβιων όντων που έρχονται σε ύπαρξη και μπαίνουν στην επίγεια ζωή και ιδιαίτερα των νεογέννητων, χωρίς να ξεχάσει κανένα, και ότι η ίδια η ευσπλαχνία βρίσκεται παντού, κάθε στιγμή και σπεύδει σε κάθε άτομο ιδιαιτέρως… μας αποκαλύπτει ολοφάνερα όχι μόνο την Θεία Ενότητα (Vahdet), αλλά και την Θεία Μοναδικότητα (Ehadiyet) που εκδηλώνεται μέσα στην Θεία Ενότητα (Vahdet).

Για τον λόγω ότι Το Ρισαλέ-ι Νουρ  φέρει την τιμή να είναι άξιος καθρέπτης των ευλογημένων τίτλων Πάνσοφος (Hakîm) και Οικτίρμων (Rahîm), σε πολλά σημεία του Ρισαλέ-ι Νούρ έχουν εξηγηθεί και αποκαλυφθεί με ακράδαντα στοιχεία αρκετά ευφυολογήματα και εκδηλώσεις της πραγματικότητας της «Ευσπλαχνίας»  (Rahmet). Εδώ θα αρκεστούμε υποδεικνύοντας μόνο αυτόν τον ωκεανό  με αυτή τη σταγόνα και θα συντομέψουμε αυτό το ευρύτατο ζήτημα.

Τρίτη Πραγματικότητα:

Οι παρατηρήσεις του ταξιδιώτη μας στον τρίτο σταθμό είναι η πραγματικότητα της «Διαχείρισης και Διοίκησης (Mudebbiriyet)»

 Δηλαδή, είναι η πραγματικότητα της διοίκησης των τρομερών και ταχύτατων άστρων του ουρανού, των ορμητικών και περίπλοκων ουσιών, όλων των έμβιων όντων της γης που είναι αδύναμα και ενδεή, με μια απόλυτη ευταξία και ισορροπία, κάνοντας τα να αλληλοβοηθιούνται, με έναν σύνθετο και πολύπλοκο τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο αυτό το  μέγα σύμπαν να μεταβάλλεται  σε μια τέλεια χώρα, μια θαυμάσια πόλη ή ένα διακοσμημένο παλάτι.

Παραβλέποντας λοιπόν τους τεράστιους κύκλους αυτής της ευσπλαχνικής και οριστικής διοίκησης, και έχοντας ως βάση τις διασαφηνίσεις και αποδείξεις  των  σημαντικών δοκιμίων όπως ο Δέκατος Λόγος του Ρισαλέτ-ουν Νούρ, θα αναδείξουμε με ένα παράδειγμα μια σύντομη θωριά, της μίας μόνο από τις σελίδες και τις περιόδους της διοίκησης που λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια της γης την άνοιξη, και έχει ως εξής:

Για παράδειγμα, ας φανταστούμε έναν αξιοθαύμαστο κατακτητή, ο οποίος  έχει σχηματίσει έναν στρατό από τετρακόσιες χιλιάδες διαφορετικά έθνη και φυλές, και  παρέχει στον κάθε στρατιώτη του κάθε έθνους και φυλής τον ξεχωριστό και διαφοροποιημένο το ένα από το άλλο  ιματισμό, τον οπλισμό, το συσσίτιο, την εκπαίδευση, την απόλυση, και καθήκον του, χωρίς κανένα ελάττωμα, καμία έλλειψη, καμία περιπλοκή, κανένα λάθος, με έναν οργανωμένο, έγκαιρο, εύτακτο, πλήρες, άψογο, τέλειο, και θαυματουργό τρόπο. Βεβαίως και είναι αυτονόητο ότι καμία άλλη αιτία εκτός της θαυμάσιας ισχύος αυτού του θαυμάσιου στρατηγού δεν μπορεί να απλώσει το χέρι του και να παρέμβει σε αυτήν την ευρύτατη, πολύπλοκη, λεπτή, ισορροπημένη, πολυάριθμη και δίκαιη διοίκηση. Εάν το επιχειρήσει, τότε σίγουρα θα χαλάσει την ισορροπία και θα ανακατέψει αυτήν την ευταξία.                       

Έτσι ακριβώς λοιπόν, βλέπουμε με τα μάτια μας ότι, ένα αόρατο χέρι κάθε άνοιξη σχηματίζει και διοικεί έναν θαυμάσιο στρατό που αποτελείται από τετρακόσιες χιλιάδες διαφορετικά είδη. Την εποχή του φθινοπώρου που είναι και ένα δείγμα της συντέλειας του κόσμου, από τις τετρακόσιες χιλιάδες, δίνεται τέλος στα καθήκοντα τους και απολύονται τριακόσιες χιλιάδες είδη φυτών και ζώων με τη μορφή του θανάτου.       

