Τι είναι το Ρισαλέ-ι Νουρ;Σχετικά Θέματα
Τι Είναι το Ρισαλέ-ι Νουρ;
Μερικές Σταγόνες από τον Ωκεανό της Συλλογής του Ρισαλέ-ι Νουρ
Ορισμέςνες από τις Χιλιάδες των Συστατικών Επιστολών
Η Συλλογή Ρισαλέ-ι Νουρ


risaleinur-2.png
Τι Είναι Το  Ρισαλέ-ι  Νούρ
(ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ)

Ο Μπεντιουζζαμάν αντιλήφθηκε, μια βασική αιτία της παρακμής του Ισλαμικού  κόσμου να είναι η εξασθένηση των ίδιων των θεμελίων του, με άλλα λόγια, μια εξασθένηση πίστεως στα βασικά δόγματα της Ισλαμικής θρησκευτικής πίστης. Αυτό, σε συνδυασμό με τις πρωτοφανείς επιθέσεις στα θεμέλια αυτά κατά το 19° και 20° αιώνα που πραγματοποιούσαν οι υλιστές, οι άθεοι και άλλοι στο όνομα της επιστήμης και της προόδου, τον βοήθησαν να συνειδητοποιήσει ότι άμεση και προέχουσα ανάγκη ήταν να ενδυναμώσει, ακόμη και να σώσει, την πίστη. Το αναγκαίο ήταν να εξαντλήσει όλες του τις προσπάθειες για να ανασυγκροτήσει το οικοδόμημα του Ισλάμ, την πίστη, και να αποκρούσει σε ανάλογο επίπεδο τις επιθέσεις αυτές με ένα “άυλο τζιχάντ” ή “τζιχάντ του λόγου.”

Έτσι, στην εξορία του, ο Μπεντιουζζαμάν συνέγραψε μια συλλογή έργων, το Ρισαλέ-ι Νουρ, που θα επεξηγούσε και θα ανέπτυσσε τα βασικά δόγματα της πίστεως, τις αλήθειες του Ιερού Κουρ’άν, στο σύγχρονο άνθρωπο. Μέθοδος του ήταν να αναλύει τόσο την πίστη όσο και την απιστία και να εξηγεί μέσα από ξεκάθαρα λογικά επιχειρήματα ότι όχι μόνο είναι δυνατό, ακολουθώντας τη μέθοδο του Κουρ’άν, να αποδεικνύονται  ορθολογικά όλες οι αλήθειες της πίστεως, όπως η ύπαρξη και ενότητα του Αλλάχ, η χορεία των προφητών και η εν σώματι ανάσταση, αλλά ακόμη ότι αυτές οι αλήθειες είναι η μόνη ορθολογική εξήγηση της ύπαρξης του ανθρώπου και του σύμπαντος.

Ο Μπεντιουζαμάν απεδείκνυε έτσι με τη μορφή εύκολα κατανοητών διηγημάτων, συγκρίσεων, επεξηγήσεων και λογικών αποδείξεων ότι, αντί που οι αλήθειες της θρησκείας να είναι ασύμβατες με τα ευρήματα της σύγχρονης επιστήμης, η υλιστική ερμηνεία των ευρημάτων αυτών είναι παράλογη και ανόητη. Πράγματι, ο Μπεντιουζζαμάν απέδειξε στο Ρισαλέ-ι Νουρ ότι οι συναρπαστικές ανακαλύψεις της επιστήμης για τη λειτουργία του σύμπαντος επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τις αλήθειες της θρησκείας.

Ως ο Νέος Σαΐντ, ο Μπεντιουζζαμάν βυθίστηκε στο Ιερό Κουρ’άν, ψάχνοντας κάποιο τρόπο να αφηγηθεί τις αλήθειες του στο σύγχρονο άνθρωπο. Στη Μπάρλα μέσα στην απομόνωση του άρχισε να γράφει πραγματείες επεξηγώντας και αποδεικνύοντας τις αλήθειες αυτές, διότι τώρα το ίδιο το Κουρ’άν και οι αλήθειες του δέχονταν επίθεση. Η πρώτη από αυτές ήταν σχετικά με την Ανάσταση των Νεκρών (Η Ανάσταση και το Υπερπέραν - Hashir), η οποία σε ύφος μοναδικό, αποδεικνύει την Ανάσταση του σώματος ορθολογικά, εγχείρημα στο οποίο προηγουμένως ακόμη και οι  σπουδαιότεροι λόγιοι είχαν ομολογήσει την ανικανότητα τους. Περιέγραψε τη μέθοδο που εισήγαγε σε αυτή ως αποτελούμενη από τρία στάδια πρώτα  αποδεικνύεται η ύπαρξη του Αλλάχ, και τα Ονόματα Του και τα χαρακτηριστικά Του γνωρίσματα, έπειτα «οικοδομείται» η Ανάσταση των Νεκρών πάνω σε αυτά και αποδεικνύεται.

