Έπειτα, ο  ταξιδιώτης απευθύνθηκε στο μυαλό του:

«Εφόσον μέσω των υπάρξεων του σύμπαντος  αναζητώ τον Ιδιοκτήτη (Malik) και το Δημιουργό (Halik) μου, τότε φυσικά πρώτα από κάθε άλλο πρέπει να επισκεφτώ των Άραβα Μουχαμμέντ Αλέϊ-χίς Σαλάτου ουες` Σαλάμ (Είθε η ειρήνη και ευλογίες του Αλλάχ νε είναι μαζί του.), και για να ρωτήσω από Αυτόν αυτό που αναζητάω χρειάζεται να πάμε μαζί στην Εποχή της Ευτυχίας (Asr-ı Saadet). Διότι, Αυτός είναι ο πιο διάσημος, ο πιο υπέροχος -ακόμα και με την ομολογία των εχθρών του- αυτών των υπάρξεων. Είναι ο πιο σπουδαίος στρατάρχης, ο πιο περίφημος κυβερνήτης, ο πιο ύψιστος στο λόγο,  και ο πιο πεφωτισμένος στο μυαλό. Και είναι αυτός που φωτίζει τους δεκατέσσερις αιώνες με την αρετή του και το Κουρ’άν.» Διαλογιζόμενος αυτά, μαζί με το μυαλό του εισήλθαν στην Εποχή της Ευτυχίας και διαπίστωσε ότι:

Εκείνος ο αιώνας, μαζί με το Πρόσωπο Εκείνο (Σ.Α.Ου), όντως έχει γίνει ένας αιώνας ευτυχίας για την ανθρωπότητα. Διότι, μέσω του πνευματικού φωτός που έχει φέρει σε πολύ σύντομο χρόνο, έχει μετατρέψει την πιο νομαδική, την πιο ακαλλιέργητη φυλή σε δασκάλους και κυβερνήτες του κόσμου.

Έπειτα ο ταξιδιώτης είπε στο μυαλό του: «Εμείς πρέπει πρώτα  να γνωρίσουμε με σιγουριά την αξιοπιστία αυτού του θαυμάσιου Προσώπου (Σ.Α.Ου) και τη γνησιότητα των λόγων και την ορθότητα των ανακοινώσεών Του. Και ύστερα να ρωτήσουμε Αυτόν για το Δημιουργό (Halik) μας.» Και έτσι ξεκίνησε την έρευνα του. Από τα αμέτρητα ακλόνητα στοιχεία που βρήκε, θα επισημάνουμε εδώ συνοπτικά  τα εννέα πιο περιεκτικά απ’ αυτά.

Το Πρώτο Στοιχείο: Είναι ότι αυτό το Πρόσωπο (Σ.Α.Ου) -ακόμα και με την ομολογία των εχθρών του-  κατέχει όλες τις αρετές, όλα τα άψογα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα, και σύμφωνα με την σαφέστατη δήλωση  των εδαφίων

وَانْشَقَّالْقَمَرُ*وَمَارَمَيْتَاِذْرَمَيْتَوَلكِنَّاللهَرَمَى

είναι Αυτός που έχει διαιρέσει τη σελήνη σε δύο με μια ένδειξη του δάχτυλου του, και  έχει σκορπίσει το στρατό του εχθρού του πετώντας λίγο χώμα με την παλάμη του και στέλνοντάς το στα μάτια ολόκληρου του στρατού, και είναι Αυτός που έχει ποτίσει ολόκληρο τον διψασμένο στρατό του με το νερό που έρεε από τα πέντε  δάχτυλά Του σαν το νερό του παραδείσου (kevser). Και πάλι είναι Αυτός που οι έγκυρες και οι λίαν διαδεδομένες ειδήσεις έχουν μεταδώσει  τα εκατοντάδες θαύματα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί με τα χέρια Του. Και επειδή περισσότερο από τριακόσια από αυτά τα θαύματα έχουν εξηγηθεί με οριστικές αποδείξεις, στο θαυματουργό και υπέροχο δοκίμιο περί Τα Θαύματα του Άχμετ (Σ.Α.Ου) στην Δέκατη Ένατη Επιστολή, παραπέμποντάς τα εκεί, δήλωσε ότι:

«Κάποιος ο οποίος κατέχει τόσα υπέροχα ηθικά γνωρίσματα, τέλεια προτερήματα, και ταυτόχρονα τόσα ολοφάνερα θαύματα, τότε και βέβαια Αυτός (Σ.Α.Ου) θα έχει τον πιο σωστό λόγο. Δεν είναι δυνατόν να προσφύγει  στην απάτη, στο ψέμα  και στο λάθος τα οποία είναι δουλείες των ανήθικων.»

Το Δεύτερο Στοιχείο: Είναι ότι κρατάει στο χέρι του το διάταγμα του Ιδιοκτήτη του σύμπαντος- το οποίο δέχονται και εγκρίνουν πάνω από τριακόσια εκατομμύρια άνθρωποι κάθε αιώνα- που είναι το θαυμάσιο από εφτά απόψεις  Ένδοξο Κουρ’άν. Και επειδή έχει εξηγηθεί λεπτομερώς και με  ακράδαντα στοιχεία ότι το Κουρ’άν είναι ένα θαύμα κατά σαράντα απόψεις και ότι είναι ο ίδιος ο λόγος του Δημιουργού (Halik) του Σύμπαντος, στο Εικοστό Πέμπτο Λόγο του Ρισαλέ-ι Νουρ -το διάσημο δοκίμιο που έχει το όνομα Τα Θαύματα του Κουρ’άν, και είναι ένας ήλιος του Ρισαλέ-ι Νουρ- παραπέμποντας το εκεί, δήλωσε το εξής: «Στο Πρόσωπο εκείνο (Σ.Α.Ου) που είναι ο διερμηνέας και γνωστοποιητής ενός τέτοιου διατάγματος -το οποίο είναι ίδια η δικαιοσύνη και η αλήθεια- δεν μπορεί να βρίσκεται και δεν υπάρχει το ψέμα που θα είναι μια προδοσία και έγκλημα προς τον ιδιοκτήτη του διατάγματος.»

Το Τρίτο Στοιχείο: Είναι ότι Εκείνο το Πρόσωπο (Σ.Α.Ου), έχει εμφανιστεί με ένα τέτοιο θείο καθεστώς- τη σαρία, με ένα τέτοιο Ισλάμ, με μια τέτοια λατρεία, με μια τέτοια παράκληση, με ένα τέτοιο κάλεσμα, και με μια τέτοια πίστη που αντίστοιχα αυτών ούτε υπάρχουν και ούτε θα υπάρξουν. Και τελειότερα απ’ αυτά ούτε έχουν βρεθεί και ούτε θα βρεθούν.

Διότι, το θείο καθεστώς της σαρία το οποίο έχει εμφανιστεί μέσω ενός αγράμματου Προσώπου (Σ.Α.Ου) -και έχει κυριαρχήσει με δικαιοσύνη, ορθότητα και σχολαστικότητα στο ένα πέμπτο της ανθρωπότητας εδώ και δεκατέσσερις αιώνες με τους αμέτρητους της κανόνες- είναι ένα τέτοιο γεγονός το οποίο δεν δέχεται παρομοιώσεις.

Και το Ισλάμ που πηγάζει από τις ενέργειες, τη συμπεριφορά, και τον λόγο ενός αναλφάβητου Προσώπου (Σ.Α.Ου), -και είναι ο οδηγητής και το καταφύγιο τριακοσίων εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε αιώνα, και ο δάσκαλος και  καθοδηγητής των μυαλών, ο διαφωτιστής και εξαγνιστής των καρδιών, ο επιμορφωτής και  συντηρητής των παθών του ατόμου (του ναφς), και είναι η πηγή της προόδου και η εστία της εξέλιξης των ψυχών -δεν μπορεί να υπάρχει και ούτε υπάρχει παρόμοιό του.

Και, το γεγονός ότι είναι ο ανώτερος σε όλες τις μορφές των προσευχών και λατρειών που περιέχει η θρησκεία Του, ότι κατέχει την περισσότερη θεοσέβεια (Takva) και φόβο προς τον Αλλάχ, και ότι η τέλεια προσαρμογή Του ακόμα και στα πιο λεπτά μυστήρια της λατρείας Του μέσα σε έναν εξαιρετικό και διαρκή αγώνα και μέσα στις ταραχές, και ότι χωρίς να μιμηθεί κανέναν με ένα κυριολεκτικά νέο αλλά και τελειότερο ξεκίνημα έχει συνδέσει την αρχή με το τελικό αποτέλεσμα, και βέβαια είναι πρωτοφανές και άνευ παρομοίωσης.

Και από τις χιλιάδες δεήσεις και παρακλήσεις Του, μόνο με το Τζεβσέν’ουλ Κεμπίρ (Cevşen’ül Kebir - Η Μεγάλη Πανοπλία), γνωστοποιεί τον Κυρίαρχο Συντηρητή και Επιμορφωτή όλων των κόσμων (Rab), σε έναν τέτοιο βαθμό και με μια τέτοια επιμορφωτική δεξιότητα που κανένας από τους ειδήμονες, τους άγιους, -και όλοι οι πεπειραμένοι μαζί, από την εποχή Του μέχρι και σήμερα- δεν μπορούν να φτάσουν τον βαθμό και το αξίωμα της δικιάς Του αυτής γνώσης και γνωστοποίησης. Και αυτό μας φανερώνει ξεκάθαρα ότι είναι αμίμητος και στις δεήσεις και παρακλήσεις. Κάποιος που θα ρίξει μια ματιά στην σύντομη ερμηνεία του ενός τμήματος από τα ενενήντα εννέα τμήματα του Τζεβσέν’ουλ Κεμπίρ στην αρχή του  Δοκιμίου περί Ικεσίας θα πει ότι «Δεν υπάρχει αντίστοιχο ούτε του Τζεβσέν».

Και στην ανακοίνωση της προφητικής Του αποστολής και στο κάλεσμα Του  στην αλήθεια, έχει δείξει μια τέτοια σταθερότητα, επιμονή και θάρρος, που παρόλο που τα άλλα μεγάλα κράτη, οι μεγάλες θρησκείες, ακόμα και το δικό Του έθνος, η φυλή Του και ο θείος Του, Του ασκούσαν έντονη εχθρικότητα, δεν έχει δείξει τον παραμικρό δισταγμό, ούτε ταραχή μα ούτε και  την παραμικρή δειλία. Και μόνος Του έχει προκαλέσει ολόκληρο τον κόσμο, και τον έχει αντιμετωπίσει, και ως αποτέλεσμα έχει καθιερώσει το Ισλάμ στην Κυριαρχία του κόσμου. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι, και στο κάλεσμά Του δεν έχει υπάρξει και ούτε θα υπάρξει όμοιος Του.

Και επίσης, στην πίστη, έχει βιώσει μια τέτοια εξαίσια δύναμη και απόλυτη θετικότητα και θαυματουργή ανάπτυξη και μια τόσο υψηλή πεποίθηση που φώτισε όλη τη γη. Και παρόλο που όλες οι επικρατέστερες ιδέες και τα πιστεύω εκείνης της εποχής και οι σοφίες των φιλοσόφων και οι γνώσεις των πνευματικών αρχηγών ήταν σε αντίθεση και απάρνηση εναντίον Του, ούτε έβλαψαν καθόλου τη θετικότητά Του, ούτε εξασθένησαν την πεποίθηση Του, ούτε κλόνισαν την εμπιστοσύνη Του και ούτε Του έδωσαν καμία αμφιβολία, κανέναν ενδοιασμό, καμία αυθυποβολή στην πίστη Του. Και το φαινόμενο ότι όλοι αυτοί που προόδευσαν στα επίπεδα της πίστης και της πνευματικότητας -εν πρώτοις οι ακόλουθοί Του (Σαχαμπέ) και όλοι οι όσιοι- πάντοτε φωτιστήκαν και εμπνεύστηκαν από το δικό Του επίπεδο πίστης που πάντα την βρήκαν υπεράνω όλων των επιπέδων και βαθμών, δείχνει ξεκάθαρα ότι και στην πίστη είναι απαράμιλλος και μοναδικός.

Να λοιπόν,  σε Έναν, που  κατέχει ένα απαράβλητο θείο καθεστώς (Σαρία) και ένα μοναδικό Ισλάμ, και  μια υπέροχη λατρεία και αφοσίωση, και μια θαυμάσια δέηση και ένα κάλεσμα που αντηχεί εναντιώνοντας σε όλη τη γη, και μια θαυματουργή πίστη, βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει ψέμα και δεν θα παραπλανεί! Αντιλαμβανόμενος αυτά τα αναφερόμενα  η σύνεσή του τον ενέκρινε επίσης.