Και την εποχή της άνοιξης που είναι και ένα δείγμα της μέγας ανάστασης και εξάπλωσης, η άψογη και εύτακτη κτίση των τριακοσίων χιλιάδων δειγμάτων της μέγας ανάστασης μέσα σε μερικές εβδομάδες, ακόμα η παρουσίαση των τεσσάρων μικρό-αναστάσεων που υφίσταται σε ένα μόνο δέντρο -δηλαδή, του ίδιου, των φύλλων, των ανθών και των καρπών του-  και η παρουσίαση της εξάπλωσης τους παρομοίως της προηγούμενης άνοιξης… και έπειτα, η παροχή των ιδιαίτερων, αποκλειστικών, και κατάλληλων ξεχωριστών αγαθών στο κάθε είδος και κάθε φυλή εκείνου του στρατού του ενός και μόνου Υπερτέλειου  (Subhan) ο οποίος αποτελείται από τετρακόσιες χιλιάδες είδη… η παροχή των διαφορετικών αμυντικών όπλων,  των ξεχωριστών ιματισμών, των ξεχωριστών εκπαιδεύσεων, των απολύσεων τους, των ξεχωριστών προμηθειών και μηχανισμών τους, από απρόβλεπτα σημεία, με μια απόλυτη ευταξία, την κατάλληλη στιγμή, χωρίς κανένα ελάττωμα, καμία έλλειψη, καμία περιπλοκή, κανένα λάθος, και χωρίς να ξεχάσει κανένα… μας αποδεικνύει μέσα στην  απόλυτη επιμόρφωση και συντήρηση (Rububiyet) Του, μέσα στην απόλυτη  ηγεμονία (Hâkimiyet) και σοφία Του, τη Θεία Ενότητα (Vahdaniyet) τη Θεία Μοναδικότητα (Ehadiyet), τη Θεία Ατομικότητα (Ferdiyet), την απεριόριστη ισχύ και την ατελείωτη ευσπλαχνία Του… και καταγράφει με την πένα του πεπρωμένου, αυτό το διάταγμα της Θείας Ενάδας (Tevhid), στην επιφάνεια της γης σε κάθε σελίδα της άνοιξης.                            

Έχοντας διαβάσει αυτό το διάταγμα στη μία μόνο σελίδα μίας άνοιξης, ο  ταξιδιώτης μας, στράφηκε στον εαυτό του (Nefs) και είπε:   

Ένας Επιβάλλον Παντοδύναμος (Kadîr-i Cebbar), και Κάτοχος Μεγαλείου  Δύναμης  Θριάμβου και Οργής (Kahhar-ı Zülcelal), ο Οποίος κάθε άνοιξη κτίζει χιλιάδες αναστάσεις πιο μυστήριες από την μέγα ανάσταση, και ο Οποίος έχει τάξει και έχει υποσχεθεί χιλιάδες φορές σε όλους τους απεσταλμένους προφήτες Του ότι θα φέρει την ημέρα της ανάστασης ως αμοιβή και τιμωρία -η οποία για τη δύναμη Του είναι πιο εύκολη ακόμα και από χίλιες ανοίξεις-  και ότι θα φέρει  το τέλος του κόσμου, και ο Οποίος στο Κουρ’άν ξεκάθαρα απειλεί και υπόσχεται σε χιλιάδες σημεία και χιλιάδες εδάφια το γεγονός της ανάστασης… ως εκ τούτου η διάψευση όλων αυτών των υποσχέσεων και η απάρνηση της δύναμης Αυτού -και για αυτούς που το πράττουν-  τα βάσανα της Κόλασης είναι η ίδια η δικαιοσύνη. Κρίνοντας  ως εξής  ακόμα και το ατίθασο πάθος του (Nefs) τον ενέκρινε λέγοντας «Âmenna-Συμφωνώ»

Τέταρτη Πραγματικότητα

Οι παρατηρήσεις του ταξιδιώτη μας στο τρίτο σταθμό είναι η τέταρτη πραγματικότητα η οποία αποτελεί και το Τριακοστό Τρίτο Επίπεδο, και είναι η πραγματικότητα της «Στοργικότητας (Rahîmiyet) και Σίτισης (Rezzakıyet)».

Δηλαδή, είναι η πραγματικότητα της παροχής όλων των αγαθών και τροφών… μέσω της οποίας παρέχονται όλες οι υλικές, θρεπτικές, και πνευματικές ανάγκες που έχουν, όλα τα έμβια όντα που βρίσκονται πάνω σε όλη την επιφάνεια, στο εσωτερικό, στον αέρα και στη θάλασσα της γης, ιδιαίτερα στα έμψυχα, και ιδιαίτερα στα αδύναμα και αδύνατα, και ιδιαίτερα στα νεογέννητα… με έναν στοργικό τρόπο, από ένα απλό και ξερό χώμα, κατασκευασμένα από άψυχα και ξέρα σαν κόκαλα κομμάτια ξύλου-και ιδίως το πιο αγνό το οποίο προέρχεται ανάμεσα από αίμα και φουσκί… και η παροχή χιλιάδων κιλών τροφής που κατασκευάζονται από έναν κόκκο ο οποίος είναι όσο ένα γραμμάριο κόκαλο, την πιο κατάλληλη στιγμή, με έναν προκαθορισμένο τακτικό τρόπο, χωρίς να μπερδευτεί και να ξεχαστεί κανένα απολύτως ον… λες και ένα αόρατο χέρι τους τα παρέχει μπροστά στα μάτια μας.