Με τα συγγράμματα αυτά, ο Μπεντιουζζαμάν διάνοιξε ένα καινούργιο, άμεσο δρόμο στην πραγματικότητα (χακικάτ) και τη γνώση του Αλλάχ τον οποίο περιέγραψε ως την οδική αρτηρία του Ιερού Κουρ’άν και το δρόμο των Συντρόφων του Προφήτου (Σάλλελλαχου Αλεïχί Ουεσελλέμ. Η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ μαζί του.) διαμέσου του «Κληροδοτήματος της Προφητικής Ιδιότητος» η οποία χαρίζει σε όσους την ακολουθούν «πραγματική και σίγουρη πίστη». Δεν απέδωσε τα συγγράμματα στον εαυτό του, αλλά είπε ότι προήλθαν από το ίδιο το Ιερό Κουρ’άν, ότι ήταν «ακτίδες που έλαμπαν προς τα έξω, από τις αλήθειες του».

Έτσι, αντί να είναι ένα ερμηνευτικό υπόμνημα του Κουρ’άν το οποίο αναπτύσσει όλα τα εδάφια (του Ιερού Βιβλίου) παρουσιάζοντας τους άμεσους λόγους για την αποκάλυψη τους και προφανή νοήματα των λέξεων και προτάσεων, το Ρισαλέ-ι Νουρ είναι γνωστό ως «μαανεβί τεβσίρ», ή υπόμνημα που αναπτύσσει το νόημα των αληθειών του Κουρ’άν.  Διότι υπάρχουν διαφόρων ειδών ερμηνευτικά σχόλια.  Τα εδάφια  που αναπτύσσονται περισσότερο στο Ρισαλέ-ι Νουρ είναι αυτά που ασχολούνται με τις αλήθειες της πίστης, όπως τα Ονόματα του Αλλάχ και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και η Θεία δραστηριότητα μέσα στο σύμπαν, η Θεία ύπαρξη και Ενότητα, η ανάσταση, η προφητική ιδιότητα, η Θεία Αιτιότητα το πεπρωμένο και τα λατρευτικά καθήκοντα του ανθρώπου.  Ο Μπεντιουζζαμάν εξηγεί με ποιο τρόπο το Κουρ’άν απευθύνει το λόγο προς όλους τους ανθρώπους κάθε εποχής, ανάλογα με το βαθμό κατανόησης και πνευματικής τους εξέλιξης έχει ένα πρόσωπο που στρέφεται προς κάθε εποχή. Το Ρισαλέ-ι Νουρ, συνεπώς ερμηνεύει το πρόσωπο αυτό του Ιερού Κουρ’άν το οποίο είναι στραμμένο προς τον αιώνα αυτό. Θα εξετάσουμε τώρα περαιτέρω πτυχές του Ρισαλέ-ι Νουρ που σχετίζονται με αυτό το σημείο.

Σε πολυάριθμα εδάφια του, το Ιερό Κουρ’άν προσκαλεί τον άνθρωπο να παρατηρήσει το σύμπαν  και να στοχαστεί σχετικά με τη Θεία δραστηριότητα μέσα σε αυτό  ακολουθώντας ακριβώς τη μέθοδο αυτή, ο Μπεντιουζζαμάν παρέχει αποδείξεις και ερμηνείες για τις αλήθειες της πίστης.  Παρομοιάζει το σύμπαν με ένα βιβλίο, και εξηγώντας το με τον τρόπο που επιδεικνύεται  από το Ιερό Κουρ’άν, δηλαδή, «διαβάζοντας» το για το νόημα του, μαθαίνει για τα Ονόματα του Αλλάχ και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και άλλες αλήθειες της πίστης.  Σκοπός του βιβλίου είναι να περιγράψει τον Ποιητή και Πλάστη του.  Τα  όντα γίνονται αποδεικτικά στοιχεία και σημεία συγκρινόμενα προς το Δημιουργό τους. Έτσι, ένα σημαντικό στοιχείο κατά την άποψη του Ρισαλέ-ι Νουρ είναι ο στοχασμός και η περισυλλογή (τεφεκιούρ), το να «διαβάζει» κανείς τη Βίβλο του Σύμπαντος με σκοπό να αυξήσει τις γνώσεις του για τον Δημιουργό και να αποκτήσει αληθινή και συγκεκριμένη πίστη σε όλες τις πραγματικότητες της πίστης.