Το Τέταρτο Στοιχείο: Όπως η ομοφωνία των Προφητών (Αλέϊ-χιμούς Σαλάμ - Είθε η ειρήνη του Αλλάχ μαζί τους.) είναι μια πολύ δυνατή απόδειξη για την ύπαρξη και την Θεία Ενότητα  (Vahdaniyet) του Αλλάχ, έτσι και, είναι μια εξίσου πολύ δυνατή μαρτυρία στην ορθότητα και την προφητικότητα αυτού του Προσώπου (Σ.Α.Ου). Διότι όσες ευλογημένες ιδιότητες και θαύματα και καθήκοντα υφίστανται τα οποία στηρίζουν την προφητικότητα και την πιστότητα όλων των Προφητών (Αλέϊ-χιμούς Σαλάμ - Είθε η ειρήνη του Αλλάχ μαζί τους.), -είναι επαληθευμένο από την ιστορία- ότι σε αυτό το Πρόσωπο βρίσκονται με εντέλεια. Δηλαδή αυτοί, όπως με την προφορική τους περιγραφή έχουν ευαγγελιστεί στους ανθρώπους ειδοποιώντας τον ερχομό αυτού του Προσώπου (Σ.Α.Ου) σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη (Tevrat), την Καινή Διαθήκη (Incil), και τους Ψαλμούς (Zabur)  και άλλων ιερών γραφών -πάνω από είκοσι πιο καταφανής αυτών των ευαγγελιακών  ειδοποιήσεων και σημείων των ιερών αποκαλυπτικών βιβλίων έχουν άπταιστα δηλωθεί και  τεκμηριωθεί στην  Δέκατη Ένατη Επιστολή- έτσι και με την πρακτική τους περιγραφή δηλαδή με την προφητεία και τα θαύματα τους, εγκρίνουν τούτο το Πρόσωπο (Σ.Α.Ου) ο Οποίος είναι ο πιο προηγμένος και ο πιο έξοχος στο επιτήδευμα και στο καθήκον τους, και επικυρώνουν με την υπογραφή τους, τους ισχυρισμούς Του. Επιπροσθέτως, όπως με την προφορική τους περιγραφή με ομοφωνία τεκμηριώνουν την Θεία Ενότητα  (Vahdaniyet) του Αλλάχ, έτσι αντιλήφτηκε ότι, και με την εν πράξει περιγραφή τους, με ομοψυχία μαρτυρούν και καταθέτουν την ειλικρίνεια και πιστότητα αυτού του Προσώπου.

Το  Πέμπτο Στοιχείο: Όπως οι χιλιάδες άγιοι -που έχουν επιτεύξει το δίκαιο, την πραγματικότητα, τις αρετές και την ωριμότητα, τα εκπληκτικά υπερφυσικά φαινόμενα, τις εξιχνιάσεις και τις μαρτυρίες των πνευματικών κόσμων- με την υποταγή τους σε αυτό το Πρόσωπο και ανατροφήτου Ιδίου και ακολουθώντας τις δικές Του αρχές,  αποδεικνύουν την Θεία Ενότητα (Vahdaniyet) του Αλλάχ, έτσι και συγκαταθέτουν με ομοφωνία και την πιστότητα αυτού του Προσώπου, ο Οποίος είναι και δάσκαλός τους. Και είδε ότι, αυτοί οι άγιοι με το πνευματικό φως της αγιότητας αντικρίζουν ένα μέρος των προφητειών Του σχετικά με τον κόσμο του αγνώστου, τις εγκρίνουν εξολοκλήρου διαμέσου του πνευματικού φωτός της πίστης -είτε με  πίστη επιβεβαιωμένη με γνώση (İlmelyakin), είτε με  πίστη επιβεβαιωμένη με μαρτυρία (Aynelyakin), και είτε με την πίστη επιβεβαιωμένη με εμπειρία (Hakkalyakin)- και καθιστούν εμφανή σαν τον ήλιο την πιστότητα και το βαθμό της ορθότητας και δικαιοσύνης αυτού του Προσώπου που είναι και ο δάσκαλός τους.

Το Έκτο Στοιχείο: Παρά το γεγονός ότι ήταν αναλφάβητος, με την διδαχή και παιδαγώγηση των ιερών αληθειών που έχει φέρει, των υψηλών πνευματικών γνώσεων που έχει συστήσει, και των γνώσεων περί του Αλλάχ που έχει αποκαλύψει, εκατομμύριοι εμβριθείς επιστήμονες, ειδήμονες λόγιοι του Ισλάμ, προσηλωμένοι  και πιστοί στο Ισλάμ και στον Προφήτη, επιστήμονες και ευφυής φερέγγυοι φιλόσοφοι -οι οποίοι έχουν φτάσει στα υψηλότατα πνευματικά αξιώματα στα επίπεδα της γνώσης-  με συμφωνία εγκρίνουν και αποδεικνύουν με ακράδαντα στοιχεία και τεκμήρια την Θεία Ενότητα (Vahdaniyet) του Αλλάχ. Αυτό δηλαδή που αποτελεί το βασικό θεμέλιο των ισχυρισμών της “υπόθεσης” αυτού του Προσώπου. Κατά συνέπεια προσυπογράφουν ομόφωνα ότι τα λόγια Αυτού του μεγάλου δασκάλου και μέγιστου καθοδηγητή είναι ορθά, και πραγματικά δίκαια. Και όπως οι εγκρίσεις και οι επαληθεύσεις, έτσι και οι καταθέσεις αυτών είναι τεκμήρια της αποστολικοτητάς Του και της πιστότητας Του, ξεκάθαρα σαν το φως της μέρας. Για παράδειγμα και το Ρισαλέ-ι Νούρ, μαζί με τα εκατό του κομμάτια αποτελεί ένα μόνο τεκμήριο της πιστότητας αυτού Του Προσώπου.

Το Έβδομο Στοιχείο: Η οικογένεια, η γενιά και οι ακόλουθοί Του εν ονόματι Σαχάμπε, η μεγάλη αυτή οξυδερκής ομάδα -που μετά από τους Προφήτες είναι οι πιο διάσημοι στην διορατικότητα στην οξύτητα και στην χρηστότητα, και οι πιο σεβαστοί, πιο ξακουστοί, πιο ευσεβείς- μελέτησε, επιθεώρησε, επισκόπησε, με μεγάλη περιέργεια και προσοχή και τέλεια σοβαρότητα τις καταστάσεις, τις ιδέες και όλες τις φανερές και αφανείς περιστάσεις αυτού του Προσώπου. Και ως αποτέλεσμα με μια αμετάκλητη έγκριση και ομόφωνη κατάθεση και ακλόνητη πίστη εκφράζουν ότι το Πρόσωπο Αυτό είναι ο πιο έμπιστος, ο πιο δίκαιος, ο πιο ορθός και φιλαλήθης και ο πιο ύψιστος πάνω στη γη. Και έτσι κατάλαβε (ο ταξιδιώτης) ότι όλα αυτά ως έχουν, αποτελούν μια ακόμη απόδειξη της αποστολικότητας Του όπως η μέρα στον ήλιο.

Το  Όγδοο Στοιχείο: Όπως αυτό το σύμπαν δείχνει τον κτήτορα, τον διοικητή και τον διαρρυθμιστή του και τον Δημιουργό, τον Συγγραφέα και τον Διακοσμητή του που με διαμόρφωση, με εκτίμηση και περίσκεψη το διαχειρίζεται σαν ένα παλάτι, ένα βιβλίο, μια έκθεση, και σαν ένα αγνάντιο· έτσι και επισημαίνει και δείχνει ότι, θέλει και χρήζει την εξάπαντος ύπαρξη ενός υψηλού διαλαλητή, ενός σωστού εξερευνητή, ενός επιστήμονος αρχιδάσκαλου και ενός πιστού εκπαιδευτή -ο οποίος θα γνωρίζει και θα γνωστοποιεί τους Θείους σκοπούς της δημιουργίας του σύμπαντος, και θα διδάσκει τη θεϊκή επιμορφωτική σοφία που ενέχουν οι αλλαγές και μεταμορφώσεις που υφίστανται μέσα σ’αυτό, και θα περιγράφει τις συνέπειες των ευσυνείδητων ενεργειών του, και θα διακηρύττει την αξία της βασικής του ουσίας και την τελειότητα των υπάρξεων που εμπεριέχει και θα εκφράζει τα νοήματα αυτού του μεγάλου βιβλίου του σύμπαντος. Έτσι κατάλαβε  (ο ταξιδιώτης) ότι ο προσδιορισμός αυτός αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της δικαιότητας Αυτού του Προσώπου -που επιτελεί περισσότερο απ’όλους τα καθήκοντα αυτά-  και ότι  είναι ο ύψιστος και πιστός υφιστάμενος του  Δημιουργού (Halik) αυτού του Σύμπαντος.

Το Ένατο Στοιχείο: Εφόσον στο παρασκήνιο υπάρχει κάποιος ο Οποίος επιθυμεί να επιδείξει την εξαιρετική αριστοτεχνία και δεξιότητα Του με αυτά τα σοφά και έντεχνα φιλοτεχνήματά Του, και να παρουσιάσει τον Εαυτό Του και να γίνει αγαπητός με αυτά τα στολισμένα και διακοσμημένα άπειρα δημιουργήματα Του, και να εισπράξει ευχαριστήρια και δοξολογίες με αυτά τα εύγευστα και αξιόλογα αμέτρητα αγαθά Του και ο Οποίος αποσκοπεί και προσδοκεί προσκυνήματα και προσευχές με ευγνωμοσύνη και λατρεία απέναντι στην Επιμορφωτική και Συντηρητική Του Κυριαρχία, μέσω αυτής της Στοργικής και Ευσπλαχνικής οικουμενικής ανατροφής και επισίτισης Του -με την οποία θεία κεράσματα και τροφές έχουν ετοιμαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν ακόμη και την πιο λεπτή απόλαυση και τις πολυποίκιλες ορέξεις των στομάτων-  και ο Οποίος με την εκδήλωση της θεϊκότητας Του με δημιουργικότητα και με μεγάλες και μεγαλειώδεις εκτελέσεις και φοβερές και πάνσοφες εφαρμογές και δράσεις -όπως η αλλαγή των εποχών και η μεταβολή της νύχτας σε μέρα- απαιτεί και επιδιώκει την υπακοή, υποταγή, και την πίστη απέναντι Του, και είναι  πάλι Αυτός που επιθυμεί να δείξει τη δικαιοσύνη, την ευνομία και την ορθότητα Του πάντα προστατεύοντας την καλοσύνη και τους καλούς και εξαφανίζοντας την κακία και τους κακούς και εξοντώνοντας τους στυγνούς και τους ψεύδοντες με επουράνια χαστούκια.

Τότε βεβαίως και εξάπαντος, κοντά σ’εκείνο το αόρατο Πρόσωπο το πιο αγαπητό Του ον, και ο πιο τίμιος Του δούλος και αυτός  που υπηρετώντας  επακριβώς τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς Του, ανακάλυψε και έλυσε το αίνιγμα και το μυστήριο της δημιουργίας του Σύμπαντος, και αυτός που πάντοτε ενεργούσε στο όνομα Του Δημιουργού (Halik) του-και από αυτόν ζητούσε βοήθεια και επίτευξη και αξιώθηκε από πλευράς Του με βοήθεια και επιτυχία- θα είναι το Πρόσωπο εκείνο που ονομάζεται Μουχάμμεντ ο Κορεΐσιος (Σ.Α.Ου).

Επίσης είπε (ο ταξιδιώτης) στην σύνεσή του: Δεδομένου ότι αυτές οι προαναφερθείσες εννέα πραγματικότητες αποδεικνύουν και μαρτυρούν την πιστότητα αυτού του Προσώπου, σαφώς και Αυτός ο άνθρωπος είναι πηγή τιμής της ανθρωπότητας, και επαξίως Τον αποκαλούν «Φάχρ-ι Άλεμ» δηλαδή «Καμάρι του Κόσμου» και «Σερέφ-ι Μπέν-ι Άντεμ» δηλαδή «Τιμή των παιδιών του Αδάμ». Και το ευσπλαχνικό και στοργικό (Rahmani) διάταγμα  που υπάρχει στα χέρια Του και είναι το Θαυματουργό Κήρυγμα του Κουρ’αν, και ότι το μεγαλείο της πνευματικής  Του ηγεμονίας έχει κατακτήσει το μισό της γης και η προσωπική Του τελειότητα και τα υψηλά του χαρακτηριστικά όλα αυτά δείχνουν ότι, το  σπουδαιότερο πρόσωπο σ’αυτόν τον κόσμο είναι το Πρόσωπο Αυτό, και ο πιο αξιόλογος λόγος περί του Δημιουργού (Halik)μας είναι ο δικός Του.

Να λοιπόν, έλα και δες ότι: Η βάση όλων των ισχυρισμών και ο σκοπός όλης της ζωής Του θαυμάσιου Αυτού Προσώπου είναι -στηριζόμενος στη δύναμη των εκατοντάδων κατάφωρων απόλυτων θαυμάτων Του και στις χιλιάδες υψηλές και ουσιώδεις πραγματικότητες της θρησκείας Του-  να δείξει, να τεκμηριώσει και να προσμαρτυρήσει την ύπαρξη του Αλλάχ, ο οποίος είναι ο Vacib’ul Vucud, δηλαδή η Θεία Οντότητα Του  είναι άκρως απαραίτητη και η ανυπαρξία Του είναι απολύτως αδιανόητη  και την Θεία Ενότητά Του, τις ιδιότητες και τα τους τίτλους Του, και συνεπώς να διακηρύξει Αυτόν τον Vacib’ul Vucud Αλλάχ.

Άρα, ένας πνευματικός ήλιος αυτού του σύμπαντος και η λαμπρότατη ένδειξη του Δημιουργού (Halik) μας είναι το Πρόσωπο Αυτό που τον αποκαλούν Χαμπιπουλλάχ -δηλαδή Ο πιο Αγαπημένος Δούλος του Αλλάχ- και την προσμαρτηρία και διακήρυξη Του οποίου επαληθεύουν, εγκρίνουν και συνυπογράφουν τρεις μεγάλες ομοφωνίες, οι οποίες ούτε έχουν παραπλανηθεί αλλά ούτε και παραπλανούν.