Ναι, όπως το εδάφιο

اِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ اْلمَتِينُ

αποδίδει και παραχωρεί τη σίτιση και ανατροφή στον Αληθή και Δίκαιο Αλλάχ (Cenab-ı Hakk), και το εδάφιο

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى اْلاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَابٍ مُبِينٍ

εξίσου μας ανακοινώνει ότι, όλη η επιούσια σίτιση όλων των ανθρώπων και ζώων, βρίσκεται υπό την εγγύηση και ευθύνη του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab).  Επιπλέον και το εδάφιο,

وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ َتحْمِلُ رِزْقَهَا اَللهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

μας ανακοινώνει ότι, η επιούσια τροφή των ανήμπορων, αδύναμων, και αυτών που αδυνατούν να την προμηθευτούν, τους παρέχονται από απρόσμενα σημεία, από το άγνωστο, από το πουθενά… όπως για παράδειγμα στα ζωύφια που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας, από το πουθενά και σε όλα τα νεογέννητα από απρόσμενα σημεία, και σε όλα τα ζώα εγγυάται και ξεκάθαρα παρέχει ο Ίδιος τη σίτιση τους κάθε άνοιξη μόνο και μόνο από το άγνωστο. Όπως ακόμα και στους αιτιολάτρες ανθρώπους παρέχει τον επιούσιο και τις τροφές τους πάλι ο Ίδιος πίσω από το πέπλο των αιτιών. Όλα αυτά τα εδάφια μαζί με πάρα πολλά άλλα εδάφια του Κουρ’άν, και άπειρες μαρτυρίες υλικών υπάρξεων, ομόφωνα μας ανακοινώνουν και αποδεικνύουν ότι, το κάθε έμβιο ον τρέφεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της στοργικότητας (Rahîmiyet) του Κατόχου Μεγαλείου Δύναμης, Σιτιστή Αλλάχ (Rezzak-ı Zülcelal).

Ναι, τα δέντρα τα οποία έχουν ανάγκη κάποιο είδος επιούσιου αγαθού, λόγω της ανικανότητας τους και της απουσίας της προαίρεσης καθώς στέκονται στις θέσεις τους υποταγμένα τα αγαθά σπεύδουν προς αυτά… επίσης η ροή της τροφής στα στόματα των ανήμπορων νεογέννητων από απίστευτα μπαλονάκια, και η διακοπή αυτού του γάλακτος όταν αυτά τα νεογέννητα αποκτήσουν κάποια ικανότητα και μια μικρή βούληση… και η στοργή των μητέρων που έχει δοθεί ιδιαίτερα για τα νεογέννητα των ανθρώπων και λειτουργεί ως βοηθός… ολοφάνερα μας αποδεικνύει ότι, το επιτρεπόμενο δίκαιο αγαθό (Χαλάλ) δεν προέρχεται ανάλογα με την ικανότητα και την βούληση… αλλά προέρχεται ανάλογα με την υποταγή και εγκαρτέρηση που πηγάζει από την αδυναμία και ένδεια.                                

Και το ότι η εξουσία, η βούληση και η πονηριά οι οποίες παρακινούν την απληστία που συνήθως είναι αιτία απογοήτευσης, έχουν οδηγήσει κάποιους σημαντικούς λόγιους -που τις χρησιμοποιούν- μέχρι και στη ζητιανιά… και από την άλλη, η υποταγή και εγκαρτέρηση πολλών ανίσχυρων, ανόητων, ακαλλιέργητων, κοινών ανθρώπων  τους έχει οδηγήσει στα πλούτη… και επιπλέον ότι έχει γίνει  γνωστό το ρητό ότι

كَمْ عَالِمٍ عَالِمٍ اَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ وَ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا

(δηλαδή: τόσοι και τόσοι πολυμαθείς βρίσκονται στη φτώχια ενώ τόσοι και τόσοι αμαθείς κολυμπούν στην αφθονία) μας αποδεικνύουν ότι, το επιτρεπόμενο δίκαιο αγαθό (Χαλάλ), δεν βρίσκεται ούτε κερδίζεται με τη δύναμη της ικανότητας, εξουσίας και βούλησης, αλλά παρέχεται στον άνθρωπο από κάποια ευσπλαχνία που δέχεται αυτόν τον μόχθο και την προσπάθεια του, και προσφέρεται από τη πλευρά της στοργής και του οίκτου, ως προς τις ανάγκες του.                  