Ο Μπεντιουζζαμάν αποδεικνύει ότι οι αδιάσειστες αλήθειες, όπως η Θεία Ενότητα, στις οποίες κατέληξε σύμφωνα με τον τρόπο που χρησιμοποίησε είναι η μόνη ορθολογική και λογική εξήγηση του σύμπαντος, και ότι οι συγκρίσεις που κάνει με τη Νατουραλιστική και Υλιστική Φιλοσοφία οι οποίες χρησιμοποίησαν τα ευρήματα της επιστήμης σχετικά με το συμπάν για να αρνηθούν τις αλήθειες αυτές, αποδεικνύουν πως τα πλαίσια ιδεών πάνω στα οποία βασίστηκαν, όπως η αιτιοκρατία και η Φύση, είναι παράλογα και από λογικής άποψης δίχως νόημα.

Πράγματι, απέχοντας παρασάγγας από το να τις αντικρούει, ξεσκεπάζοντας την τάξη και τον τρόπο λειτουργίας του σύμπαντος, η επιστήμη  διευρύνει και εμβαθύνει  τη γνώση των αληθειών της πίστεως. Στο Ρισαλέ-ι Νουρ πολλές περιγραφές  της Θείας δραστηριότητος στο σύμπαν εξετάζονται μέσα από τα μάτια της επιστήμης, και αντανακλούν τη γνώση του Μπεντιουζζαμάν γι’αυτό.  Το Ρισαλέ-ι Νουρ αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμιά αντίφαση ή σύγκρουση μεταξύ θρησκείας και επιστήμης.

Επιπρόσθετα  όλα τα θέματα  που εξετάζονται στο Ρισαλέ-ι Νουρ εκτίθενται ως λογικά επιχειρήματα και αποδεικνύονται σύμφωνα με τη λογική. Όλες οι πλέον σημαντικές αλήθειες της πίστεως αποδεικνύονται τόσο ξεκάθαρα που ακόμα και οι άπιστοι μπορούν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα τους. Και έτσι ακόμη, εμπνευσμένες από το Ιερό Κουρ’άν, ακόμη και οι πλέον εμβριθείς και δυσπρόσιτες αλήθειες γίνονται προσιτές με τη βοήθεια παρομοιώσεων, οι οποίες τις φέρνουν κοντά στη νόηση (του ανθρώπου) σαν τηλεσκόπιο, έτσι ώστε να γίνονται άμεσα κατανοητές από τους κοινούς ανθρώπους και όσους δεν έχουν προηγούμενη γνώση των ερωτημάτων αυτών.

Άλλη μια πτυχή του Ρισαλέ-ι Νουρ που σχετίζεται με το πρόσωπο του Ιερού Κουρ’άν που είναι στραμμένο στον αιώνα αυτό, είναι ότι επεξηγεί τα πάντα από απόψεως σοφίας, δηλαδή όπως αναφέρεται πάλι πιο κάτω, εξηγεί το σκοπό του κάθε πράγματος. Εξετάζει τα πράγματα από την άποψη του Θείου Ονόματος (Ism-i Azam) του Πάνσοφου Αλλάχ.

Ακόμη, ακολουθώντας  τη μέθοδο αυτή στο Ρισαλέ-ι Νουρ, ο Μπεντιουζζαμάν  έλυσε πολλά μυστήρια της θρησκείας, όπως η ανάσταση των σωμάτων και η Θεία Αιτιότητα και η ανθρώπινη θέληση, και το αίνιγμα  της διηνεκούς δραστηριότητος στο σύμπαν και η κίνηση των μορίων, πράγμα για το οποίο προηγουμένως ο άνθρωπος στηριζόμενος στη δική του νοημοσύνη και φιλοσοφία ήταν ανίκανος (να το πράξει).