Η Πρώτη Ομοφωνία: Είναι η ομόφωνη έγκριση της ευλογημένης με το πνευματικό φως κοινότητος η οποία είναι ξακουστεί στον κόσμο με το όνομα, “Οικογένεια και Απόγονοι Του Μουχαμμέντ” (Άλ-ι Μουχαμμέντ), Αλεΐχι-ς Σαλλάτου Ουεσελλάμ, (Είθε η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ να είναι μαζί του) και η οποία εμπεριέχει χιλιάδες μεγάλους αγίους και μέγιστους πνευματικούς πόλους και καθοδηγητές της εποχής τους (Αktab) που κατέχουν οξύτατες βλέψεις ώστε διεισδύουν ακόμα και στους άγνωστους και αόρατους κόσμους και έχουν γνώσεις περί αυτούς. Όπως ένας από αυτούς είναι ο Γκάβς-ι Άζαμ Κ.Σ (Gavs-ı Âzam K.S) ο οποίος αγνάντευε τον Ύψιστο Ουράνιο Θρόνο του Αλλάχ (Arş-ı Azam) από τη γη και τη μεγαλειώδη μορφή του Εξοχότατου Αρχάγγελου Ισραφίλ (Χερουβίμ), και επίσης όπως ο Εξοχότατος Αλή (Ρ.Α: Είθε ο Αλλάχ να είναι ευχαριστημένος από αυτόν), ο οποίος έχει δηλώσει ως εξής: «Ακόμα και αν ανοίξει η κουρτίνα του αγνώστου (δηλ. η κουρτίνα που αποκρύπτει από την όραση μας τους πνευματικούς κόσμους) η πίστη μου δεν θα επαυξηθεί»

Η Δεύτερη Ομοφωνία: Είναι η ομόφωνη έγκριση και συμφωνία της κοινότητος των ακολούθων Του, η ξακουστοί στον κόσμο με το όνομα Σαχαμπέ, που με ισχυρή πίστη θυσίασαν την ζωή, την περιουσία, τον πατέρα και τη φυλή τους,  και  ενώ ήταν μια νομαδική φυλή και βρίσκονταν σε ένα ακαλλιέργητο περιβάλλον  -μακριά από την κοινωνική ζωή, τις πολιτικές ιδέες, χωρίς βιβλίο και μέσα στη σκωτείνια του μεσοδιαστήματος [Το διάστημα μεταξύ του Εξοχότατου Προφήτη Ίσα, (Ιησού) (Αλέϊ-χίς Σαλάμ - Η ειρήνη του Αλλάχ μαζί του.) και του Εξοχότατου Προφήτη Μουχάμμεντ (Σάλλελλαχου Αλεïχί Ουεσελλέμ . Είθε η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ μαζί του.)] -έγιναν όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα δάσκαλοι και πρωτοστάτες  στους πιο πολιτισμένους και μορφωμένους και προηγμένους στην κοινωνική και πολιτική ζωή λαούς και πολιτείες. Και ως διπλωμάτες και δίκαιοι κυρίαρχοι  διακυβέρνησαν  από την ανατολή ως τη δύση και καθιερώνοντάς το σε όλη τη γη.

Η Τρίτη Ομοφωνία: Η εύρυθμη έγκριση σε βαθμό απόλυτης τεκμηριωμένης γνώσης της μεγάλης κοινότητας της ΟυμμάςΤου, η οποία αποτελείται από χιλιάδες μέλη σε κάθε αιώνα, και μέσα στην οποία ανατρέφονται αναρίθμητοι ειδήμονες, εμβριθής και διερευνόντες επιστήμονες και δραστηριοποιούνται σε διάφορα επιτηδεύματα και προηγούνται με ευφυΐα σε κάθε επιστήμη. Συμπερασματικά έγκρινε (ο ταξιδιώτης) και κατέληξε στο ότι, η προσμαρτυρία Αυτού του Προσώπου για την Ενότητα, δεν είναι προσωπική και μικρή αλλά μάλλον οικουμενική και μεγάλη και ακλόνητη. Και είναι μια τέτοια προσμαρτυρία και διακήρυξη ώστε όλοι οι δαίμονες και αν συγκεντρωθούν δε μπορούν να εναντιωθούν και να αντισταθούν σε αυτήν.

Και να λοιπόν ο φιλοξενούμενος της γης, ο ταξιδιώτης της ζωής, ο περιηγητής της υφηλίου είχε ταξιδέψει μαζί με την σύνεσή Του στην Εποχή της Ευτυχίας και ως μια σύντομη ένδειξη του μαθήματος που πήρε από το εκπαιδευτήριο εκείνο το οποίο διασκορπίζει το πνευματικό φως, έχει εκφραστεί στο Δέκατο Έκτο Επίπεδο της Πρώτης Εξέχουσας Θέσης ως εξής:

لاَاِلَهَاِلاَّاللهُالْوَاجِبُالْوُجُودِالَّذِىدَلَّعَلَىوُجُوبِوُجُودهِفِىوَحْدَتِهِفَخْرُالْعَالَمِوَشَرَفُنَوْعِبَنِىآدَمَبِعَظَمَةِسَلْطَنَةِقُرْآنِهِوَحِشْمَةِوُسْعَةِدِينِهِوَكَثْرَةِكَمَالاَتِهِوَعُلْوِيَّةِاَخْلاَقِهِحَتَّىبِتَصْدِيقِاَعْدَائِهِ

وَكَذَاشَهِدَوَبَرْهَنَبِقُوَّةِمِأَتِمُعْجِزَاتِهِالظَّاهِرَةِالْبَاهِرَةِالْمُصَدِّقَةِالْمُصَدَّقَةِوَبِقُوَّةِآلاَفِحَقَائِقِدِينِهِالسَّاطِعَةِالْقَاطِعَةِبِاِجْمَاعِآلِهِذَوِىاْلاَنْوَارِوَبِاِتِّفَاقِاَصْحَابِهِذَوِىاْلاَبْصَارِوَبِتَوَافُقِمُحَقِّقِىاُمَّتِهِذَوِىالْبَرَاهِينِوَالْبَصَائِرِالنَّوَّارَةِ

Έπειτα, αυτός ο ακούραστος και αχόρταγος περιηγητής ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι ο σκοπός αυτής της ζωής και η ζωή της ζωής είναι η πίστη, είπε στην δικιά του καρδιά:

«Πρέπει να απευθυνθούμε για να μάθουμε τι λέει η βίβλος που ονομάζεται Το Κουρ’άν με το Θαυματουργό Κήρυγμα (Kur’an-ı Muciz-ul Beyan)  η οποία αποκαλείται ως ο λόγος και η ομιλία  Αυτουνού που αναζητούμε, και είναι η πιο διάσημη, η πιο λαμπρή και κυρίαρχη στον κόσμο, και προκαλεί κάθε αιώνα όλους όσους δεν υποτάσσονται σε αυτήν. Ωστόσο πρέπει καταρχήν να εξακριβώσουμε ότι αυτή η βίβλος όντως είναι η βίβλος του Δημιουργού (Halik) μας.» και έτσι ξεκίνησε την έρευνα του.

Για το λόγο ότι, ο  ταξιδιώτης βρίσκεται σε αυτήν την εποχή, καταρχήν μελέτησε τα εκατόν τριάντα δοκίμια του Ρισαλέ-ι Νουρ, τα οποία είναι απαυγάσματα της πνευματικής θαυματουργικότητας του Κουρ’άν, και είδε ότι είναι ευφυολογήματα, φώτα, και ουσιαστικές ερμηνείες των εδαφίων του Φουρκάν -δηλαδή του Κουρ’άν που  ξεχωρίζει την αλήθεια από το λάθος. Και παρόλο που το Ρισαλέ-ι Νουρ με έναν αγωνιστικό τρόπο διαδίδει παντού τις αλήθειες του Κουρ’άν σε έναν τόσο πεισματώδη  και αθεϊστικό αιώνα, και το γεγονός ότι κανένας δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει, μας αποδεικνύει ότι ο δάσκαλος, η πηγή, το έρεισμα,  και ο ήλιος του Ρισαλέ-ι Νούρ που είναι το Κουρ’άν, είναι επ’ ουράνιο και δεν είναι λόγος ανθρώπινος. Επιπλέον, ο Εικοστός Πέμπτος Λόγος  και το τέλος της Δέκατης Ένατης Επιστολής είναι ένα τεκμήριο από τα εκατοντάδες του Ρισαλέ-ι Νουρ περί του Κουρ’άν, και έχουν αποδείξει με έναν τόσο ισχυρό τρόπο την θαυματουργικότητα του Κουρ’άν από σαράντα πτυχές, που όποιος τα έχει δει, όχι να τα κατακρίνει και να διαμαρτυρηθεί, αλλά αντιθέτως, μένοντας ενθουσιασμένος με τις αποδείξεις τους, τα έχει εκτιμήσει και τα έχει επαινέσει.

Παραπέμποντας στα συγκεκριμένα δοκίμια του Ρισαλέ-ι Νούρ, την θαυματουργική πλευρά και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το Κουρ’άν είναι ο Αληθής Λόγος του Αλλάχ, επισήμανε με μια σύντομη αναφορά σε μερικά σημεία τα οποία παρουσιάζουν τη μεγαλειότητα του Κουρ’άν.

Πρώτο Σημείο: Όπως το Κουρ’άν με όλη του την θαυματουργικότητα, και με όλες του τις πραγματικότητες που στοιχειοθετούν την ορθότητα του, είναι ένα θαύμα του Μουχαμμέντ Αλεΐχι-ς Σαλλάτου Ουεσελλάμ, (Είθε η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ να είναι μαζί του), έτσι ακριβώς και ο ίδιος ο Μουχαμμέντ Αλεΐχι-ς Σαλλάτου Ουεσελλάμ, (Είθε η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ να είναι μαζί του) με όλα Του τα θαύματα, με τα στοιχεία της προφητείας Του, και με την τελειότητα της γνώσης Του, είναι ένα θαύμα του Κουρ’άν, και ένα ακράδαντο στοιχείο ότι το Κουρ’άν είναι ο Αληθής Λόγος του Αλλάχ.

Δεύτερο Σημείο: Το Κουρ’άν, σε αυτόν τον κόσμο, μαζί με το γεγονός ότι έχει  μεταβάλλει την κοινωνική ζωή με έναν τόσο φωτεινό, ευτυχές και αληθινό τρόπο, έχει επίσης μεταρρυθμίσει, έχει διατηρήσει και έχει διαχειριστεί τα πάθη (nafs) και τις καρδιές, τις ψυχές και τα μυαλά των ανθρώπων -στην προσωπική, στην κοινωνική, και στην πολιτική τους ζωή-  έτσι που εδώ και δεκατέσσερις αιώνες τα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι εδάφια του -που με έναν απόλυτο σεβασμό, διαβάζονται κάθε λεπτό τουλάχιστον πάνω από εκατό εκατομμύρια γλώσσες ανθρώπων- ανατρέφουν τους ανθρώπους, καθαρίζουν τα πάθη (nafs) τους, εξαγνίζουν τις καρδιές τους, δίνουν εξέλιξη και πρόοδο στις ψυχές τους, κατεύθυνση και φως στα μυαλά τους, και ζωή και ευτυχία στις ζωές τους. Τότε και ασφαλώς δεν υπάρχει όμοιο του Κουρ’άν, και είναι όντως ένα θαύμα αξιοθαύμαστο και εξαιρετικό.

Τρίτο Σημείο: Το Κουρ’άν, από την εποχή του μέχρι και σήμερα έχει παρουσιάσει μια τέτοια ευγλωττία και ρητορική, που έχει υποβαθμίσει τις πιο διάσημες χρυσογραμμένες ωδές των πιο διάσημων λόγιων της εποχής του, γνωστά ως Μουαλλακάτ-ι Σεμπά [τα εφτά πιο αρεστά ποιήματα των Αράβων ποιητών του προ-Ισλαμικού παγανισμού που ήταν κρεμασμένα στην Καάμπα] σε τέτοιο βαθμό που η κόρη του Λεμπίτ καθώς ξεκρέμαζε το ποίημα του πατέρα της είπε: «Αυτό δεν έχει πλέον καμία αξία απέναντι στα εδάφια του Κουρ’άν».

Επίσης ένας βεδουίνος λόγιος με το που άκουσε για πρώτη φορά το εδάφιο فَاصْدَعْبِمَاتُؤْمَرُ πήρε στάση προσκυνήματος. Του είπανε:

«Έγινες Μουσουλμάνος;»

Και αυτός τους απάντησε:

«Όχι, προσκύνησα την έκφραση και ευγλωττία αυτού του εδαφίου»

Και επίσης από τους μεγαλοφυείς ειδήμονες της ρητορικής γνώσης όπως ο Αμπντούλκαχίρ-ι Τζουρτζανί, ο Σεκκακί, ο Ζεμαχσερί και χιλιάδες ειδήμονες ιμάμηδες και επιστήμονες λόγοι, σύμφωνοι και ομόφωνοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «Η ευγλωττία και ρητορική του Κουρ’άν ξεπερνά τις δυνατότητες της ανθρωπότητας, είναι ασύλληπτη».

Και ξεκινώντας από την εποχή του, προκαλεί συνέχεια σε διαμάχη τους αλαζονικούς, και εγωιστές λόγιους με έναν υποβαθμιστικό και προσβλητικό τρόπο προς την ευγλωττία και υπερηφάνεια τους, λέγοντας τους: «Ή φέρτε και παρουσιάστε ένα έργο όμοιο με μια σούρα του Κουρ’άν, ή αλλιώς καταδεχτείτε τη συμφορά και τη χυδαιότητα και σε αυτόν τον κόσμο και στο υπερπέραν». Και παρά την ανακοίνωση και πρόσκληση σε αντιπαράθεση φέρνοντας μια όμοια σούρα, οι πείσμονες λόγιοι της εποχής εγκαταλείποντας αυτόν τον σύντομο τρόπο της διαμάχης και επιλέγοντας τον μακρόχρονο τρόπο του πολέμου -διακινδυνεύοντας τις ζωές και τα υπάρχοντα τους- μας αποδεικνύουν ότι ο σύντομος τρόπος της αντιπαράθεσης δεν είναι εφικτός.