Ωστόσο, τα αγαθά είναι δύο ειδών:

Το Πρώτο: Είναι το πραγματικό αγαθό, ο άρτος ο επιούσιος, τα προς το ζην, που είναι υπό την εγγύηση του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab). Είναι μάλιστα τόσο τελειοποιημένο που με την έμφυτη τροφή που συσσωρεύεται στο σώμα σε μορφή λίπους ή άλλες μορφές, μπορεί να διατηρήσει το σώμα για τουλάχιστον είκοσι μέρες και να ζήσει χωρίς να φάει τίποτα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι φαινομενικά πεθαίνουν από πείνα, πριν τις είκοσι-τριάντα ημέρες, πριν δηλαδή τελειώσει η συσσωρευμένη έμφυτη τροφή, δεν πεθαίνουν από ασιτία, αλλά από μια αρρώστια που προέρχεται από την εγκατάλειψη κάποιας θετικής συμπεριφοράς ή από κάποιες βλαβερές συνήθειες.                    

Το Δεύτερο είδος των αγαθών: Είναι τα μεταφορικά και τεχνητά αγαθά, τα οποία λόγω των συνηθειών, της σπατάλης και της επιζήμιας μεταχείρισης έχουν κάνει εξάρτηση, και εμφανίζονται ως απαραίτητα ενώ δεν είναι. Αυτού του είδους αγαθά λοιπόν δεν είναι υπό την εγγύηση του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab), αλλά υπάγονται στο χάρισμά Του. Κάποιες φορές τα δίνει, και άλλες όχι.

Ευτυχής λοιπόν, σχετικά με  αυτό το δεύτερο είδος των αγαθών, είναι αυτός  ο οποίος, γνωρίζει ότι ο επιτρεπόμενος και δίκαιος μόχθος (Χαλάλ) με εξοικονόμηση και ολιγάρκεια -που είναι οι αιτίες ευθυμίας και απόλαυσης- είναι ένας τρόπος προσκυνήματος  και μια έμπρακτη ικεσία για τα αγαθά, δέχεται αυτό το χάρισμα με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία ώστε και βιώνει μια  μακάρια ζωή.            

Ενώ κακομοίρης είναι αυτός ο οποίος, εγκαταλείποντας το επιτρεπόμενο και δίκαιο μόχθο (Χαλάλ) με σπατάλη και απληστία -τα οποία είναι αιτίες απογοήτευσης, δυσχέρειας και μιζέριας-  προσφεύγει προς κάθε πόρτα, και περνά τη ζωή του μες στην τεμπελιά, στην ταλαιπωρία και στη διαμαρτυρία και ίσως την σκοτώνει κιόλας.          

Όπως το στομάχι θέλει την τροφή του, έτσι και η καρδιά, η ψυχή, ο νους, τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, και πολλοί άλλοι μηχανισμοί και αισθήσεις, θέλουν και αυτά τα αγαθά τους, τα οποία και λαμβάνουν με ευχαριστίες από τον Πολυεύσπλαχνο Στοργικό Σιτιστή (Rezzak-ı Rahîm). Παρέχονται στο κάθε ένα ξεχωριστά, από το θησαυροφυλάκιο της ευσπλαχνίας, αγαθά που τους αξίζουν, τα ικανοποιούν, και τα οποία απολαμβάνουν. Μάλιστα ο Πολυεύσπλαχνος Στοργικός Σιτιστής (Rezzak-ı Rahîm), για να προσφέρει ακόμα περισσότερα αγαθά, έχει δημιουργήσει τα μάτια, τα αυτιά, την καρδιά, τη φαντασία, τον νου, και την κάθε λεπτή αίσθηση ως ένα κλειδί αυτού του θησαυροφυλακίου της ευσπλαχνίας Του. Για παράδειγμα τα μάτια, τα οποία είναι ένα κλειδί του θησαυροφυλακίου των πολύτιμων κοσμημάτων όπως της ομορφιάς και κάλλους του σύμπαντος, έτσι και το καθένα από όλα τα υπόλοιπα είναι ένα κλειδί ενός κόσμου που μπορεί να εκμεταλλευθεί μόνο με την πίστη. Ας επιστρέψουμε στην ουσία μας.                    

Ο δημιουργός αυτού του σύμπαντος, Ο Παντοδύναμος και Πάνσοφος (Zât-ı Kadîr-i Hakîm), όπως έχει δημιουργήσει τη ζωή ως μία ολική σύνοψη του σύμπαντος και επικεντρώνει όλους τους σκοπούς και τις αντανακλάσεις των ονομάτων Του σε αυτήν· έτσι και, μέσα στον κόσμο της ζωής έχει πλάσει τα αγαθά ως ένα περιεκτικό επίκεντρο πράξεων, καταστάσεων και αισθήσεων, όπου δημιουργώντας την ανάγκη της όρεξης και την απόλαυση των αγαθών στα έμβια όντα, εξεγείρει τον θαυμασμό την αδιάλειπτη και ολική ευχαριστία και ευγνωμοσύνη τους -τα οποία είναι και ο σημαντικότερος σκοπός και η σοφία της δημιουργίας του σύμπαντος- ώστε τους κάνει να ανταποδώσουν προς την επιμόρφωση, συντήρηση και αγάπη του.