Ενώ βρισκόταν στη Μπάρλα, ο Μπεντιουζζαμάν συγκέντρωσε μαζί την Ανάσταση και το Υπερπέραν -Hashir και κομμάτια έργων του που επακολούθησαν υπό τη μορφή μιας συλλογής και της έδωσε το όνομα Sözler (Οι Λόγοι). Τους Λόγους διαδέχθηκε η Mektubat (Οι Επιστολές), μια συλλογή τριάντα-τριών επιστολών ποικίλης έκτασης της κάθε μιας εξ’ αυτών, από τον Μπεντιουζζαμάν στους μαθητές του. Και αυτήν διαδέχτηκαν η Lem’alar (Η Συλλογή των Αναλαμπών) και η Şualar (Οι Ακτίνες), που ολοκληρώθηκε το 1949. Μαζί με αυτές υπάρχουν οι τρεις συλλογές των Συμπληρωματικών Επιστολών, για κάθε ένα από τους κυριότερους τόπους εξορίας του Μπεντιουζζαμάν, την Barla Lahikası (Οι Επιστολές της Μπάρλα), Kastamonu Lahikası(Οι Επιστολές της Κασταμόνου)  και Emirdağ Lahikası(Οι Επιστολές της Εμιρντάγ).

Ο τρόπος που γράφτηκε και διεδόθη το Ρισαλέ-ι Νουρ ήταν μοναδικός, όπως και το ίδιο το έργο. Ο Μπεντιουζζαμάν υπαγόρευε με ταχύτητα σε κάποιο γραφέα, ο οποίος κατέγραφε το εν λόγω κομμάτι έργου με την ίδια ταχύτητα. O πραγματικός τρόπος συγγραφής ήταν πολύ γρήγορος. Ο Μπεντιουζζαμάν δεν είχε βιβλία στα οποία να ανατρέξει για βοήθεια και η συγγραφή θρησκευτικών έργων  φυσικά και απαγορευόταν. Γράφτηκαν όλα επομένως στα βουνά και έξω στην ύπαιθρο. Έγιναν λοιπόν χειρόγραφα αντίγραφα, τα οποία αντιγράφονταν μυστικά στα σπίτια των «μαθητών» του Ρισαλέ-ι Νουρ, όπως ονομάζονταν, και περνούσαν από χωριό σε χωριό, και μετά από πόλη σε πόλη, μέχρι που διαδόθηκαν απ’ άκρου σ’ άκρου της Τουρκίας.  Μόλις το 1946 μπόρεσαν οι μαθητές του Ρισαλέ-ι Νουρ να αποκτήσουν φωτοτυπικές μηχανές, ενώ ήταν μόλις το 1956 που διάφορα μέρη του έργου εκτυπώθηκαν σε σύγχρονα τυπογραφεία στη νέα, Λατινική, γραφή.  Ο αριθμός που έχει δοθεί για τα χειρόγραφα αντίγραφα είναι 600,000.

Μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον πιο πάνω αριθμό με ποιο τρόπο το κίνημα του Ρισαλέ-ι Νουρ διαδόθηκε  εντός των ορίων  της Τουρκίας, παρόλες τις προσπάθειες να το σταματήσουν. Μετά το 1950, η περίοδος αυτή που ο Μπεντιουζζαμάν αποκαλούσε «ο Τρίτος Σαΐντ», υπήρξε μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των μαθητών, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και εκείνους που είχαν περάσει μέσα από το σύστημα κοσμικής εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.  Την ίδια ώρα ο αριθμός των μαθητών εκτός Τουρκίας αυξήθηκε.

Εκτός από τα ίδια αυτά τα δυναμικά συγγράμματα, ένας κύριος παράγοντας της επιτυχίας του κινήματος μπορεί να αποδοθεί στην ίδια τη μέθοδο που είχε επιλέξει ο Μπεντιουζζαμάν, την οποία μπορούμε να συνοψίσουμε με δύο φράσεις: «μαανεβί τζιχάντ (Manevi Cihad)», δηλαδή, «τζιχάντ του λόγου» ή «άυλο τζιχάντ», ή «πνευματική αντιμαχία» και «θετική δράση».

Ο Μπεντιουζζαμάν θεωρούσε ως τους πραγματικούς εχθρούς αυτού του αιώνα της επιστήμης, της λογικής και του πολιτισμού να είναι ο υλισμός και ο αθεϊσμός,  και ως πηγή τους, την υλιστική φιλοσοφία. Έτσι ακριβώς τους καταπολέμησε και τους «κατατρόπωσε ολοκληρωτικά» με τις λογικές αποδείξεις του Ρισαλέ-ι Νουρ, και διαμέσου της ενδυνάμωσης της πίστης των Μουσουλμάνων και αναβιβάζοντας τη στο επίπεδο της «πραγματικής, επαληθευμένης πίστης», το Ρισαλέ-ι Νουρ έγινε ο αποτελεσματικότερος φραγμός ενάντια στη διαφθορά της κοινωνίας που προκαλούσαν οι εχθροί αυτοί. Για να είναι σε θέση να ακολουθήσει αυτή τή «πνευματική αντιμαχία», ο Μπεντιουζζαμάν επέμενε να αποφεύγουν οι μαθητές του «άμεση δράση» και οποιαδήποτε χρήση βίας. Με τη βοήθεια της «θετικής δράσης», και της διατήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η ζημιά που επροκαλείτο από τις δυνάμεις της απιστίας θα μπορούσε να «αποκατασταθεί» από τις θεραπευτικές αλήθειες του Ιερού Κουρ’άν.

ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΝΤΑΣ:

Το Ιερό Κουρ’άν απευθύνεται στις διανοητικές λειτουργίες καθώς επίσης και σε άλλες εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου. Δείχνει στον άνθρωπο το δρόμο για να εξετάσει το σύμπαν και τη λειτουργία του έτσι ώστε να διδαχθεί την αληθινή του φύση και αντικειμενικούς σκοπούς της δημιουργίας και κατά συνέπεια να μάθει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Μοναδικού Δημιουργού αλλά και τα δικά του καθήκοντα ως δημιούργημα.
Αυτή, λοιπόν, είναι η μέθοδος που ο Μπεντιουζζαμάν χρησιμοποίησε στο Ρισαλέ-ι Νουρ. Ερμήνευσε την πραγματική φύση του σύμπαντος ως σημεία του Δημιουργού του και απέδειξε μέσα από ξεκάθαρα επιχειρήματα ότι αν εξηγηθεί με τον τρόπο αυτό όλες οι θεμελιώδεις αρχές της πίστης μπορούν να αποδειχτούν ορθολογικά.
Όταν ακολουθείται αυτή η μέθοδος, το άτομο αποκτά μια πίστη αληθινή, η οποία θα είναι υγιής και αρκετά σταθερή ώστε να αντισταθεί σε οποιεσδήποτε αμφιβολίες μπορούν να προκύψουν ενόψει των πολυμήχανων επιθέσεων τουΥλισμού, του Νατουραλισμού και του αθεϊσμού ή της υλιστικής προσέγγισης στις επιστημονικές προόδους. Διότι όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδοι είναι απλά η αποκάλυψη των τρόπων λειτουργίας του Κόσμου. Όταν ο Κόσμος γίνει αντιληπτός ως ένα τεράστιο και φοβερά πολύπλοκο και ενιαίο βιβλίο γεμάτο από νοήματα που απεικονίζει Τον Μόνο Ποιητή, αντί να προξενούν αμφιβολίες και αναστάτωση, όλες αυτές οι αποκαλύψεις και πρόοδοι ενισχύουν την πίστη, την εμβαθύνουν και την εξαπλώνουν.
Η βασικότερη ανάγκη του ανθρώπου είναι η ανάγκη για τη θρησκεία, η ανάγκη να γνωρίζει και να λατρεύει τον Παντοκράτορα Αλλάχ με όλα τα Πλέον Υπέροχα Του Ονόματα και χαρακτηριστικά γνωρίσματα, και να υπακούει στους νόμους Του, αυτούς που είναι έκδηλοι στο σύμπαν και αυτούς που μας φανέρωσε μέσω των προφητών. Ερμηνεύοντας το μήνυμα του Ιερού Κουρ’άν, του τελευταίου Αποκεκαλυμμένου Βιβλίου του Παντοκράτορος Αλλάχ, φερμένου και άψογα ερμηνευμένου από τον τελευταίο Του Προφήτη, τον Μουχάμμεντ  (Σάλλελλαχου Αλεïχί Ουεσελλέμ. Η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλλάχ μαζί του.), και του Ισλάμ, της ολοκληρωμένης και τελειοποιημένης θρησκείας της ανθρωπότητας, ο Μπεντιουζζαμάν Σαΐντ Νούρσι απέδειξε στο Ρισαλέ-ι Νουρ ότι δεν υπάρχει καμιά αντίφαση ή διχοτόμηση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, ή ακόμα καλύτερα, η αληθινή πρόοδος και ευτυχία για την ανθρωπότητα μπορεί και θα κατορθωθεί, μόνο με την οδό αυτή, την οδό του Ιερού Κουρ’άν.
17/12/12Εμφανίσεις ( 3298 )
Πιστεύω Αρετές της πίστεωςΔεν πιστεύω Δοκίμιο περί της ΦύσηςΕίμαι νέος Πώς μπορούμε να σώσουμε τη ζωή μας; Είμαι ΓυναίκαΕίμαι Άρρωστος Δοκίμιο περί ΑρρώστωνΕίμαι ΗλικιωμένοςΕίμαι ΠαιδίΟικογένεια
Okan Giritli (2012-2019)