Και τα εκατομμύρια βιβλία που έχουν γραφτεί και γράφονται στην Αραβική γλώσσα -εξελισσόμενα ολοένα και περισσότερο με τη συσσώρευση των συλλογισμών είτε από φίλους του Κουρ’άν οι οποίοι με ζήλο προσπαθούν να μιμηθούν και να μοιάσουν στο Κουρ’άν, είτε από εχθρούς του οι οποίοι με σκοπό επίκρισης κάνουν αντιπαραθέσεις -από την εποχή του Κουρ’άν, βρίσκονται σε κυκλοφορία. Το γεγονός ότι κανένα από αυτά δεν μπορεί να το φτάσει και ότι ακόμα και ο πιο απλός αναγνώστης που θα τα διαβάσει θα πει: «Το Κουρ’άν δεν μοιάζει σε κανένα από αυτά και ούτε είναι στο επίπεδο τους. Ή είναι κατώτερο από αυτά, ή είναι υπεράνω όλων αυτών». Το να είναι κατώτερο από όλα τα άλλα είναι κάτι το οποίο κανένας στον κόσμο, κανένας αρνησίθεος, μα ούτε και κανένας ανόητος δεν μπορεί να ισχυριστεί. Άρα λοιπόν το αξίωμα της ευγλωττίας και ρητορικής που κατέχει είναι υπεράνω όλων των υπολοίπων.

Εν τούτοις, κάποιος ο οποίος διάβασε το εδάφιο, سَبَّحَ ِللهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِείπε: «Εγώ δεν μπορώ να δω τη θαυμάσια ευγλωττία και ρητορική που ισχυρίζονται σε αυτό το εδάφιο.»

Του είπανε: «Τότε πήγαινε και εσύ όπως αυτός ο περιηγητής σε εκείνη την εποχή και άκου το εκεί.»

Και αυτός φαντάστηκε τον εαυτό του εκεί πριν την εποχή του Κουρ’άν και είδε ότι, ο κόσμος των υπάρξεων, άψυχος, ασυνείδητος και άσκοπος,  βρίσκεται σε μια αθλιότητα σκότους, μέσα σε ένα έρημο και απέραντο σύμπαν, σε μια ασταθής και μάταιη γη. Και ξαφνικά, καθώς άκουσε από τη γλώσσα του Κουρ’άν αυτό το εδάφιο, είδε ότι:

Αυτό το εδάφιο, έχει ξεσκεπάσει μια τέτοια κουρτίνα και έχει διαφωτίσει το σύμπαν και το πρόσωπο της γης με έναν τέτοιο τρόπο, που η προ-αιώνια και αέναη διακήρυξη αυτού του εδαφίου, διδάσκει τα στοιχισμένα κατά αιώνες ενσυνείδητα όντα και τους δείχνει πως, αυτό το σύμπαν είναι σαν ένα μεγάλο τέμενος μέσα στο οποίο καταρχήν ο ουρανός και η γη, και όλα τα όντα, βρίσκονται σε μια κατάσταση ικανοποίησης και ολβιότητας και κατ’ αυτό τον τρόπο  μνημονεύουν και απαγγέλνουν επαίνους ζωντανούς, με ευθυμία και αρμονία σαν ένα ανειλημμένο καθήκον. Και έτσι, απολαμβάνοντας τον βαθμό της ευγλωττίας  αυτού του εδαφίου, και συγκρίνοντας τα υπόλοιπα εδάφια με αυτό, αντιλήφθηκε -μία μόνο από τις χιλιάδες εμβρίθειες- το πώς το Κουρ’άν  με την μελωδία  της ιδιάζουσας ευγλωττίας της, περιτυλίγοντας τη μισή γη και το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας, διατηρεί εδώ και δεκατέσσερις αιώνες ακατάπαυστα την εξοχότατη κυριαρχία της με μια τέλεια αξιοπρέπεια.

Τέταρτο Σημείο: Το Κουρ’άν έχει παρουσιάσει μια τέτοια ερασμιότητα, που -ενώ η διαρκής επανάληψη ακόμα και του πιο ευχάριστου πράγματος προκαλεί ανία- αυτοί που το διαβάζουν εκτός από το ότι δεν νιώθουν κάποια ανία, αντιθέτως, με τη συνεχή  ανάγνωση του Κουρ’άν  -για τους ανθρώπους που οι καρδιές τους δεν έχουν σαπίσει και η τέρψη τους δεν έχει διαφθαρεί-  επαυξάνεται η ερασμιότητα του. Και τούτο είναι τόσο αναμφισβήτητο που έχει γίνει από παλιά ένα πασίγνωστο ρητό.

Και έχει παρουσιάσει μια τέτοια φρεσκάδα, νεανικότητα, ακμαιότητα και εκπληκτικότητα, που ενώ έχει διανύσει δεκατέσσερις αιώνες και με μεγάλη ευκολία έχει μπει στα χέρια του καθενός, διατηρεί τη φρεσκάδα του σαν να έχει αποσταλεί  πρόσφατα. Ο εκάστοτε αιώνας το έχει θεωρήσει και το έχει αποδεχτεί σαν μια φρέσκια ομιλία  προς αυτόν. Και παρόλο που η εκάστοτε ομάδα των επιστημόνων για να επωφελούνται πάντα από αυτό το φέρουν τις περισσότερες φορές μαζί τους, και παρόλο που ακολουθούν και συμβαδίζουν  με το εκφραστικό του ύφος, το Κουρ’άν, διατηρεί επακριβώς την εκπληκτικότητα της ευγλωττίας στο ύφος του.

Το Πέμπτο Σημείο: Η μία πτέρυγα του Κουρ’άν βρίσκεται στο παρελθόν και η άλλη στο μέλλον. Όπως η ρίζα και το ένα του φτερό είναι οι ομόφωνα διακηρυγμένες αλήθειες των  προηγούμενων προφητών -τις οποίες το Κουρ’άν εγκρίνει και επικυρώνει και οι οποίοι με τη σειρά τους μέσω της γλώσσας των γεγονότων εγκρίνουν με αρμονία το Κουρ’άν-  έτσι και όλοι οι καρποί του  που έχουν λάβει ζωή από αυτό -όπως οι  Άγιοι και ειδήμονες Όσιοι- μαζί με τις έμβιες  ωριμότητες  τους, αποδεικνύουν το πόσο ζωτικό, εύφορο, και πηγή αλήθειας είναι το ευλογημένο τους δέντρο και επιπλέον όλοι οι δίκαιοι δρόμοι των αγίων που διαμορφώνονται και ζουν υπό την προστασία του δεύτερου φτερού (του Κουρ’άν), και όλες οι αληθείς επιστήμες του Ισλάμ, μαρτυρούν ότι το Κουρ’άν είναι η ίδια η αλήθεια, είναι η συγκέντρωση των πραγματικοτήτων, και είναι αξιοθαύμαστο ως προς την  ασύγκριτη του περιεκτικότητα.

Το Έκτο Σημείο: Οι έξι πλευρές του Κουρ’άν είναι φωτισμένες και δείχνουν την πιστότητα και την δικαιοσύνη του.

Ναι, στην κάτω του πλευρά οι στύλοι των αμετάκλητων στοιχείων και αναμφισβήτητων αποδείξεων, στην πάνω πλευρά οι λάμψεις των επικυρωμένων θαυμάτων, στην μπροστινή πλευρά ο στόχος και τα χαρίσματα της ευτυχίας και των δύο κόσμων, στην πίσω πλευρά η στήριξη του στις πραγματικότητες των επουράνιων αποκαλύψεων, στην δεξιά πλευρά του η στοιχειοθετημένη επιβεβαίωση των αμέτρητων ορθών διανοουμένων, και στην αριστερή πλευρά οι εξαιρετικές ικανοποιήσεις, και η ειλικρινής προσέλκυση και υποταγή των τίμιων καρδιών και αγνών συνειδήσεων, όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το Κουρ’άν είναι ένα αξιοθαύμαστο, ακλόνητο και απαραβίαστο επουράνιο κάστρο στη γη.  Έτσι επίσης, το ότι ο λόγος του είναι η ίδια η δικαιοσύνη, και αξιοπιστία, και ότι δεν είναι λόγος ανθρώπινος και ούτε ψευδής, προσυπογράφεται  καταρχήν από τον Νομέα και Διοικητή (Mutasarrıf) αυτού του σύμπαντος -ο Οποίος πάντα  παρουσιάζει την ωραιότητα,  προστατεύει το καλό και το έντιμο, και  εξοντώνει και εξαλείφει τους απατεώνες και συκοφάντες και αυτές αποτελούν θεσπισμένες αρχές των ενεργειών Του-  και εγκρίνεται πάλι από τον Ίδιο με το που δίνει στο Κουρ’άν το πιο αποδεκτό, το πιο υψηλό, το πιο σοφό αξίωμα σεβασμού και  επίτευξης στον κόσμο. Επίσης, η πηγή του Ισλάμ και ο διερμηνέας του Κουρ’άν Αλεΐχι-ς Σαλλάτου Ουεσελλάμ, (Είθε η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ να είναι μαζί του), με την  πίστη και το σέβας Του  που κατέχει προς το Κουρ’άν περισσότερο από κάθε άλλον, και με την κατάσταση που βρίσκεται και μοιάζει με τον ύπνο εν ώρα της Αποκάλυψης, και με το ότι κανένας από τους υπόλοιπους λόγους δεν μπορεί να το προφτάσει μα και ούτε καν να του μοιάσει, και μαζί με όλα αυτά παρόλο που είναι αναλφάβητος, η αναμφισβήτητη και έμπιστη δήλωσή Του περί των άγνωστων γεγονότων βάση του Κουρ’άν -περί του παρελθόντος και του μέλλοντος και τα πραγματικά γεγονότα της δημιουργίας, και δεδομένο ότι δεν παρατηρείται η παραμικρή κατάσταση απάτης ή ψεύδους υπό τα πολύ προσεκτικά βλέμματα που Τον παρακολουθούν, και η ακράδαντη πίστη και έγκριση Του προς το κάθε διάταγμα του Κουρ’άν, με όλη του τη δύναμη, και το γεγονός ότι δεν Τον ταράζει απολύτως τίποτα, είναι μια υπογραφή στην πραγματικότητα ότι το Κουρ’άν είναι επ’ ουράνιο, δίκαιο και ο ιερός λόγος του Πολυεύσπλαχνου Δημιουργού (Halık-ı Rahim) του.

Επίσης, το στοιχείο ότι, το ένα πέμπτο των ανθρώπων, ίσως και μια μεγαλύτερη πλειονότητα έχουν μια προσηλωμένη και θεοσεβούμενη σχέση με το Κουρ’άν που βρίσκεται μπροστά τους, και το ακούνε με μια αγάπη και λατρεία προς την αλήθεια, και επίσης -με την μαρτυρία των πολλών πνευματικών ενδείξεων,  γεγονότων και ανακαλύψεων- ότι εν ώρα της ανάγνωσης του, τα τζιν, οι άγγελοι, και τα πνεύματα περιστρεφόμενοι συγκεντρώνονται γύρω του, είναι μια υπογραφή η οποία τεκμηριώνει το φαινόμενο ότι το Κουρ’άν είναι δεκτό σε όλο το σύμπαν και κατέχει το ύψιστο αξίωμα.

Και το φαινόμενο ότι, σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου γένους -από τον πιο ανόητο και αγράμματο μέχρι και τον πιο έξυπνο και επιστήμονα- ο καθένας λαμβάνει το απόλυτο μερίδιο του από το μάθημα του Κουρ’άν, και κατανοεί ακόμα και τις πιο βαθιές αλήθειες, και παράλληλα ότι όλες οι ομάδες των ερευνητών, και εκατοντάδες θετικές και Ισλαμικές επιστήμες -και ιδιαίτερα οι μεγάλοι ερμηνευτές και οδηγοί (Müctehid) της επουράνιας ύψιστης Νομοθεσίας (Şeriat-ı Kübra), και οι ειδήμονες ερευνητές  της μεθοδικότητας της θρησκείας και του λόγου (Kelam)- εξορύσσουν όλες τις ανάγκες και απαντήσεις τους από το Κουρ’άν, είναι μια βεβαίωση και υπογραφή ότι το Κουρ’άν είναι η εστία του δικαίου και το ορυχείο της αλήθειας.

Επίσης, οι πιο προχωρημένοι στην λογοτεχνία Άραβες λογοτέχνες (που δεν έχουν ασπαστεί το Ισλάμ), ενώ μέχρι και σήμερα έχουν μια έντονη ανάγκη αντιπαραβολής  αποφεύγουν να παρουσιάσουν ένα αντίστοιχο μιας μόνο σούρας από πλευράς ευγλωττίας και ρητορικής, -η οποία είναι η μία από τις εφτά θαυματουργές πτυχές του Κουρ’άν- και επίσης η ταπεινή παρασιώπηση όλων των διάσημων λογοτεχνών και των μεγαλοφυών επιστημόνων μέχρι και σήμερα -οι οποίοι θα επιθυμούσαν τη φήμη επιτυχαίνοντας την αντιπαραβολή- και η ανημποριά τους στο να αντισταθούν σε  οποιαδήποτε θαυματουργή πτυχή του Κουρ’άν, είναι μια βεβαίωση και υπογραφή ότι το Κουρ’άν είναι ένα θαύμα και πέραν των δυνατοτήτων της  ανθρωπότητας.