Για παράδειγμα: Όπως διακοσμεί και αναζωογονεί  κάθε πλευρά αυτής της ευρύτατης χώρας του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab), ιδιαιτέρα τους ουρανούς με τους αγγέλους και τα άυλα όντα, τον κόσμο του αγνώστου με τα πνεύματα, έτσι λοιπόν με τη σοφία της διακόσμησης και αναζωογόνησης και του υλικού κόσμου κάθε στιγμή και παντού με τα έμψυχα όντα, ιδιαιτέρα του αέρα και του εδάφους και ιδίως με την ύπαρξη των μεγάλων και μικρών πουλιών, προκαλεί τα ζώα και τους ανθρώπους να τρέχουν πίσω από τα αγαθά τους με το ισχυρό μαστίγιο της απόλαυσης, τους διαφυλάσσει από την τεμπελιά και αδράνεια. Και αυτό είναι μια σοφία των επιτευγμάτωντης επιμόρφωσης και συντήρησης Του. Εάν δεν υπήρχαν τόσο σημαντικές εμβρίθειες όπως αυτή, τότε όπως στέλνει τις ανάγκες των δέντρων σε αυτά, έτσι και θα τροφοδοτούσε τις προσδιορισμένες και προσχεδιασμένες προμήθειες και έμφυτες ανάγκες των ζώων σε αυτά, χωρίς κανέναν κόπο και δυσκολία.

Εάν υπήρχε ένα μάτι που να παρατηρεί και να είναι μάρτυρας όλης της επιφάνειας της γης στην ολότητα με τη μία, έτσι ώστε να μπορέσει να δει το κάλλος των ονομάτων Οικτίρμων (Rahîm) και Σιτιστή (Rezzak) και ότι μαρτυρούν  την ενότητα (Vahdaniyet), τότε θα έβλεπε το πόσο αξιαγάπητο κάλλος και πόση γλυκιά ομορφιά βρίσκεται στις αντανακλάσεις της στοργής, στις εκδηλώσεις της ευσπλαχνίας του Στοργικού Σιτιστή (Rezzak-ı Rahîm), ο Οποίος στέλνει τις τόσο γευστικές, άφθονες και διάφορες τροφές και αγαθά, αποκλειστικά από το άγνωστο θησαυροφυλάκιο της ευσπλαχνίας Του, και τα τοποθετεί στα στήθη των μητέρων, πάνω στα δέντρα, στα χέρια των φυτών, σαν μια βοήθεια από το άγνωστο και ένα δώρο του Πολυεύσπλαχνου (Rahman), και στα είδη των ζώων των οποίων οι προμήθειες κοντεύουν να τελειώσουν στο τέλος του χειμώνα… και από αυτό θα αντιλαμβανόταν ότι:

Αυτός ο οποίος πλάθει μόνο ένα μήλο και το παρέχει σε κάποιον ως ένα πραγματικό αγαθό και του το προσφέρει, δεν μπορεί να είναι κανείς παρά μόνο αυτός ο οποίος περιστρέφει τις εποχές, τις μέρες και νύχτες, και περιτριγυρίζει τον πλανήτη γη σαν ένα εμπορικό καράβι, και σερβίρει με αυτό τη σοδειά των εποχών στους καλεσμένους Του που τα έχουν ανάγκη, πάνω στη γη. Διότι, το στίγμα της δημιουργίας, το σημάδι της σοφίας, η σφραγίδα της αιωνιότητας, και η βούλα της ευσπλαχνίας που βρίσκονται στο πρόσωπο εκείνου του μήλου, βρίσκονται σε όλα τα μήλα, όλα τα φρούτα, όλα τα φυτά και σε όλα τα ζώα. Επομένως λοιπόν, ο πραγματικός ιδιοκτήτης και πλάστης αυτού του μήλου, ασφαλώς και βέβαια δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος εκτός του Κάτοχου Μεγαλείου Δύναμης  Ιδιοκτήτη (Mâlik-i Zülcelal) και Κάτοχο Απόλυτου  Κάλλους  Δημιουργού (Hâlık-ı Zülcemal), ο Οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης και πλάστης όλων των κατοίκων της γης και του εδάφους αυτού του τεράστιου κήπου, των δέντρων τα οποία είναι τα εργοστάσια του, των εποχών οι οποίες είναι ο πάγκος του, της άνοιξης και του καλοκαιριού τα οποία είναι ο τόπος συντήρησης του.                              

Επομένως, το κάθε φρούτο είναι μια τέτοια σφραγίδα ενάδας, το οποίο μας γνωστοποίει τον Γραφέα και Πλάστη του βιβλίου του σύμπαντος  και το οποίο είναι ο κήπος αυτού του φρούτου  και η γη το δέντρο του. Και μας παρουσιάζει την Ενότητα Του και μας επιδεικνύει ότι το διάταγμα της ενότητας Του έχει σφραγιστεί τόσες φορές όσες είναι  οι υπάρξεις όλων των φρούτων.