Ναι, η ευγλωττία, η μεγαλοπρέπεια και αξία ενός λόγου αναδεικνύεται  αναλόγως με το «Από ποιόν προέρχεται, σε ποιόν απευθύνεται, και ποιος είναι ο σκοπός του;». Επομένως, βάση αυτού του κριτηρίου, όμοιο του Κουρ’άν δεν μπορεί να υπάρξει, και ούτε είναι εφικτός ο συναγωνισμός μαζί του. Διότι, το Κουρ’άν είναι η προσφώνηση και η ομιλία του Επιμορφωτή, Συντηρητή (Rab) και Δημιουργού (Halık) όλων των κόσμων, είναι ο λόγος που σε καμία  περίπτωση δεν περιέχει το παραμικρό στοιχείο μίμησης και προσποίησης. Και στην αποστολή του έχει ως συνομιλητή τον πιο ξακουστό και διάσημο όλης της ανθρωπότητας -τον  εκλεκτό αντιπρόσωπο όχι μόνο όλων των ανθρώπων αλλά και όλων των δημιουργημάτων- η δύναμη και η ευρύτητα της πίστης του Οποίου έχει αποστάξει  το μέγα Ισλάμ και έχει ανυψώσει Τον ιδιοκτήτη του στο υψηλότατο πνευματικό αξίωμα το Καμπ-ι Καβσέϊν [Το υψηλότερο και κοντινότερο σημείο ενώπιον του Ύψιστου Αλλάχ. Ο Προφήτης στο Μιράτς έχει ιδωθεί αυτοπροσώπως με τον Ύψιστο Αλλάχ σε αυτή τη θέση.] όπου και έχει τιμηθεί με την αποκαλυπτική συνομιλία του Αέναου και Τέλειου, άνευ κάθε ανάγκης Αλλάχ (Samedani).  Επίσης,  γνωστοποιεί και εξηγεί τα θέματα περί της ευτυχίας και των δύο κόσμων, τα συμπεράσματα της δημιουργίας του Σύμπαντος, και τα θέματα που αφορούν τους θείους σκοπούς του Επιμορφωτή, Συντηρητή (Rab) και όλες τις αλήθειες του Ισλάμ που φέρει αυτή η υψηλότατη και ευρύτατη πίστη του συνομιλητή Του, και επιπλέον παρουσιάζει και εκθέτει σαν ένας χάρτης, ένα ρολόι, μια κατοικία το κάθε σημείο αυτού του μέγα σύμπαντος και με αυτόν τον τρόπο κοινοποιεί και διδάσκει τον Καλλιτέχνη του, ώστε αναμφίβολα μας αποδεικνύει ότι όμοιο αυτού του Θαυματουργού Κηρύγματος του Κουρ’άν είναι αδύνατον να υπάρχει και ο βαθμός της ευγλωττίας και ρητορικής του είναι ασυναγώνιστος.

Επιπλέον, χιλιάδες μεγαλοφυείς διερευνητές και επιστήμονες, ειδήμονες που ερμηνεύουν το Κουρ’άν, στις ερμηνεύσεις τους περί του Κουρ’άν που έχει συντάξει ο καθένας -από τις οποίες μερικές είναι τριάντα με σαράντα ακόμα και εβδομήντα τόμους- έχουν διατυπώσει με αποδείξεις και στοιχεία, τις  αμέτρητες αρετές, τα ευφυολογήματα, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα μυστήρια και τα μεγάλα νοήματα που υπάρχουν στο Κουρ’άν, και έχουν φανερώσει και τεκμηριώσει   πολλά και διάφορα είδη ζητημάτων και ειδοποιήσεων  περί του αγνώστου  που παρατηρούνται στο Κουρ’άν.  Και  ιδιαίτερα το Ρισαλέ-ι Νουρ έχει αποδείξει  με ακράδαντα στοιχεία στο κάθε ένα βιβλίο του -από τα εκατόν τριάντα- μία από τις αρετές, και ένα από τα ευφυολογήματα του Κουρ’άν.  Συγκεκριμένα το Δοκίμιο Περί της Θαυματουργικότητας του Κουρ’άν, το Δεύτερο Επίπεδο του Εικοστού Λόγου που εξορύσσει από το Κουρ’άν την αναφορά στα θαυμάσια επιτεύγματα του πολιτισμού όπως το τρένο και το αεροπλάνο,  η Πρώτη Ακτίνα γνωστή ως Αναφορές Του Κουρ’άν όπου  γνωστοποιούνται  τα σημεία των εδαφίων που αναφέρονται  στον ηλεκτρισμό και ταυτόχρονα στο Ρισαλέ-ι Νουρ, Τα Οχτώ Σημεία στα οποία παρουσιάζονται  μέσω των οχτώ μικρών δοκιμίων το πόσο εύτακτα, αινιγματικά και πολυσήμαντα είναι το καθένα από τα γράμματα του Κουρ’άν,  και επίσης ένα σύντομο δοκίμιο  που αποδεικνύει με πέντε πτυχές το θαύμα που βρίσκεται στο τελευταίο εδάφιο της σούρα Ελ-Φάτχ όσον αφορά  τις προφητείες περί του αγνώστου. Ως εκ τούτου το γεγονός ότι το κάθε τμήμα του Ρισαλέ-ι Νούρ καταδεικνύει μια αλήθεια και ένα από τα ιερά φώτα του Κουρ’άν είναι μια ακόμη υπογραφή στο ότι δεν υπάρχει όμοιο του Κουρ’άν, και στο ότι είναι ένα θαύμα και είναι θεσπέσιο, και ότι είναι η γλώσσα του άγνωστου κόσμου σε τούτο τον ορατό και απτό κόσμο των μαρτυριών, και είναι ο λόγος του Παντογνώστη του απαξάπαντος Αγνώστου (Allâm-ül Guyub).

Έτσι λοιπόν, ο ταξιδιώτης  κατάλαβε ότι λόγω αυτών των προαναφερόμενων αρετών και υπέροχων γνωρισμάτων  του Κουρ’άν -τα οποία έχουν διατυπωθεί στα έξι σημεία, με έξι πλευρές, σε έξι επίπεδα-  η υψηλότατη  φωτιστική κυριαρχία του και η υπερήφανη μεγαλοπρεπής άγια βασιλεία του, που φωτίζοντας τα πρόσωπα των αιώνων συνεχίζει με απόλυτη σεβασμιότητα να καταυγάζει  την επιφάνεια ακόμη και της γης εδώ και χίλια τριακόσια χρόνια. Και επίσης λόγω αυτών των υπέροχων γνωρισμάτων του, το κάθε γράμμα του Κουρ’άν, παρέχει τουλάχιστον δέκα αμοιβές (σαβάμπ), δέκα επιβραβεύσεις και δέκα αιώνιους καρπούς -και μάλιστα το εκάστοτε γράμμα κάποιων εδαφίων και κάποιων σούρα παρέχουν εκατό, και χίλιους και ακόμα περισσότερους καρπούς- και για το λόγω ότι  έχει αποκτήσει τέτοια άγια προνόμια το ιερό φως, η αμοιβή, και η αξία του κάθε γράμματός του στις άγιες στιγμές ανυψώνεται από δέκα σε εκατοντάδες. Αντιλαμβανόμενος όλα αυτά γύρισε και είπε στην καρδιά του:                 

«Να λοιπόν, ένα τέτοιο Κουρ’άν που η κάθε πλευρά του είναι ένα θαύμα -με την ένωση των σούρα, με την ομοφωνία των εδαφίων, με την αντιστοιχία των μυστηρίων και φώτων του, με την συμφωνία των καρπών και των έργων του- έχει προσμαρτυρήσει και αποδείξει με ακράδαντα στοιχεία και με έναν τέτοιο τρόπο την ύπαρξη, την μοναδικότητα, τις θείες ιδιότητες και τα ονόματα του Αλλάχ, -η ύπαρξη του Οποίου είναι άκρως απαραίτητη και η ανυπαρξία Του είναι απολύτως αδιανόητη (Vacib’ül Vücud)- που οι άπειρες μαρτυρίες όλων των πιστών αποστάζουν από αυτήν την μαρτυρία.»   

Έτσι λοιπόν, μέσω του μαθήματος περί της ενότητας και μοναδικότητας και πίστης που έλαβε αυτός ο ταξιδιώτης από το Κουρ’άν, και ως μια σύντομη αναφορά, στο Δέκατο Έβδομο Επίπεδο της Πρώτης Εξέχουσας Θέσης έχει εκφραστεί τοεξής:

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ اَلْوَاحِدُ اْلاَحَدُ  الَّذِى دَلَّ عَلَى وُجُوبِ وُجُودهِ فِى وَحْدَتِهِ الْقُرْآنُ الْمُعْجِزُ الْبَيَانِ اَلْمَقْبُولُ الْمَرْغُوبُ ِلاَجْنَاسِ الْمَلَكِ وَ اْلاِنْسِ وَ الْجَانِّ ااَلْمَقْرُوءُ كُلُّ آيَاتِهِ فِى كُلِّ دَقِيقَةٍ بِكَمَالِ اْلاِحْتِرَامِ بِاَلْسِنَةِ مِأَتِ مِلْيُونٍ مِنْ نَوْعِ اْلاِنْسَانِ الدَّائِمُ سَلْطَنَتَهُ الْقُدْسِيَّةُ عَلَى اَقْطَارِ اْلاَرْضِ وَ اْلاَكْوَانِ وَ عَلَى وُجوُهِ اْلاَعْصَارِ وَالزَّمَانِ وَ الْجَارِى حَاكِمِيَّتُهُ الْمَعْنَوِيَّةُ النُّورَانِيَّةُ عَلَى نِصْفِ اْلاَرْضِ وَ خُمْسِ الْبَشَرِ فِى اَرْبَعَةَ عَشَرَ عَصْرًا بِكَمَالِ اْلاِحْتِشَامِ ..

وَكَذَا شَهِدَ وَبَرْهَنَ بِاِجْمَاعِ سُوَرِهِ الْقُدْسِيَّةِ السَّمَاوِيَّةِ

وَبِاِتِّفَاقِ آيَاتِهِ النُّورَانِيَّةِ اْلاِلَهِيَّةِ وَ بِتَوَافُقِ اَسْرَارِهِ وَ اَنْوَارِهِ

وَبِتَطَابُقِ حَقَائِقِهِ وَثَمَرَاتِهِ وَآثَارِهِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعَيَانِ

Έπειτα, έχοντας κατανοήσει αυτός ο προαναφερόμενος καλεσμένος και περιηγητής της ζωής ότι, η πίστη είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο του ανθρώπου, το οποίο παρέχει στον φτωχό αυτό άνθρωπο όχι ένα προσωρινό χωράφι, μια στέγη, αλλά ολόκληρο το σύμπαν και μια αιώνια περιουσία όση όλη η γη, και φανερώνει επίσης στον θνητό αυτό άνθρωπο τα εφόδια μιας αιώνιας ζωής, και ότι η πίστη διασώζει αυτόν τον απεγνωσμένο άνθρωπο που αναμένει ανήμπορος μπροστά στην κρεμάλα του θανάτου, και του ανοίγει το θησαυρό της αιώνιας ευτυχίας, είπε στον εαυτό του:

«Άντε λοιπόν, εμπρός! Για να κατακτήσουμε άλλο ένα επίπεδο από τα άπειρα επίπεδα της πίστης, πρέπει να απευθυνθούμε στο σύνολο του σύμπαντος και να δώσουμε προσοχή σε αυτά που λέει, έτσι ώστε να τελειοποιήσουμε και να φωταγωγήσουμε κιόλας τα μαθήματα που έχουμε λάβει από τα θεμέλια στοιχεία και μέλη του.» και έτσι με το τηλεσκόπιο ευρέος φάσματος που έλαβε από το Κουρ’άν επισκόπησε και είδε ότι: 

Αυτό το σύμπαν είναι τόσο τακτοποιημένο  και πολυσήμαντο ώστε μας παρουσιάζεται σε μορφή ένυλης βίβλου του Υπερτέλειου (Subhan), σαν ένα ενσώματο Κουρ’άν του Απόλυτου Επιμορφωτή και Συντηρητή όλων των δημιουργημάτων (Rab), σαν ένα τέλεια διακοσμημένο παλάτι του Αέναου Αλλάχ (Samed),  και σαν μια τέλεια διαμορφωμένη πόλη του Πολυεύσπλαχνου (Rahman). Η αδιάλειπτη και ομαδική  εμφάνιση και εξαφάνιση και  η σοφότατη και πολυσήμαντη αλλαγή και μετατροπή όλων των κεφαλαίων, εδαφίων, και λέξεων, ακόμα και των γραμμάτων, των τμημάτων, των σημείων, των σελίδων, και σειρών αυτής της βίβλου κάθε στιγμή, μας δηλώνουν ξεκάθαρα Τον Έναν και Μόνο Παντογνώστη (Alîm-iKülli Şey), Τον Έναν και Μόνο Παντοδύναμο (Kadîr-iKülli Şey), Τον Έναν και Μόνο Απόλυτο Ταξινομητή (Μusannıf), Τον Παντεπόπτη και Γνώστη των σχέσεων μεταξύ όλων των υπάρξεων, Τον Έναν και Μόνο Διακοσμητή και Κάτοχο Μεγαλείου Δύναμης (Nakkaş-ı Zülcelal), και την ύπαρξη και οντότητα του Ενός και μόνο Απόλυτου και Ιδανικού Γραφέα (Kâtib-i Zülkemal). Και επίσης, με όλα τα βασικά στοιχεία και τα είδη, τα τμήματα και τα μέλη, με τους κατοίκους και τα αποσπάσματα, με όλα τα έσοδα και όλες τις δαπάνες, και με όλες τις ευεργετικές αλλαγές και εμβριθείς μετατροπές που εκτελούνται σε αυτά, ομόφωνα μας ανακοινώνει αυτή η βίβλος την ύπαρξη και οντότητα του Ενός και Μοναδικού Εξοχότατου Μάστορα και Απαράμιλλου Πλάστη (Sani), ο οποίος διενεργεί με μια ατελείωτη δύναμη και με μια απέραντη σοφία. Και επιπλέων οι μαρτυρίες δύο υψηλών και περιεκτικών πραγματικοτήτων -ομόλογων με την μεγαλειότητα του σύμπαντος-  επιβεβαιώνουν αυτήν την μέγα μαρτυρία του Σύμπαντος.

Η Πρώτη Πραγματικότητα: Είναι οι πραγματικότητες της «Δημιουργίας εκ του μη όντος, (Hudus και της «Δημιουργίας εκ των δυνατοτήτων (İmkan τις οποίες έχουν αντιληφτεί και έχουν αποδείξει με άπειρα τεκμήρια οι ειδήμονες επιστήμονες, Μεθοδολόγοι της θρησκείας, της επιστήμης του Λόγου (Kelam) και της φιλοσοφίας του Ισλάμ. Αυτοί έχουν δηλώσει το εξής:

«Εφόσον όλα στον κόσμο υφίστανται μια αλλαγή και μια μετατροπή, τότε το κάθε τι, βεβαίως και είναι παροδικό, πλασμένο και δεν μπορεί να είναι άναρχο. Εφόσον είναι μετά-πλασμένο τότε υπάρχει κάποιος Πλάστης (Sani) που το πλάθει. Και εφόσον, στην υπόσταση  όλων των πραγμάτων εάν δεν υφίσταται οποιαδήποτε αιτία για την ύπαρξη ή ανυπαρξία του, [η ύπαρξη και η ανυπαρξία του] είναι ίσα . βεβαίως και δεν μπορεί να είναι αναγκαίο μα ούτε και προαιώνιο. Και εφόσον έχει αποδειχτεί με ακράδαντα στοιχειά ότι η αλληλο-κατασκευή των πραγμάτων μέσω μεταβίβασης και διαδοχής είναι αδύνατη, αδιανόητη και δεισιδαίμων. Επομένως, χρήζει να υπάρχει η οντότητα ενός τέτοιου Vacib’ül Vücud [η οντότητα του Αλλάχ, η οποία είναι άκρως απαραίτητη και υποχρεωτική και η ανυπαρξία Του είναι απολύτως αδιανόητη] που όμοια αυτής της οντότητας να είναι αδύνατη, αντίστοιχη αυτής της οντότητας να είναι αδιανόητη και εκτός αυτής της οντότητας τα πάντα να είναι δυνατά και πλάσματά Του.                       

Ναι, η πραγματικότητα της «Δημιουργίας εκ του μη όντος, (Hudus)» εμπερικλείει όλο το σύμπαν. Τα περισσότερα είναι ορατά με το μάτι, και κάποια είναι ορατά με το νου. Διότι, κάθε χρόνο το φθινόπωρο, πεθαίνει ένας τέτοιος κόσμος μπροστά στα μάτια μας, στον οποίο εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικά είδη φυτών και μικρά ζώα-που με το κάθε μέλος του κάθε είδους που περιέχουν είναι σαν ένα μικρό σύμπαν του εαυτού τους- πεθαίνουν μαζί με αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, είναι ένας τόσο προγραμματισμένος και εύτακτος θάνατος, έτσι ώστε πριν πεθάνουν, αφήνουν κάθε άνοιξη στη θέση τους, τα σπόρια, τα σπέρματα και τα ωάρια -τα οποία ως θαύματα της ευσπλαχνίας και σοφίας της δύναμης και της γνώσης επιτελούν ως αφορμή της ανάστασης και της αναγέννησης- και δίνουν στα χέρια τους το βιβλίο των πρακτικών, όπου αναφέρονται τα προγράμματα και καθήκοντα που έχουν διαπράξει, και  υπό την προστασία και σοφία Του Χαφίζ-ι Ζουλτζελάλ (Hafiz-ι Zülcelal: Ο Σωτήρ, Ο Σώζων Διαφυλάττων,  Προφυλάττων  και Κάτοχος Μεγαλείου Δύναμης Αλλάχ) τα εμπιστεύονται σε Αυτόν και ύστερα αποβιώνουν. Και την εποχή της άνοιξης, αυτά τα νεκρά δέντρα και οι ρίζες και κάποια ζωάκια ξαναζωντανεύουν όπως ακριβώς ήταν, εκδηλώνοντας  εκατοντάδες χιλιάδες δείγματα, υποδείξεις και αποδείξεις της μεγάλης ανάστασης. Και ακόμη  για κάποια από αυτά πλάθονται στη θέση τους ακριβή αντίγραφα και όμοια τους  και ζωοποιούνται. Και σαν να διαλαλούν, διαδίδουν τις σελίδες των πράξεων και των καθηκόντων που επιτέλεσαν οι υπάρξεις της προηγούμενης άνοιξης, παρουσιάζοντάς μας ένα υπόδειγμα του εδαφίου:  وَاِذَاالصُّحُفُنُشِرَتْ

Και από γενικής απόψεως, κάθε φθινόπωρο και άνοιξη ένας μεγάλος κόσμος πεθαίνει και ένας νέος κόσμος έρχεται στην ύπαρξη. Και αυτός ο θάνατος και  η «Δημιουργία εκ του μη όντος (Hudus)» διαδραματίζεται τόσο τέλεια, και οι θάνατοι και οι «Δημιουργίες εκ του μη όντος (Hudus)» τόσων πολλών ειδών πραγματοποιούνται με μια τόσο άρτια ευταξία και ισορροπία, λες και αυτή η γη  είναι ένας ξενώνας όπου τα έμβια σύμπαντα, και οι ταξιδευτές κόσμοι, και οι μετακινούμενοι πλανήτες προσέρχονται σε αυτό, τελούν τα καθήκοντα τους και έπειτα αποχωρούν.        

Να λοιπόν, η απέραντη σοφία, η άπειρη δύναμη και η απαραίτητη ύπαρξη ενός Κατόχου Μεγαλείου Δύναμης (Zât-ı Zülcelal) -ο Οποίος δημιουργώντας και επανα-δημιουργώντας τόσους ζωντανούς πλανήτες και εντεταλμένους  κόσμους με απόλυτη γνώση και σοφία, με σταθερότητα, ισορροπία, τάξη και οργάνωση, και ο Οποίος με παντοδυναμία τα μεταχειρίζεται και στοργικά τα διορίζει σε Θείους Επιμορφωτικούς (Rabbanî) σκοπούς, σε Θεϊκές προθέσεις, και σε Ευσπλαχνικές (Rahmanî) υπηρεσίες- είναι τόσο εμφανή στα μάτια του νου, σαν τον ήλιο. Κλείνουμε το θέμα της «Δημιουργίας εκ του μη όντος, (Hudus)» παραπέμποντάςτο στο Ρισαλέ-ι Νούρ και στα βιβλία των επιστημόνων της επιστήμης του Λόγου (Kelam).

Όσον αφορά την πραγματικότητα της «Δημιουργίας εκ των δυνατοτήτων (İmkan)», και αυτή εξίσου έχει εμπερικλείσει και κατακτήσει όλο το σύμπαν. Διότι, παρατηρούμε ότι, τα πάντα, -είτε βρίσκονται ολικά είτε μερικά, είτε  μεγάλα είτε μικρά, από το έδαφος μέχρι τα υπέρτατα ουράνια, από το μικρότερο μόριο μέχρι τους πλανήτες, η κάθε ύπαρξη- αποστέλλονται σε αυτή τη γη με μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, με μια συγκεκριμένη μορφή, με εκλεκτά χαρακτηριστικά, με ουσιώδη γνωρίσματα, με  σοφές ιδιότητες, και ευεργετικά προσόντα.

 Ωστόσο, το ότι σε αυτήν την αποκλειστική προσωπικότητα και ουσία παρέχεται αυτή η ιδιαιτερότητα μέσα από άπειρες δυνατότητες… το ότι τους ενδύεται αυτή η συγκεκριμένη, διακοσμημένη και κατάλληλη μορφή μέσα από τις δυνατότητες και πιθανότητες που αριθμούν όσο και το σύνολο των μορφών… και το ότι παραχωρείται προνομιακά η αντάξια προσωπικότητα σε αυτήν την ύπαρξη η οποία βρίσκεται σε συνεχή αναταραχή μέσα στις δυνατότητες που είναι όσο ο αριθμός των μελών του είδους του… και το ότι τοποθετούνται σε αυτό το έργο τέχνης -το οποίο βρίσκεται αδιαμόρφωτο και αβέβαιο μέσα σε έναν αριθμό δυνατοτήτων και πιθανοτήτων όσο και ο αριθμός των βαθμίδων και των ειδών  όλων των επιθέτων-αυτά τα αποκλειστικά, κατάλληλα και ευεργετικά  γνωρίσματα… και επίσης, από την άποψη  ότι είναι πιθανόν να βρίσκεται σε άπειρους δρόμους και τρόπους όμως το ότι διατίθεται και εφοδιάζεται αυτό το έκπληκτο, ζαλισμένο, και άσκοπομέσα σε άπειρες δυνατότητες και πιθανότητες δημιούργημα, με αυτές τις σοφές ιδιότητες και τα ευεργετικά προσόντα... και βέβαια μας επιβεβαιώνουν και αποδεικνύουν και μας επισημαίνουν την απαραίτητη Θεία Οντότητα Του  Vacib’ul Vucud. Και είναι Αυτός ο οποίος  παραχωρεί, επιλέγει, διορίζει και δημιουργεί, μέσα από το σύνολο των δυνατοτήτων είτε  ολικά είτε μερικά, όσες είναι και οι πιθανότητες των προαναφερόμενων ουσιών, προσωπικοτήτων, προσόψεων και μορφών, γνωρισμάτων και καταστάσεων. Και επίσης, μαρτυρούν, αποδεικνύουν και μας παρουσιάζουν, την απέραντη δύναμη, την απεριόριστη σοφία Αυτουνού, και ότι τίποτα και καμία κατάσταση δεν μπορεί να κρυφτεί από Αυτόν, και ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι δύσκολο για Αυτόν, και ότι ακόμα και το μεγαλύτερο πράγμα για Αυτόν είναι εύκολο όσο και το μικρότερο, και ότι η δημιουργία μιας άνοιξης Του είναι εύκολη όσο η δημιουργία ενός δέντρου και η δημιουργία ενός δέντρου εύκολη όσο και ο σπόρος του δέντρου.  Ναι, και όλα αυτά προέρχονται από την πραγματικότητα της «Δημιουργίας εκ των δυνατοτήτων (İmkan)», και αποτελούν το ένα φτερό της μεγάλης αυτής μαρτυρίας του σύμπαντος.                                             

Επειδή, η μαρτυρία του σύμπαντος μαζί με τα δύο φτερά και τις δύο πραγματικότητες του έχουν ολοκληρωτικά αποδειχτεί και εξηγηθεί στα τμήματα του Ρισαλέ-ι Νουρ ιδιαιτέρα στον Εικοστό Δεύτερο και Τριακοστό Δεύτερο Λόγο και στην Τριακοστή Τρίτη Επιστολή παραπέμποντας αυτό το μεγάλο θέμα σε αυτά το συντομεύουμε εδώ και το διακόπτουμε.        

Η Δεύτερη Πραγματικότητα της υπέρτατης και οικουμενικής μαρτυρίας που προέρχεται από το σύνολο του σύμπαντος και αποδεικνύει το δεύτερο φτερό:

Παρατηρείται μια πραγματικότητα αλληλεγγύης που είναι άκρως υπεράνω των δυνατοτήτων των υπάρξεων, οι οποίες μέσα στις συνεχείς ταραζόμενες αλλαγές και μετατροπές, προσπαθούν να φροντίσουν τα σώματα και την υπηρεσία τους, και ιδιαιτέρα τα έμβια όντα που προσπαθούν να προστατέψουν τη ζωή τους και να εκτελέσουν το καθήκον τους.

Για παράδειγμα, η αρωγή των συστατικών προς τα έμβια όντα, ιδιαίτερα η ώθηση των σύννεφων για τη λύτρωση των φυτών, η ώθηση των φυτών για τη βοήθεια των ζώων, και η ώθηση των ζώων για τη βοήθεια των ανθρώπων, ακόμη  η εκροή του γάλακτος από τα στήθη για τη σίτιση των νεογέννητων, που λες και προέρχεται από τη λίμνη του παραδείσου (Κevser), και η χορήγηση  πολλών αναγκών και εφοδίων -τα οποία είναι υπεράνω των δυνατοτήτων των έμβιων όντων- από απρόσμενα μέρη στα χέρια τους, ακόμα και η προώθηση των σωματιδίων διατροφής στην επισκευή των κυττάρων του σώματος, και αρκετά πολλά παραδείγματα της πραγματικότητας της αλληλεγγύης μας παρουσιάζουν ξεκάθαρα και άμεσα -μέσω αυτής της Επιμορφωτικής και Συντηρητικής (Rabbanî) καθυπόταξης και της Πολυεύσπλαχνης (Rahmanî) μεταχείρισης- τη στοργική και επιμορφωτική κυρίαρχη διαχείριση αυτού του σύμπαντος σαν ένα παλάτι, εκ μέρους του  Κύριου Επιμορφωτή και Συντηρητή (Rabb-ül Âlemîn) των Κόσμων.                                      

Ναι, η αμοιβαία αυτή στοργή και η συνειδητή στάση που παρουσιάζουν αυτοί οι άψυχοι, ασυνείδητοι, και άστοργοι βοηθοί και βέβαια ωθούνται σε αυτή την αλληλεγγύη με τη διάταξη της δύναμης και ευσπλαχνίας του Ενός Απόλυτου Πολυεύσπλαχνου (Rahîm), Πάνσοφου (Hakîm) και Κύριου κατόχου Μεγαλείου Δύναμης Επιμορφωτή και Συντηρητή (Rabb-i Zülcelal).     