Για τον λόγο ότι Το Ρισαλέ-ι Νουρ  φέρει την τιμή να είναι άξιος καθρέπτης των ευλογημένων τίτλων  Πάνσοφος (Hakîm) και Οικτίρμων (Rahîm), και επειδή σε πολλά μέρη του το Ρισαλέτουν-Νουρ έχει εξηγήσει και αποδείξει αρκετές ακτίνες και μυστήρια της πραγματικότητας της Στοργικότητας (Rahîmiyet), παραπέμποντας τα υπόλοιπα σε αυτό, εδώ αρκεστήκαμε με αυτό το σύντομο απόσπασμα, αυτού του τεράστιου θησαυρού λόγω της αδιαθεσίας μου.  

Να λοιπόν, ο ταξιδιώτης μας δηλώνει το εξής: «(Ελχάμτουλιλλάχ-Δόξα τον Αλλάχ), άκουσα και είδα τις τριάντα τρεις πραγματικότητες οι οποίες τεκμηριώνουν και μαρτυρούν την ενάδα και την απαραίτητη οντότητα του Δημιουργού και Ιδιοκτήτη μου, τον οποίο αναζητούσα και ρωτούσα παντού και στα πάντα. Η κάθε πραγματικότητα είναι λαμπερή όσο ο ήλιος που δεν αφήνει κανένα σημείο σκότους, και σαν τα βουνά δυνατή και ακράδαντη. Και το καθένα με την πραγματοποίησή του μαρτυρεί αδιαμφισβήτητα την ύπαρξη Του και με την  περιεκτικότητά του αποδεικνύει προφανέστατα την ενότητα Του. Επίσης, μέσα σε αυτά αποδεικνύει ακράδαντα και τις υπόλοιπες αρχές της πίστης ώστε η ομοφωνία και συμμαχία όλων μαζί, μεταβάλλει τη μιμητική μας πίστη σε πραγματική και επαληθευμένη πίστη, και από πραγματική και επαληθευμένη πίστη, σε πίστη επιβεβαιωμένη με τη γνώση (ilmelyakîn), και από την επιβεβαιωμένη με την γνώση πίστη μας (ilmelyakîn) σε πίστη επιβεβαιωμένη μετη [αυτόπτης] μαρτυρία (aynelyakîn), και από την επιβεβαιωμένοι με τη μαρτυρία πίστη μας (aynelyakîn) σε πίστη επιβεβαιωμένη με την εμπειρία (hakkalyakîn)».

اَلْحَمْدُ ِللهِ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِى هَدَينَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدَينَا اللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِاْلحَقِّ

Και έτσι λοιπόν, ως μια αρκετά σύντομη επισήμανση των πνευματικών διαφωτισμών που έλαβε ο ενθουσιασμένος ταξιδιώτης μας από τις τέσσερεις περίφημες πραγματικότητες που παρατήρησε στον τρίτο σταθμό της Δεύτερης Ενότητας της Πρώτης Εξέχουσας Θέσης, έχει ειπωθεί το εξής:

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ اْلاَحَدُ الَّذِى دَلَّ عَلَى وَحْدَتِهِ فِى وُجُوبِ وُجُودِهِ مُشَاهَدَةُ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ الْفَتَّاحِيَّةِ بِفَتْحِ الصُّوَرِ ِلاَرْبَعِ مِأَةِ اَلْفِ نَوْعٍ مِنْ ذَوِى الْحَيَاةِ الْمُكَمَّلَةِ بِلاَ قُصُورٍ بِشَهَادَةِ فَنِّ النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ .. وَ كَذَا مُشَاهَدَةُ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ الْوَاسِعَةِ الْمُنْتَظَمَةِ بِلاَ نُقْصَانٍ بِالْمُشَاهَدَةِ وَ الْعَيَانِ.. وَ كَذَا مُشَاهَدَةُعَظَمَةِ حَقِيقَةِ اْلاِدَارَةِ الْمُحِيطَةِ لِجَمِيعِ ذَوِى الْحَيَاةِ وَ الْمُنْتَظَمَةِ بِلاَ خَطَاءٍ وَ لاَ نُقْصَانٍ .. وَ كَذَا مُشَاهَدَةُ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ الرَّحِيمِيَّةِ وَ اْلاِعَاشَةِ الشَّامِلةِ لِكُلِّ الْمُرْتَزِقِينَ الْمُقَنَّنَةِ فِى كُلِّ وَاقْتِ الْحَاجَةِ بِلاَ سَهْوٍ وَ لاَ نِسْيَانٍجَلَّ جَلاَلُ رَزَّاقَهَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ وَ عَمَّ نَوَالُهُ وَ شَمِلَ اِحْسَانُهُ وَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ *

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

يَا رَبِّ بِحَقِّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا اَللهُ يَا رَحْمنُ يَا رَحِيمُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِعَدَدِ جَمِيعِ حُرُوفِ رَسَائِلِ النُّورِ الْمَضْرُوبِ تِلْكَ الْحُرُوفُ فِى عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ جَمِيعِ عُمْرِنَا فِى الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ مَعَ ضَرْبِ مَجْمُوعِهَا فِى ذَرَّاتِ وُجُودِى فِى مُدَّةِ حَيَاتِى وَاغْفِرْلِى وَلِمَنْ يُعِينُنِى فِى نَشْرِ رَسَائِلِ النُّورِ وَكِتَابَتِهَا بِصَدَاقَةٍ بِكُلِّ صَلاَةٍ مِنْهَا وَ ِلآبَائِنَا وَلِسَادَاتِنَا وَشُيُوخِنَا وَ ِلاَخَوَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَلِطَلَبَةِ رِسَالَةِ النُّورِ الصَّادِقِينَ وَبِالْخَاصَّةِ لِمَنْ يَكْتُبُ وَيَسْتَنْسِخُ هذِهِ الرِّسَالَةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمِينَ

وَ آخِرُ دَعْوَيهُمْ اَنِ الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για το λόγο ότι το δοκίμιο αυτό εμφανίστηκε εδώ σε αυτόν τον τόπο που υπήρχε  έλλειψη των υπόλοιπων δοκιμίων του Ρισαλέτ-ουν Νουρ, και  η συγγραφή του εδώ πραγματοποιήθηκε χωρίς τη βούληση μας, φαινομενικά παρατηρούνται κάποιες επαναλήψεις στα δοκίμια όπως το Άγιετ’ουλ Κιουμπρά, που είναι κάποια σημαντικά θέματα από τους Λόγους και τις Αναλαμπές. Για χάρη των μαθητών του Ρισαλέ-ι Νουρ που βρίσκονται εδώ, εκτός της προαίρεσής μας έχει συγγραφτεί με μια τέτοια σοφία ώστε η κάθε επανάληψη είναι σαν μια μικρογραφία σε ισχύ ενός Ρισαλέτ-ουν Νούρ.

 Η πρώτη αντιγραφή αυτού του πρόχειρου έχει γίνει από ένα ευλογημένο άτομο. Παρόλο που αυτός δεν έχει κάποια γνώση περί του ταιριάσματος και τη συμφωνία των λέξεων (Tevafuk), παρατηρήσαμε ένα σημαντικό και λεπτό ταίριασμα και συμφωνία στην αντιγραφή του, τα οποία έχουν ως εξής: Το σύνολο των «Ελίφ, (ا), [το πρώτο Αραβικό γράμμα]» που έχουν γραφτεί στις αρχές των σειρών της αντιγραφής του, αντιστοιχούν στα εξακόσια εξήντα έξι. Αυτό με τη σειρά του ταιριάζει και συμφωνεί απόλυτα με τον τίτλο του το Άγιετ’ουλ Κιουμπρά, που έχει δοθεί σε αυτό το εξαιρετικό δοκίμιο, από τον Εξοχότατο Ιμάμη Αλή (Ρ.Α: Είθε ο Αλλάχ να είναι ευχαριστημένος από αυτόν), που με βάση των υπολογισμών Αμπτζάτ (Ebced) και Τζιφίρ (Cifîr) [Ένα είδος αλφαβητικής αρίθμησης] αντιστοιχεί στο αξίωμα του εξακόσια εξήντα έξι, και δείχνει ότι όντος αυτό το δοκίμιο είναι άξιο του τίτλου του ως Το Υπέρτατο Στοιχείο. Επίσης, αντιληφτήκαμε ότι το ταίριασμα και η συμφωνία (Tevafuk) του στο ένα αξίωμα από τα τέσσερα των εδαφίων του Κουρ’άν τα οποία είναι έξη χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι, είναι επίσης ένα στοιχείο ότι αυτό το δοκίμιο είναι μια αναλαμπή των εδαφίων.                                   

Σαΐντ Νουρσί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτές τις μέρες, σε έναν πνευματικό διάλογο, άκουσα μια ερώτηση και μία απάντηση. Ιδού σας αναφέρω μια περίληψη του:

Κάποιος είπε: Η μεγάλη έμφαση και ο ολοκληρωτικός εφοδιασμός  του Ρισαλέ-ι Νουρ σχετικά με την πίστη, και την Θεία Ενάδα (Tevhid) αυξάνονται διαρκώς. Και παρόλο που το ένα τοις εκατό αρκεί για να αποστομώσει ακόμα και τον πιο πείσμονα άθρησκο, για ποιο λόγο συνεχίζεται αυτή η τόσο επίμονη επιστράτευση των στοιχείων;           