Να λοιπόν, αυτή η οικουμενική αλληλεγγύη που υφίσταται στο σύμπαν, αυτή η γενική ισορροπία και σταθερότητα και η ολική διαφύλαξη που διαδραματίζεται με απόλυτη ευταξία -από τους πλανήτες μέχρι και τα μέλη, τα όργανα και τα σωματίδια των σωμάτων των έμβιων όντων- η διακόσμηση που απλώνεται από το έναστρο πρόσωπο των ουρανών  στο στολισμένο πρόσωπο της γης, μέχρι και το κομψό πρόσωπο των λουλουδιών, επίσης η οργάνωση  που κυριαρχεί από τους γαλαξίες μέχρι το ηλιακό σύστημα και από το καλαμπόκι μέχρι και τα φρούτα όπως το ρόδι, η μεταχείριση που προσδιορίζει τα καθήκοντα του ήλιου της σελήνης και των στοιχείων των σύννεφων μέχρι και των μελισσών, τέτοιες λοιπόν μεγάλες μαρτυρίες των τόσων μεγάλων πραγματικοτήτων σχηματίζουν και αποδεικνύουν το δεύτερο φτερό της μαρτυρίας του σύμπαντος.

Εφόσον το Ρισαλέ-ι Νούρ έχει αποδείξει και έχει εξηγήσει αυτήν τη μεγάλη μαρτυρία, αρκούμαστε με αυτό το σύντομο σημείωμα.

Έτσι λοιπόν, μέσου του μαθήματος που έλαβε ο περιηγητής ταξιδιώτης από την πίστη, και ως μια σύντομη αναφορά σε αυτό, στο Δέκατο  Όγδοο Επίπεδο της Πρώτης Εξέχουσας Θέσης έχει εκφραστεί το εξής:

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الْمُمْتَنِعُ نَظِيرُهُ اَلْمُمْكِنُ كُلُّ مَاسِوَاهُ الْوَاحِدُ اْلاَحَدُ الَّذِى دَلَّ عَلَى وُجُوبِ وُجُودِهِ فِى وَحْدَتِهِ هذِهِ الْكَائِنَاتُ الْكِتَابُ الْكَبِيرُ الْمُجَسَّمُ وَالْقُرْآنُ الْجِسْمَانِىُّ الْمُعَظَّمُ وَالْقَصْرُ الْمُزَيَّنُ الْمُنَظَّمُ وَالْبَلَدُ الْمُحْتَشَمُ الْمُنْتَظَمُ بِاِجْمَاعِ سُوَرِهِ وَآيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ وَاَبْوَابِهِ وَفُصُولِهِ وَصُحُفِهِ وَسُطُورِهِ وَاِتِّفَاقِ اَرْكَانِهِ وَاَنْوَاعِهِ وَاَجْزَائِهِ وَجُزْئِيَّاتِهِ وَسَكَنَتِهِ وَمُشْتَمِلاَتِهِ وَوَارِدَاتِهِ وَمَصَارِفِهِ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ الْحُدُوثِ وَالتَّغَيُّرِ وَاْلاِمْكَانِ بِاِجْمَاعِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ عِلْمِ الْكَلاَمِ وَبِشَهَادَةِ حَقِيقَةِ تَبْدِيلِ صُورَتِهِ وَمُشْتَمِلاَتِهِ بِالْحِكْمَةِ وَاْلاِنْتِظَامِ وَتَجْدِيدِ حُرُوفِهِ وَكَلِمَاتِهِ بِالنِّظَامِ وَالْمِيزَانِ وَ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ التَّعَاوُنِ وَالتَّجَاوُبِ وَالتَّسَانُدِ وَالتَّدَاخُلِ وَالْمُوَازَنَةِ وَالْمُحَافَظَةِ فِى مَوْجُودَاتِهِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعَيَانِ

Έπειτα, είπε στην ψυχή του, αυτός ο γεμάτος με περιέργεια και παθιασμένος περιηγητής ο οποίος ήρθε στη γη και αναζητά το δημιουργό της γης, και διανύοντας τα δεκαοκτώ αυτά  επίπεδα μαρτυριών απέκτησε μια πίστη ανυψωμένη ως το θρόνο της αλήθειας. Και παράλληλα προάχθηκε  από το επίπεδο της αθέατης γνώσης, στο αξίωμα του αυτοπρόσωπου και παριστάμενου συνομιλητή αυτών  των γνώσεων.

Όπως από την αρχή της σούρα Ελ-Φατιχά μέχρι τη λέξη اِيَّاكَ [Μόνο σε εσένα…] μέσω των επαίνων και εγκωμίων που αποδίδονται αθέατα διανοίγεται  ωστόσο  μια παρουσία που εξυψώνει στο αξίωμα τουاِيَّاكَ  του  συνομιλητή, το ίδιο και εμείς λοιπόν πρέπει να αφήσουμε να αναζητάμε αθέατα στο άγνωστο, αλλά να ερωτήσουμε απευθείας Αυτόν που αναζητάμε από τον Ίδιο. Διότι, για να αναζητήσουμε τον ήλιο που μας παρουσιάζει τα πάντα, πρέπει καταρχήν να ερευνήσουμε τον ίδιο τον ήλιο. Ναι, αυτός που εκθέτει τα πάντα, εκθέτει τον εαυτό του περισσότερο από όλα. Τότε όπως γνωρίζουμε και βλέπουμε τον ήλιο μέσω των ακτινών του, έτσι ακριβώς μπορούμε να προσπαθήσουμε ανάλογα με τις επιδεξιότητες μας, να γνωρίσουμε το Δημιουργό (Hâlık) μας μέσω των Πανέμορφων Ονομάτων και ιερών γνωρισμάτων του τα οποία είναι γνωστά ως Esma-ul Husna.

Αυτός ο σκοπός περιέχει άπειρους δρόμους που περιέχουν άπειρα επίπεδα. Σε αυτό το δοκίμιο θα αναφέρουμε συνοπτικά και περιληπτικά μόνο τις δύο πραγματικότητες, -από τις πάρα πολλές και μακροσκελείς και αρκετά λεπτομερείς-  οι οποίες περιέχουν τα δύο μόνο επίπεδα αυτών των άπειρων επιπέδων.        

Η Πρώτη Πραγματικότητα: Είναι ολοφάνερα ορατό ότι μια πραγματικότητα μιας κυρίαρχης δραστηριότητας η οποία περιτυλίγει όλο το σύμπαν περιστρέφει, μεταλλάζει και ανανεώνει όλη την περιεκτική, συνεχόμενη, τέλεια τακτοποιημένη, φοβερή, ουράνια και γήινη ύπαρξη που παρατηρούμε. Και η παρουσία μιας κυρίαρχης επιμορφωτικής και συντηρητικής (Rububiyet) πραγματικότητας είναι προφανώς αισθητή μέσα σε αυτήν την πάνσοφη, από κάθε όψη, πραγματικότητα αυτής της δραστηριότητας. Και συνεπώς, η πραγματικότητα της φανέρωσης της Θεότητας μέσα σε αυτήν την κυρίαρχη επιμορφωτική και συντηρητική πραγματικότητα η οποία διασκορπίζει τη θεία ευσπλαχνία με κάθε τρόπο, είναι αναπόφευκτα κατανοητή και απαραιτήτως αντιλαμβανόμενη.             

Να λοιπόν, οι ενέργειες  ενός Πανίσχυρου Ενεργών (Fâil-i Kadîr) και τα έργα ενός Πάνσοφου Παντογνώστη (Alîm) πίσω από το πέπλο αυτής της δεσπόζουσας και σοφής ακατάπαυστης δραστηριότητας είναι τόσο αισθητή σχεδόν εμφανής.     

Επίσης, πίσω από το πέπλο αυτών των επιμορφωτικών και προγραμματισμένων διαχειρίσεων, και των έργων του Κυρίαρχου Επιμορφωτή και Συντηρητή (Rab), τα Θεία Ονόματα (Esma-ul Husna) που αντικατοπτρίζονται στα πάντα είναι  τόσο αισθητά σχεδόν αυταπόδεικτα.

Και από αυτά τα μεγαλοπρεπώς και πανέμορφα αντικατοπτριζόμενα Θεία Ονόματα και πίσω από το πέπλο αυτών, η ύπαρξη και η δράση των εφτά  ιερών θείων ιδιοτήτων (sıfât-ı seb'a-i kudsiye) είναι αντιληπτή  σε βαθμό όχι μόνο της  γνωστικής πίστης (ilmelyakîn) και αυτόπτης πίστης (aynelyakîn) αλλά και της απόλυτης εμπειρικής  πίστης (hakkalyakîn).

Επίσης, κατά τη μαρτυρία όλων των άριστων αυτών πλασμάτων, ο απειράριθμος τρόπος αντικατοπτρισμού των εν λόγω  εφτά ιερών θείων ιδιοτήτων (sıfât-ı seb'a-i kudsiye) -με ζωή, με ισχύ, με γνώση, με ακοή, με όραση, με βούληση, και με ομιλία-  ολοφάνερα, αναγκαστικά και λογικά, σαφέστερα και λαμπρότερα  ακόμα και από τον ήλιο, φανερώνουν και στον οφθαλμό της καρδιάς και εξακριβώνουν ότι… είναι  αδιαμφισβήτητη και  απολύτως σίγουρη η ύπαρξη μιας οντότητας η οποία είναι άκρως απαραίτητη και υποχρεωτική και η ανυπαρξία της είναι απολύτως αδιανόητη, γνωστή ως Vâcib-ülVücud… η ύπαρξη του Ενός και Μοναδικού Αλλάχ του οποίου η Θεία Ενότητα έχει περιτυλίξει τα πάντα και η Θεία Μοναδικότητά  Του είναι έκδηλη με έναν αποκλειστικό και ιδιάζοντα τρόπο σε κάθε μία ύπαρξη, γνωστή ως Vâhid-iEhad… η ύπαρξη ενός Ενεργού Προσώπου  που τα πάντα Τον έχουν ανάγκη ενώ Αυτός δεν έχει ανάγκη τίποτα, γνωστή ως Fâil-i Ferd-i Samed.  Διότι, ένα ωραίο και πολυσήμαντο βιβλίο και ένα τέλειο σπίτι  σαφώς και προϋποθέτουν τις ενέργειες της γραφής και της οικοδόμησης. Οι πράξεις μιας σπουδαίας γραφής και μιας τέλειας οικοδόμησης με τη σειρά τους προφανώς και εκδηλώνουν την ύπαρξη ενός συγγραφέα και ενός μάστορα. Αυτοί οι τίτλοι του συγγραφέα και του μάστορα με τη σειρά τους προφανώς και προϋποθέτουν την κατοχή της τέχνης και των ιδιοτήτων αυτών. Και αυτή η τέχνη και αυτές οι ιδιότητες βεβαίως και προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός τέτοιου ατόμου που να είναι και ο κάτοχος ιδιοτήτων και ο αριστοτέχνης, και ο κάτοχος τίτλων και ο πράττων. Όπως, μια πράξη χωρίς τον πράττοντα και ένας τίτλος χωρίς τον κάτοχο του δεν μπορούν να υφίστανται, έτσι και ένα επίτευγμα χωρίς τον ταλαντούχο και μια τέχνη χωρίς τον καλλιτέχνη δεν είναι δυνατόν να υφίσταται.        

Ναι λοιπόν, βάσει αυτής της πραγματικότητας και αρχής, αυτό το σύμπαν μαζί με όλα τα  περιεχόμενά του είναι σαν άπειρα πολυσήμαντα βιβλία και επιστολές, ατελείωτα κτίρια και παλάτια που έχουν γραφτεί με την πένα του πεπρωμένου, και έχουν οικοδομηθεί με το σκεπάρνι της δύναμης. Το κάθε ένα με χιλιάδες τρόπους και όλα μαζί με άπειρους τρόπους και κατευθύνσεις -εκδηλώνοντας τις αμέτρητες επιμορφωτικές (Rabbanî) και ευσπλαχνικές  (Rahmanî) ενέργειες και την προέλευση τους που είναι οι απέραντες αντανακλάσεις των χιλίων και ενός Θείων Ονομάτων, και τους ανυπολόγιστους καθρεπτισμούς των επτά ιερών ιδιοτήτων του Υπερτέλειου (Subhan)  που είναι η προέλευση εκείνων των πανέμορφων ονομάτων- πραγματοποιούν άπειρες μαρτυρίες  στην απαραίτητη οντότητα  και μοναδικότητά του ενός και μόνου Κύριου Κατόχου Μεγαλείου Δύναμης (Zât-ı Zülcelal). Ο οποίος είναι  άναρχος  και αιώνιος, και είναι ο κάτοχος και η πηγή των εφτά ιερών θείων ιδιοτήτων. Συνεπώς, όλο το κάλλος, η ομορφιά, η χάρη, η αξία, και η τελειότητα που βρίσκεται  σε όλες τις υπάρξεις με βεβαιότητα μαρτυρεί το ιερό κάλλος και την ιερή τελειότητα -που αρμόζει στις επιμορφωτικές και συντηρητικές ενέργειες του Κύριου (Rab), στα θεία ονόματα, στα γνωρίσματα του  Αέναου άνευ κάθε ανάγκης Αλλάχ (Samed), και στις  δραστηριότητες του Υπερτέλειου (Subhan)-  και όλα μαζί  μαρτυρούν ξεκάθαρα το ιερό κάλλος και την πληρότητα του Πανάγαθου  Αλλάχ (Zât-ı Akdes).      