Του είπανε ως απάντηση: «Το Ρισαλέ-ι Νουρ δεν επιδιορθώνει μια απλή μικρή ζημιά, και ούτε επισκευάζει μια μικρή οικία, αλλά επισκευάζει μια καθολική καταστροφή και ένα αρκετά εκτεταμένο κάστρο που οι λίθοι του είναι μεγάλοι σαν τα βουνά και περιτοιχίζει το Ισλάμ. Και δεν προσπαθεί να αναμορφώσει μία μόνο καρδιά και μία μόνο συνείδηση, αλλά πασχίζει να γιατρέψει, την κοινή καρδιά, την κοινή γνώμη και την κοινή συνείδηση που έχει αρχίσει να φθείρεται μέσω της σύντριψης των αρχών, των δραστηριοτήτων και των σημείων του Ισλάμ -και η οποία αποτελεί το έρεισμα και το καταφύγιο όλων γενικά και ιδιαίτερα των πιστών [μουσουλμάνων] του λαϊκού στρώματος- τα οποία έχουν υποστεί τρομερές πληγές από τα βρομερά σύνεργα που έχουν κατασκευαστεί και έχουν συσσωρευτεί εδώ και χίλια χρόνια, και να καλύψει τις χαίνουσες αυτές πληγές με τη θαυματουργικότητα του Κουρ’άν, και με τα φάρμακα της πίστης από το Κουρ’άν.  Ασφαλώς για την αντιμετώπιση μίας τόσο συνολικής και φοβερής καταστροφής, τέτοιων πληγών και τραυμάτων, είναι ανάγκη να βρεθούν στοιχεία και επιχειρήματα σαν τα βουνά, επιβεβαιωμένα με την εμπειρία και τον βίο (hakkalyakîn), πεπειραμένα φάρμακα με μια ευεργετική ιδιότητα χιλίων φαρμάκων και αμέτρητες θεραπείες… τα οποία αποτελούν καθήκοντα και αποστολές του Ρισαλέ-ι Νουρ -που σε αυτήν την εποχή είναι ένα απαύγασμα του Θαυματουργού Κηρύγματος του Κουρ’άν και προέρχεται από την πνευματική του θαυματουργικότητα- και μαζί με το ότι επιτελεί αυτά τα καθήκοντα, παράλληλα αποτελεί βάση για την πρόοδο και ανύψωση στα επίπεδα της πίστης.» και συνέχισε έτσι ένας μακρύς διάλογος. Και εγώ τον άκουσα ολοκληρωτικά και ευχαρίστησα τον Αλλάχ  χίλιες φορές. Το συντομεύω εδώ.            

     Σαΐντ Νουρσί

 

ΕΠΑΙΝΟΣ

Είναι το έργο αυτό μιας σπινθηροβόλου ευφυΐας  έργο

Αυτή η μεγαλοφυία είναι που όλοι οι αιώνες προσμένουν.

Όλα αυτά τα Φώτα είναι της φώτισης  της ανθρωπότητας τα φώτα

Δίχως αμφιβολία! εκδηλώσεις του Δίκαιου Αλλάχ (Hakk) είναι που λάμπουν στις πραγματικότητες αυτές μέσα.     

Ω Δάσκαλε μας! θαυμαστές της φώτισής σου, θαυμαστές του φωτός  σου όλη  η ανθρωπότης είναι

Ενάρετοι που βρήκαν την αλήθεια με τα έργα σου λένε: «Σφάλμα να βρεθεί σε αυτά δυνατόν δεν είναι!»

Με τη χάρη του Δίκαιου Αλλάχ (Hakk), έναν ολοκαίνουριο φωτισμένο κόσμο, οι αναγνώστες αυτών των Φώτων [Νουρ] βρίσκουν,

Αναμφισβήτητα! ο Αλλάχ μόνο είναι που δημιουργεί τα κύματα φωτός  στις καρδιές μέσα…         

Ο Μαθητής σας Χουσρέβ

Ως μια επικύρωση αυτής της μνείας του αδερφού μας με όλη μας τη ψυχή λέμε:  

φραγή των αμφιβολιών και των αυθυποβολών είναι

τον θαυμασμό των επιστημόνων και φιλοσόφων καθρεφτίζει

ούτε σημείο σκότους, για τους διανοούμενους δεν φέρει…

  αιτία του φωτισμού και της προόδου είναι

τους επαίνους όλων των δρόμων και πραγματικοτήτων καθρεφτίζει

ούτε σημείο σκότους για τις αγαθές καρδιές δεν φέρει…

Από τους μαθητές του Νουρ [ πνευματικού Φωτός]

Ταχιρί, Ζουμπεΐρ, Τζεϊλάν, Μπαϊράμ, Αμπντούλμουχσιν

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 


*Υποσημείωση: Ο χρόνος έχει αποκαλύψει ότι τελικά αυτός δεν είναι κάποιος αλλά είναι το Ρισαλέ-ι Νουρ. Αυτοί οι άγιοι οι οποίοι το έχουν ανακαλύψει και το έχουν παρατηρήσει στους κόσμους του αγνώστου και το προμηνούσαν, ίσως να είχαν λάβει υπόψη τον ασήμαντο διερμηνέα και εκδότη αυτών των αποκαλύψεων του Ρισαλέ-ι Νουρ και για αυτό έχουν πει «ένας».   

İlanlar
Said Nursi Kimdir?
Said Nursi Kimdir?

Said Nursi hakkında kısa bilgiler

Risale-i Nur Nedir?
Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur hakkında kısa bilgiler