Ναι λοιπόν, η πραγματικότητα της Επιμορφωτικής Κυριαρχίας (Rububiyet) που εμφανίζεται μέσα στην πραγματικότητα της δραστηριότητας, αυτοπροβάλλεται και αυτοσυστήνεται διαμέσου των εκδηλώσεων και διαχειρίσεων όπως της δημιουργίας, κατασκευής, τέχνης, και μοναδικοποίησης  που γίνεται  με γνώση και σοφία… της θείας θέλησης, μορφοποίησης, πρόνοιας, και διοίκησης που γίνεται με τέλεια ευταξία και ισορροπία… της μεταμόρφωσης, μετατροπής, αποστολής, και τελειοποίησης που γίνεται με πρόθεση και βούληση… και της σίτισης, προσφοράς, περιποίησης, και χάρης που γίνεται με στοργή και ευσπλαχνία. Ακόμα και η πραγματικότητα της φανέρωσης της Θεότητας  η οποία βρίσκεται και είναι ξεκάθαρα αισθητή μέσα  στην εμφάνιση της πραγματικότητας της Επιμορφωτικής Κυριαρχίας (Rububiyet), αυτοσυστήνεται μέσω των ευσπλαχνικών και γενναιόδωρων αντικατοπτρισμών των Πανέμορφων  Ονομάτων  (Esma-i Hüsna) και μέσω των μεγαλοπρεπών και πανώριων εκφάνσεων των εφτά ιερότατων θεϊκών ιδιοτήτων (Sıfât-ı Sübutiye) τα οποία είναι η Ζωή, η Γνώση, η Δύναμη, η Βούληση, η Ακοή, η Όραση, και ο Λόγος.

Ναι, όπως η ιδιότητα  του λόγου μας γνωστοποιεί μέσω των αποκαλύψεων και εμπνεύσεων τον Πανάγαθο Αλλάχ (Zât-ı Akdes), έτσι και η ιδιότητα της δύναμης μέσω των καλλιτεχνικών έργων που είναι οι υλοποιημένες λέξεις μας δηλώνει τον Πανάγαθο Αλλάχ (Zât-ı Akdes), και παρουσιάζοντας το σύμπαν απ’ άκρου εις άκρον ως ένα ενσώματο Furkan (δηλαδή το Κουρ’άν που ξεχωρίζει το αληθές από το ψέμα), χαρακτηρίζει και περιγράφει τον Παντοδύναμο και Κάτοχο Μεγαλείου. 

 Έτσι το ίδιο και η ιδιότητα της γνώσης, μέσω των απειράριθμων σοφών, εύτακτων και ισορροπημένων έργων τέχνης πλασμάτων, και μέσω των απειράριθμων  όντων που με γνώση διοικούνται, φροντίζονται, διακοσμούνται και διαχωρίζονται, γνωστοποιεί τον Μοναδικό κάτοχο της ιδιότητάς του που είναι ο Πανάγαθος Αλλάχ.

 Όσο για την ιδιότητα  της ζωής, όλα τα έργα τέχνης που εκδηλώνουν τη δύναμη, και όλες οι εύτακτες, σοφές, ισορροπημένες και διακοσμημένες μορφές και όλες οι καταστάσεις που εκδηλώνουν την ύπαρξη της γνώσης, και όλα τα τεκμήρια που εκδηλώνουν τις υπόλοιπες ιδιότητες, μαζί με όλα τα τεκμήρια της ιδιότητας της ζωής, όπως αποδεικνύουν και επαληθεύουν την ιδιότητα της ζωής, έτσι και η ίδια η ζωή μαζί με όλα εκείνα τα τεκμήρια, παρουσιάζοντας ως μάρτυρες όλα τα έμβια όντα -τα οποία είναι καθρέπτες αυτών των τεκμηρίων-  ανακοινώνει τον Αέναο Υπάρχων και Ζωοδότη Αλλάχ  (Zat-ı Hayy-ı Kayyum). Και μετατρέπει το σύμπαν σε έναν υπέρτατο καθρέπτη που αποτελείται από αμέτρητους καθρέπτες οι οποίοι μεταβάλλονται συνεχώς και ανανεώνονται για να φανερώνουν απ’ άκρου εις άκρον κάθε στιγμή τις φρέσκιες και διαφορετικές αντανακλάσεις και τα κεντήματα. Καταυτόν τον τρόπο, και οι ιδιότητες της οράσεως, της ακοής, της βούλησης και του λόγου, το κάθε ένα -όσο ένα σύμπαν- ανακοινώνει και γνωστοποιεί τον Πανάγαθο Αλλάχ (Zât-ı Akdes).

Επιπλέον, καθώς αυτές οι ιδιότητες στοιχειοθετούν την ύπαρξητου Κατόχου Μεγαλείου Δύναμης (Zât-ı Zülcelal), έτσι και ξεκάθαρα αποδεικνύουν την ύπαρξη της ζωής, ότι είναι αληθινή και ότι αυτός ο Κάτοχος είναι Ζωντανός και εν-ζωή. Διότι, η γνώση είναι σημάδι ζωής, η ακοή ένδειξη ζωής, η όραση ανήκει στους ζώντες, η βούληση μπορεί να υφίσταται μόνο μέσω της ζωής, η προαιρετική εξουσία βρίσκεται μόνο στους ζωντανούς, και ο λόγος είναι ενέργεια των συνειδητών ζωντανών.

Να λοιπόν, από αυτά τα σημεία είναι πλέον κατανοητό ότι, η ιδιότητα της ζωής διακατέχει αποδείξεις και εμπεριέχει στοιχεία όσο εφτά φορές το σύμπαν -που εκδηλώνουν τη δικιά της  ύπαρξη και την ύπαρξη του κατόχου της ιδιότητάς της-  έτσι που έχει γίνει η βάση και η πηγή όλων των ιδιοτήτων, και έχει αποτελέσει το έρεισμα και το επίκεντρο του Υψίστου  Ονόματος του Αλλάχ (İsm-i Azam). Για το λόγο ότι το Ρισαλέ-ι Νουρ έχει αποδείξει και έχει εξηγήσει αυτήν την πρώτη πραγματικότητα με ισχυρά τεκμήρια, αρκούμαστε προς το παρόν με αυτήν την προαναφερόμενη σταγόνα από το πέλαγος αυτής της πραγματικότητας.

Η Δεύτερη Πραγματικότητα: Είναι η θεία ομιλία που προέρχεται από την ιερή ιδιότητα του Λόγου. Βάσει του μυστηρίου του εδαφίου:

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى

Ο θείος λόγος είναι ατελείωτος. Το πιο φανερό στοιχείο της ύπαρξης ενός ατόμου είναι η ομιλία του. Άρα αυτή η πραγματικότητα με ατελείωτες μορφές αποδεικνύει την ύπαρξη του  Προ-Αιώνιου Ομιλητή (Mütekellim-i Ezelî). Για το λόγο ότι αυτή η πραγματικότητα έχει εξηγηθεί με δύο ισχυρές μαρτυρίες σχετικά με τις Αποκαλύψεις και εμπνεύσεις στο Δέκατο Τέταρτο και Δέκατο Πέμπτο Επίπεδο αυτού του δοκιμίου, και με μια ευρεία  μαρτυρία  σχετικά με τις επουράνιες άγιες γραφές και βίβλους στο Δέκατο  Επίπεδο, και με μία εξίσου λαμπρή  και περιεκτική μαρτυρία σχετικά με το Θαυματουργό Κήρυγμα του Κουρ΄αν στο Δέκατο Έβδομο Επίπεδο, παραπέμπουμε τις περιγραφές και τις μαρτυρίες αυτής της πραγματικότητας σε εκείνα τα επίπεδα. Και καθώς φαίνεται  τα πνευματικά φώτα  και τα μυστήρια που  εκφράζει  τούτο το  θαυμάσιο εδάφιο

شَهِدَ اللَّهُ اَنَّهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ وَاْلمَلَئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-το οποίο με έναν θαυματουργό τρόπο ανακοινώνει τη συγκεκριμένη   πραγματικότητα και καταθέτει τη μαρτυρία της μαζί με τις μαρτυρίες των υπόλοιπων πραγματικοτήτων-  έχουν  ικανοποιήσει και έχουν γεμίσει τον ταξιδιώτη μας ώστε δεν προχώρησε παραπάνω. Έτσι λοιπόν,διαμέσου του μαθήματος που έλαβε ο  ταξιδιώτης από αυτό το ιερό επίπεδο, και ως μια σύντομη αναφορά σε αυτό στο Δέκατο Ένατο Επίπεδο της Πρώτης Εξέχουσας Θέσης έχει εκφραστεί ως εξής:

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الْوَاحِدُ اْلاَحَدُ لَهُ اْلاَسْمَاءُ لْحُسْنَى وَ لَهُ الصَّفَاتُ الْعُلْيَا وَ لَهُ الْمَثَلُ اْلاَعْلَى اَلَّذِى دَلَّ عَلَى وُجُوبِ وُجُودِهِ فِى وَحْدَتِهِ اَلذَّاتُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ بِاِجْمَاعِ جَمِيعِ صِفَاتِهِ الْقُدْسِيَّةِ الْمُحِيطَةِ وَ جَمِيعِ اَسْمَائِهِ الْحُسْنَى اَلْمُتَجَلِّيَّةِ بِاِتِّفَاقِ جَمِيعِ شُؤُنَاتِهِ وَ اَفْعَالِهِ الْمُتَصَرِّفَةِ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ حَقِيقَةِ تَبَارُزِ اْلاُلُوهِيَّةِ فِى تَظَاهُرِ الرُّبُوبِيَّةِ فِى دَوَامِ اْلفَعَّالِيَّةِ الْمُسْتَولِيَةِ بِفِعْلِ اْلاِيجَادِ وَ الْخَلْقِ وَ الصُّنْعِ وَاْلاِبْدَاعِ بِاِرَادَةٍ وَ قُدْرَةٍ وَ بِفِعْلِ التَّقْدِيرِ وَ التَّصْوِيرِ وَ التَّدْبِيرِ وَ التَّدْوِيرِ بِاِخْتِيَارٍ وَ حِكْمَةٍ وَ بِفِعْلِ التَّصْرِيفِ وَ التَّنْظِيمِ وَ الْمُحَافَظَةِ وَ اْلاِدَارَةِ وَ اْلاِعَاشَةِ بِقَصْدٍ وَ رَحْمَةٍ وَ بِكَمَالِ اْلاِنْتِظَامِ وَ الْمُوَازَنَةِ وَ بِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ اَسْرَارِ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ اَنَّهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ وَالْمَلئِكَةِ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η κάθε μία από τις πραγματικότητες οι οποίες μαρτυρούν και διακηρύττουν στα παραπάνω Δεκαεννέα Επίπεδα, και  Πρώτη Ενότητα της προαναφερθείσας Δεύτερης Εξέχουσας Θέσης, όπως αποδεικνύουν την απαραίτητη οντότητα του Αλλάχ μέσω της επαλήθευσης και της ύπαρξης τους, έτσι και μέσω της ολότητας και ευρύτητάς τους αποδεικνύουν την Θεία Ενότητα (Vahdet)και τη Θεία Μοναδικότητά (Ehadiyet) Του. Ωστόσο στην αρχή, από την άποψη ότι αποδεικνύουν ξεκάθαρα την ύπαρξη Tου, έχουν απαριθμηθεί “τα στοιχεία της  απαραίτητης Θείας Οντότητας  Του (Vacib- ul Vucud)”.

Ενώ στην  ακολουθούσα Δεύτερη Ενότητα της Δεύτερης Εξέχουσας Θέσης στην αρχή αποδεικνύεται σαφέστατα η Ενότητα  -και μέσα σε αυτήν η ύπαρξη-  και για αυτό το γνώρισμά της επονομάζεται Οι Αποδείξεις της Θείας Ενάδας (Tevhid). Στην ουσία όμως και οι δύο επιβεβαιώνουν και τις δύο. Η διαφορά αυτών των δύο ενοτήτων είναι ότι στην Πρώτη Ενότητα έχει επαναληφθεί η φράσηبِشَهَادَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ حَقِيقَةِ  [δηλαδή …με την ευρύτατη μαρτυρία της πραγματικότητας …],  ενώ στην Δεύτερη Ενότηταως αναφορά στην εμφάνιση σε βαθμό αυτόπτης μαρτυρίας της Θείας Ενότητας έχει επαναληφτεί η φράσηبِمُشَاهَدَةِ عَظَمَةِ اِحَاطَةِ     حَقِيقَةِ [δηλαδή ..βλέποντας την ευρύτητα της πραγματικότητας..]

Είχα σκοπό να εξηγήσω τα επίπεδα της ακολουθούσας Δεύτερης Ενότητας όπως τα επίπεδα της Πρώτης Ενότητας, όμως οι δυσχέρειες κάποιων καταστάσεων με έχουν αναγκάσει να τα περιορίσω και να τα συνοψίσω. Παραπέμπουμε λοιπόν την επάξια εξήγησή τους στο Ρισαλέ-ι Νούρ.    

 

İlanlar
Said Nursi Kimdir?
Said Nursi Kimdir?

Said Nursi hakkında kısa bilgiler

Risale-i Nur Nedir?
Risale-i Nur Nedir?

Risale-i Nur hakkında kısa bilgiler